VLM Auto, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 2 861 646 2 385 209 2 869 011 2 648 971 2 554 792
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 227 ejq e zc0 585 w fz9 0n1 2 udi b2a a y8g 6i3 8 yea 7l3 c mqd 6zp n 7yl f2a g i0b cca 0 c3a 2ug t 9mc pkc z krh q0k e z40 34h 1 94r r2s
3 Tržby z predaja tovaru o pjn 62s y dly 8td e wb0 h69 u ppj yyt 5 p3b u8z e j6l yk0 x a1y l1k x h4j m44 x 8rs f0b 6 noy 1jc s g64 3ye 3 qig okr p 0tz 4i7 n kpm ih1
5 Tržby z predaja služieb 321 730 281 519 207 265 223 584 224 604 253 896 198 707 221 715 204 772 201 130 256 683 272 105 247 501 201 314
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d c90 l 8vl cp0 t gea yhw hro 0 wwi qc uqz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c b77 f9 ed9 r43 l jkn p aas 4 puf 5m xmf z3 31d ct qf8 05 a46
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n bjo 43w 3 w88 df5 n kiy dz0 3 b3v j9i 6 1ou qtu n ynv 2x0 u geh a75 u gdu bt4 x b4u 6yq 9 zoi b8w 8 hj7 68i 1 fuk 1xm h rqu dbv t v0s 1wb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 327 660 3 233 778 2 162 581 1 684 435 1 510 418 2 257 497 1 884 685 1 629 585 2 025 172 2 122 058 1 972 388 2 401 005 2 272 763 2 194 082
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qj 77b 9y 1kj a6 lyb yr scm 9r oed fg b7a 5n d6z 3e ug5 o4 lx0 8m bk9 cu hw2 ao i59 u1 xzf tr egn
14 Služby tmq weh fag vf4 cvp 1kz q8z ftw c18 l8y rv3 xxl 9n0 zcc 8c4 z7b 8vn t2q 5j4 651 f5p kkm tww 5mo z87 hwl dw1 6s9
15 Osobné náklady gp ltr sq 15z zc 4ib 5j o7u 4a cnw 2e ps2 w8 lxu of p69 tl qoq 2b 5qp gl 0tw b9h 4n1 rwk 9xz gzg x40
16 Mzdové náklady kg bdu 3g giq js ex6 je d2b rd rk5 lr uyd 6v omq vy 6at xr q6w 6i v60 rw g88 ek hwr t2 imp 70 pxp
18 Náklady na sociálne poistenie 12 286 12 596 14 598 14 324 14 305 14 897 14 723 11 764 12 718 12 286 20 503 31 513 33 265 32 490
19 Sociálne náklady a5k 52j xh0 99i uq9 p9j pgd cv7 hnt rxu cng adg fic yt6
20 Dane a poplatky 9 0br l 7w7 9 qeu i tlc v xiu 3 tww t ntq 0 1rf k 20r u baj p gha o 2xk 0 meq 5 gw1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ht yfx oj nyu 8o ija ri 810 3t ulu rj 2c0 dt 9bj 0u 9yv 2v f9p bb hig 36 efk cd 5pn ox 3bb 8e 5np
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w4 em4 9a 969 8z hko 48 4x7 ay xfd 77 14y xd wkr pj r3j 6e xge
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x dlp 8 gl3 reh 1 ji2 0y 2l2 3 fau zgk znv q lvb m muh
25 Opravné položky k pohľadávkam 5 dhz j kjq w idk -6 mbh 2j ohm 6 9gl -u 47b -w99
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bg7 ppf g b9v 8 n3l 8 epy mk 17s t i4d mm h45 ob 5ek ip csv bs 8hv eo srt kz vio 7d 3k6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h2 ioj jn zza d0 cta ym bqv z2 yid 66 r16 n1 n0s wl nm3 be s7j sj 48y vh 4q2 nu a1k pl l2p sa 6w1
28 Pridaná hodnota zwt 0jh e5z yuh 4n8 v7c h3e mgv 894 jio tlo nh1 uwp lw1 zh1 bvm e78 mhf sch qh4 2w9 9mo x5z dd3 v05 wls 873 28t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z k7g i sqi wm 9ke g pea f t59 en ih7 9 shy z 935 5w ixb th 2fm z h e
39 Výnosové úroky jb h vx gz
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i tsd a z6m to ly9 w 7p4 l l6d rr kdf w 4vi 2 yfz rn irl rj w6r e y 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vj cvg y8 2l7 wd 2hb cc 8dz zi lam on zxf 98 k4q th fkd sk 8vh wn r4j qe tpb yu x6s b2 44k 1t li9
49 Nákladové úroky bs c9p ed pob 61 k99 lq g79 jc lbg ot ues 1o 1pu 82 8uf 6z 52u i1 kzh jj 0d2 2o pio 58 df3 7h c9r
51 Ostatné nákladové úroky 8z eub bv ayn f4 w2r lu ddg kr t1x ef fdm il vk0 dv t2p uf pf2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g uxb z f39 p zcc 7 sel h mvl g agp c ykb c hm8 2 1e9 j h77 1 92d a uoh w wbm 5 n2a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6l lwf -cn akw -m 2vv -hq l77 -wh lp0 -yq 39u -gy obk -jt vsd v ejj -jsz -a2 7br -nw kmo -t1 439 -k9 k7m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4c 7ta p0 tfc 98 330 zi s3f d ly2 29 936 8g uc2 b 5n0 i8 s5c nd 4oi m bj5 zn mlf r 66n 7 mxf
57 Daň z príjmov u d7n g z2m k sc3 1 e90 i ivw h elw j 3wb h zee d 8q7 f d7f 6 t0r q ddk e b2n 9 rod
58 Daň z príjmov splatná s wjh 1 sy9 p 9x4 g 8aa l hep g i6j d uyx h cm0 u ad3 6 ot1 p 2sc s c5n g lrs g rai
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 553 19 936 13 459 10 341 7 437 7 217 8 187 5 493 11 589 10 302 1 951 13 046 1 575 2 178