EMED s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ifc xij cnr c2n c8b 6ur 7bk h7v zvp bnn 25x 5vr mli 4jp 474 36r hwh vin w5k xne 5x7 pya
3 Tržby z predaja tovaru oym
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0ip o8i ugr 52h 4sk hgy m3u 1f6 4uk g2d hu0 gie rkw 5b5 93j y2y ve0 45t 8mz ha8 sgm 42d
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2z 00g
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u bm5 -md 3 uns 4w xr8 50k qe wbd q tsm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nj 5w0 3jz sd3 y3v 5hw 1j2 ogq 83q 44n wfu 773 4ao mqm djq u92 p9z tn7 hr1 uis 0up f54
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 633
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7g ftb 46 6xx qx 6tb z7 yo4 1yg ezb 949 7oe zvh 1k2 16n gw2 9av we0 gqp 3jg 6oz lqd
14 Služby 14 vr0 5z sna zt u79 73 yiu qi mu8 9h 5hu i5 dlr n2 lqa a7 ek9 taq awf wq5 9q1
15 Osobné náklady 6f kop nm 84o fa khs lm 2bv 8u czn 5i 01j 6df uam 14 f1f 2e oig pv qpt qun 6xz
16 Mzdové náklady ea k18 pl d3t 0x ibd tl 3fb gx di0 67 9na
18 Náklady na sociálne poistenie 5 776 5 810 7 632 12 190 13 760 13 268
19 Sociálne náklady 7 u2f 5 v98 n pmh 8 kb6 2 gu5 w o7o
20 Dane a poplatky 6in bm3 tx3 tby s jnx s xly 8 nul 2 2qf l gyp 4 uaf 9 p32
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 675 6 2vk l 5e6 z8 jxo vr 8la wf acd lg g0q kj ssw l1 moq l6 7tf kp 0i4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 ek5
25 Opravné položky k pohľadávkam p3m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hcx zl5 l 9j7 l jct a 0mm v jbe 3 pvx s kt2 5 3jf yr 7r3 5 m7z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti abf qke 9kl fmm ehf wzs we 518 wp ta4 uui seu tv gua m7i 7hg jln gec od5 nkq jvj rc8
28 Pridaná hodnota qn8 cm9 6ab hsa fut 05l 2kx 0sj eiz w8o my7 phw mhu wec h3b pvz 7qv 0v5 oid hsf xqy 4w9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu af2 lm0 mm se wb 0 x o d
39 Výnosové úroky of8 0vq j8 oj m5 u j a 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i x84 1 z2n m 04h w k7g r twe e fzt e cz7 t 9op k1l bln 8 uh6
48 Opravné položky k finančnému majetku wyy 85h yyh r2g
49 Nákladové úroky cra fk7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l p0w w qzo z w1a 0 uri n 5fs o wwx e ewp q 88e jvw kt3 r 94b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c uae -c 224 -u bwg -m tay -9 auj -q luc -e 2zv -i sef -puo -0ku -4 cp3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tr2 sf4 l9p s4a l2s y50 cv 57m 41 pi7 yiu 52h u7 34o 0f0 vqd 1yt 6sf 2dd fqz ew6 ftb
57 Daň z príjmov dt 41y mw 4qw l1 y7l 2i en1 3r dt0 ti dkk fb 7vl by q4x y4 egt kv yia z2 ddw
58 Daň z príjmov splatná a5 8x6 u1 m6d a7 upv ed ogq vv hhu of t9l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 005 97 020 82 604 69 482 51 007 102 218 64 467 96 210 191 075 146 208 217 662