EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14445/V
Dátum vzniku
12.12.2003
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojím menám a funkciám.
Základné imanie
4 985 727,00 €
Predmety činnosti
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 13.8.2011)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.8.2011)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 13.8.2011)
 • vykonávanie trhacích prác (od 11.12.2004)
 • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch (od 27.5.2004)
 • zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (od 27.5.2004)
 • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (od 27.5.2004)
 • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk (od 27.5.2004)
 • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovanie nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov (od 27.5.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnosti (od 12.12.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 12.12.2003)
Spoločníci
 • EUROVIA STONE
  Place de l´Europe 18
  92500 Rueil - Malmaison
  Francúzska republika
Výška vkladov
 • EUROVIA STONE
  Vklad: 4 985 727,00 €
  Splatené: 4 985 727,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Ľudovít Kováč
  Hlavná 255/215
  03202 Závažná Poruba
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2016
 • Ing. Martin Pekáček
  Do Humen I 651
  76314 Zlín - Štípa
  Česká republika
  Vznik funkcie: 01.09.2014
 • Michael Junge
  Staré Křečany 97
  40761 Staré Křečany
  Česká republika
  Vznik funkcie: 01.06.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1. 12. 2003 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor – Ing. J. Kravčák
 • Správa nezáv. audítora 2006
 • Znalecký posudok č. 13/2007
 • Znalecký posudok č. 14/2007
 • Znalecký posudok č. 15/2007
 • Znalecký posudok č. 16/2007
 • Kúpna zmluva č.1
 • Kúpna zmluva č.3
 • Znalecký posudok č. 20/2007
 • Znalecký posudok č. 25/2007
 • Znalecký posudok č. 1/2007
 • Kúpna zmluva č.2
 • Znalecký posudok č. 21/2007
 • Znalecký posudok č. 22/2007
 • Znalecký posudok č. 23/2007
 • Znalecký posudok č. 24/2007
 • Spoločenská zmluva
 • Správa audítora a účtovná závierka 2008
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Gajdzica
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa 2011
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Podpisový vzor
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • zmluva o predaji casti podniku.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2017
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • ZP č. 5/2004
 • ZP č. 6/2004
 • Zápisnica z MVZ
 • Živnostenský list č. Žo-2004/05801/2/KUC
 • Výročná správa2004, správa nezávislého audítora, účtovná závierka
 • Banské oprávnenie číslo 2372/2003
 • Podpisový vzor konateľov: Eric Rouffet, Ing. Andrej Dujava CSc., Ing. Juraj Dančišín
 • Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2011/08186-4
 • Spoločenská zmluva-úplné znenie
 • Výročná správa 2007
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
04.08.2020