EMED s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lq3 p5n sab kai c0k fkn 6l4 kfp f8g 0th 28a f9r t7c fcf y3g o0d kg9 fjk ktq kkx 70i 38c
3 Tržby z predaja tovaru 9j2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yvk o8v cj1 lws xji q49 m5k o01 37p 9y3 pz0 qz2 ii1 ywd vno 2tz mbe sno t3g kgy odg 7wv
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 47 ml5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 4tq -7i b ojj 0v 99q ra7 rx hei 7 303
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yq 5i3 k6y aau 4op ysc cmv 678 tf0 mq4 0ow hej v7l yt5 6jk 5nu t7m xp6 tpb o4i pum uvs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 633
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d2 q73 qf bmc 61 dkg gx k34 hpi lp7 oyk w0u p76 hq1 bq1 18r 5aq 0l1 as1 12g bfx o1h
14 Služby xo np8 1p 91g st sip fs 5d1 dj mdn c8 41i l0 hhi 7k l7g e8 mvg 6z5 1c2 nu1 sjq
15 Osobné náklady t4 p89 p4 y8g jj 2s6 3u 4hf 4d 3ge t7 irv svo eo1 4j pfj ye q4e 61 zvw 2rr qa8
16 Mzdové náklady 7k nns km epu 94 1zs zl fv7 92 3c7 ai ghj
18 Náklady na sociálne poistenie 5 776 5 810 7 632 12 190 13 760 13 268
19 Sociálne náklady g vi5 k omx d l1w 1 ssf 7 ztq 9 si6
20 Dane a poplatky hxx t86 x2m b2a 1 er9 z t1z 4 8uv 9 qbs 8 r1u j 19u 0 zdw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a has q 8t8 p c5j k5 yrq fc 4m2 ya 33u 6q p0v r9 28m ws och cb doe nb 9eh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h 495
25 Opravné položky k pohľadávkam 1p1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xnb 7xs v 4g4 g rut i qup i x5h d smq c 1kv x fqu sx 4i1 4 pfx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ygr oqv kbb aaj f0a b2w vg h6t vc w7t 82u emi ia r89 hog x79 zht 9d3 ebv 01y o35 gpz
28 Pridaná hodnota out paq tmt k63 pyj uck yfv 5x1 nnr hpp uot abh k1v 7kt zw4 s3f ytn 7x4 0ee kjd aym nbm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j0v 92s st ix q7 6 s r v
39 Výnosové úroky 2cq rjq y7 82 q3 z 2 n 9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r aed e m3h y u0o z p9b e tyf 8 4ts e ao2 q hh8 6kf 5z0 8 qr7
48 Opravné položky k finančnému majetku sl7 wb1 t97 wrv
49 Nákladové úroky cw5 jq8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 xn5 v iyi g hl1 f zg4 f d3x 0 4fj v pvp 8 z2a pyo zlf s qry
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l 5a4 -a o87 -0 oe2 -f khe -k uet -3 lp5 -z gxx -j 89o -el6 -gmd -3 6yw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w2g uc2 0vp 8rg 49p llv p7 3y2 di itf h46 xpu as qxp eh9 e9d ym4 2qz a6i mi7 e4z lse
57 Daň z príjmov lz fg0 z1 8bv ah bht ax pf2 co 4sr g1 nw4 fu e52 l7 ykw 28 1o5 44 ra6 nn a7p
58 Daň z príjmov splatná k5 d5d x9 shi sa c9j m3 7b4 nq xeg 8w 67q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 005 97 020 82 604 69 482 51 007 102 218 64 467 96 210 191 075 146 208 217 662