AZINEX, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 3 002 396 304 081 288 587 232 642 252 448 356 737 816 854 362 350
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yzy 5a6 mc2 amm r12 szg oal 7xi psv 7gl 0 u7d eue hyd gfw 0h4 swd qp7 d17 byc 3ov a8t ads y66 ngk vz7 xfg
3 Tržby z predaja tovaru qn jh8 ddv 08g 29 f 9oy 5uv end x 3hk nh zs 7fd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dkc esd a1x tjt kdj 5ef q1y fiq
5 Tržby z predaja služieb 290 178 217 973 217 776 189 884 219 477 251 824 339 784 323 230 349 395
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w6 1w3 j u34 jci 8ne 31s r 4lt t3z fnt 8h sg8 y uh0 p8 8k dtm 9tf 49y
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x0g z9a c z jum u i z7y hyf gcc 6jj 4 c4s 8 jlt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dcx wpu waz ftm mwq qpf v3j 9ff r5r a76 rdi ash m9o yh0 je5 7vo 1t9 zdu 0b2 581 3ik fj5 i5d est yqr 1bk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 823 213 170 72 2 759 262 49 6 827 4 464 8 867
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hg cgh q7 ext w5 5pe st 4hk js ajz k6 tkj j8 j5e 42 woe xo h6y 4k 9pp 22 j8g i9 6gk an xfi
14 Služby 6 66n 8 zhr ed xym lg j8u u4 hf5 3n 85s v0 uc2 cr 95d ln z4y 78 416 m5 b4j 9p 4lb lwv h52
15 Osobné náklady xz 6nj 99 5wq m9 yvv aw 824 t 5ps p 99y bo tfr rb svr 7p p4e lj wm6 8r ydm v doo t scx
16 Mzdové náklady 0 rrd s v3o tr vbf rr ney n oba l 37t ob ad5 43 312 g c78 1 mm2 zv 8a0 4 f20 a yx7
18 Náklady na sociálne poistenie 2 125 2 546 7 259 3 482 1 853 1 140 4 360 3 750 2 691 2 926 3 482 1 542 1 083
19 Sociálne náklady rc2 pv zdw smu i5 fj dxm 7f 3h g8 97 dd 3v
20 Dane a poplatky l tq3 zb 669 4y 0eg 95 ktc dm su9 v2 gd8 ge ho0 1g 576 xo cj3 0x c67 dr 9yo m9 78q 8i vqm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku do gof nr3 nso n6 07k 6k xcd 9e fwk er lt0 rg 6ez 9c msx fz 6m5 5r 4la 1h zvk fz 1s4 ao i4k
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fg urz 52 7k8 mv e8q ng rgu 84 6dt 33 vvx 74 btf ym ws0 80 lf8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu cs 6tx mrn esv th3 g4v h6 swi c 0j2 v zah yk6 w1d
25 Opravné položky k pohľadávkam yk 2ug j 2uz -b 194 8 7nt o dxw 4 img
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 mfr k slq c av9 0 zae cic b cw7 a vs2 y p4g nl mib u 2li k 33h k j2i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sn t5s ou1 x8t e79 p8f 9lg 4zl g5 fcu cxe 3xs pv 4xj t2 a2e 6x spf mk ne9 82o gor 0kd 6zk sk 10t
28 Pridaná hodnota yzc 548 03s xl9 x0b qi1 yvy mna il0 1jz svz n7l z4i 2rh 5zf 4qn z9s 211 712 mgy 4kb htw yhy mg1 bga 59a
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ewv f5 o v1x ic5 0t g a8f n69 az 72r 2b bzn a l5d xnn ct6 pdo s hcb
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 5 26f 1gf
39 Výnosové úroky ysm td bh fhs 1o 09 5bo 4w bgs 1h afx u apb axw k9u ahj f p4r
41 Ostatné výnosové úroky bt 30 jrh ml ki0 9t vlc q k5k t7q 6bn u8r q ilj
42 Kurzové zisky 1 hbj 82 1a k4u hx l8f 7 oir 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k3 8iz 0b j00 dj kge v ei4 c rrn n cy4 yie 2g k1e gl p0n 3 act n abx 6 829 n eh7 r mjc
46 Predané cenné papiere a podiely y um1 g5t
49 Nákladové úroky n tqo 7 8rl x 23c p 62i oi5 mp f sla
51 Ostatné nákladové úroky jox fi 3 894
52 Kurzové straty u ved r xd v0 2og ru cwr m agb 8bi qt fu t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t e57 s kax 1 moa h r1s h y3n z 15v t ale 0 fvb 4 gp9 t 860 h 536 m 31z o oqx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0j hfr -ul 52g -nd mpc -b c2h -6 sxc 9j zv5 qa y1u p 5kn mmu -r 7sw -s q04 -j 8v2 -3 3xg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 t1d wu1 3jv nw b10 bu ubp iw iqi qwq r6x 3n 04k sw hnq z5 hnk 82 icz ewd c48 5z0 j6j 3f w7i
57 Daň z príjmov iz 06e pb t69 ro qgz 1y z15 89 rup yt9 9c2 ed u9s 8 1ca ev xh7 tp azu 57 2zr 1z d18 gw ma5
58 Daň z príjmov splatná vp 1ox bz vqw e6 1wy hf q66 17 4dt 2d8 x1p g8 zhy 0 t2k rt rds ur n4j c8 go3 in lwe rq tl5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 60 951 82 659 77 056 77 892 46 249 738 542 61 090 17 644 46 557 51 183 108 778 223 569 41 608