FLASHTRANS spol.s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 194 331 169 075 181 245 135 364 218 969 221 216 285 775 302 013 514 138 550 595 668 068
2 Neobežný majetok p rh0 zu asd 2 2u0 k uy3 b 2am w3 bbq z3 m96 e 7ne wh fp5 3x 6rz hhs 9aq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 396 32 350 8 544 9 110 4 736 11 994 18 263 5 708 70 122 77 476 120 321
12 Pozemky mq 23 79 f qi5 v lre
13 Stavby as ky hc x 15z c vlm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b kc4 4n 7al r bn0 d 9pq p 9br 41 q48 i5 5tl w 81x m7 u8s 9i 3fd uz9 zgn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 33 10 475
33 Obežný majetok 8wx amo vgh lft k41 e9t xe3 0nb yt4 eou f28 y2o 8iw 62j r9s 8yf 2js dq4 3uw c0b 04f 1w9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c8k xd2 0t qgh lk chl 7a kce i9 jjc 9y wnz mp gpx cp8 6ba 4zd 45z sz9 ncq utm dbo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2bq w70 ty 38b ht 7g5 yd lly 38 ryj 1h 14p hb ts1 d5 tj4 6xx v2s 2tn oax ru6 xxo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kme sin cc1 kch jni k96 spy 0en
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 qqe
65 Iné pohľadávky 8 dkf y 8c4 4 qki b ij4 s ilu r z6r v 5vl s2d 3zw cbu
71 Finančné účty qb non l4 p3e ol yub jz mcf ybu 38d 31i 4x5 772 5jm qab jc1 guu qxi xhl hie 1hg 7ws
72 Peniaze r6 j71 ua p6d 71 qsp na 3xk 6c2 6pe 4jd 3pk iwm s0n mgt kow 3vn qxn imx 2rq l4u yd9
73 Účty v bankách m2 1ia ad p7m q9 otv
74 Časové rozlíšenie súčet vg 2ay s cfi k jmm
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2t x34 a rok 2 b8p
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w77 ids sn6 96i 2iv 7sc wsb p3q lpl lbh p6q tdn n1o tzp 1k6 b68 bfl s1n r18 bnb f8c ifh
80 Vlastné imanie z 5cw ud z9y l3 9ev ve fb8 2qs zdq cd8 q93 tiv zd5 fdq rw2 uun 7w3 lkh ka3 ewb qfc
81 Základné imanie súčet 30 04h nr qfm xn 0ve f2 9bn on 222 5y qow gt cqd qr ygf s6 x6p cv xc5 w0 777
82 Základné imanie ne 4xe eo rsy vo 786 9d mpu vs f3c pm j24 4j jp1 jo p0t 7d 62z d5 dv4 mv y5i
86 Ostatné kapitálové fondy nt cf8
87 Zákonné rezervné fondy jxm ois g11 2kq a4p qnc kx9 tm4 dsq 1cg k64
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5k8 ubs jc1 3mr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w izo -z hfa -2f 9b6 1i ypa x4 2xg mp4 vsr bdk rhe a29 b10 07h d51 v1b znm gbr 20w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zh 8og 6p ksb es h7o 5t3 ux4 vji gea 7na 2u1 b07 pxb mg4 tzw kn0 qro
99 Neuhradená strata minulých rokov -55 r2z -0 oqi -sa 66g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1k zxk -ps 3w4 eu tln hc t7v xo d4t gd fpq t3 12i at kv3 -q fs1 98 4d1 zw scg
101 Záväzky 8rf d2n jd3 3uu pdj qtd tw 83p 8t c7h n3 5sx mp on2 d4 4rl h1v zp6 87r zpg 89o zrd
102 Dlhodobé záväzky súčet k ngi dg rkv v 42d 9r 32b nx zex xm vl8 kb atd 6k 5t7 igl o1z 1mz oxo n6e t55
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5q7 v0k dot 467
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7qn j hbt g a5l e r0p
115 Iné dlhodobé záväzky 5rk d4j
122 Krátkodobé záväzky súčet ofb un3 j1 m1t zgb ie2 4g tie 7r pdu 2q 9qb cd xex yb 5m3 ti gb3 284 tvl dsr nlq
123 Záväzky z obchodného styku súčet e2p ym2 jl rj9 sa9 sws 0x 77p kx 0si t sc5 sh opu 9 um7 5a k33 uj n22 gc pv4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 89 sai pu w9b pc qh5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r 02u om qng th r3p
131 Záväzky voči zamestnancom x 4hu 0 ab5 l 397 f 5mj 3 7hy m 2np i 0cg z w5f qe 0o9 p jcy df got
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 697 6 27o x wtl k n9g
133 Daňové záväzky a dotácie v zua i tns vx 3xi c i1e w pwr 6 duo j eme 3 w66 n ybx 0 dfq
135 Iné záväzky 6 lu0 a ke1 2 fvd 9 zng ly 6ne kj i99 ci bqn r8 67h ki l92 iq 4aa ff kss
139 Bežné bankové úvery xny 1lk
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8f u56