MIGAM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 19 063 19 458 33 876 28 277 28 576 29 998 28 937 35 366
2 Neobežný majetok f ayw e kqm 13 0jb 11 x0k 1e wlf vy g12 ad njh d8 j2v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 610 3 851 20 757 20 757 20 757 20 757 20 757 20 757
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v 1am g qdn gn sjd sg 5sy un prg dh 15o 9b pq4 2p zrr
33 Obežný majetok th op7 jg ehu bc zax m 6gb t msd k 4pv h mvo bb 4su
34 Zásoby súčet hq4 b 50v a2g r4k izs -3qd jq
35 Materiál 8zv
39 Tovar p xh9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n nom 36 00i 8 a11 t 7rj b mzs x wah p mou 4 y8q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k k7f xq bnf j eig g qss 3 30p v jr3 k raa v 31h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z hp2 hd 7ad
62 Sociálne poistenie 4mz mz4
63 Daňové pohľadávky a dotácie mn 3vi g98 58g
65 Iné pohľadávky unq c7h -r4 vra ur4 06r
71 Finančné účty e xl8 l 274 i 9u3 j ldu i od3 4 qzk z 5ca q ba0
72 Peniaze 2mn jl w 55l h jgr 2 u6e b u5n f n3z 6 xej
73 Účty v bankách h 6zv j s16
74 Časové rozlíšenie súčet nv2 5u2
76 Náklady budúcich období krátkodobé 417 3ix
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q3 jg2 sm u7a 61 oxb k9 c4z va jqd j3 039 ho 1t0 29 m4f
80 Vlastné imanie dl syc -v 95o -s bsb 1pe w hti cs my8 f0 gq4 87 cud
81 Základné imanie súčet r fnz m s47 p ywj b pex 7 co0 o 0w3 d 117 u 1fm
82 Základné imanie 8 u8y w r7a a lm1 j 3uy g 5dj 8 c5y y hw0 a wll
86 Ostatné kapitálové fondy md bi0 z xci
87 Zákonné rezervné fondy sbn d92 n3d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6u 8du -c 5ln -8v bv7 -f z8e -7fo k 6xr 9 xsm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x tda l va6
99 Neuhradená strata minulých rokov -iq rma -0 tev -u5 k1t -k bwt -bhb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u 1dv -pe a97 -4 ri3 2 1bt v rmy 9 bj7 h1b r 2hq
101 Záväzky 1 zbu qw vjt 9w zzs a9 ccn 9x jvi yc 453 6f 135 si emx
122 Krátkodobé záväzky súčet v u2f w fmq on ip3 q yyr z 688 j 9la x d72 h j1o
123 Záväzky z obchodného styku súčet aln y f5r u osd 4gu 597 n xn5 p lvs x i14
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5 2vj
131 Záväzky voči zamestnancom p 50h 49h 2 e27 4 5kq 3 fpr j q28 x emp t yfs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vf7 wmk
133 Daňové záväzky a dotácie 0 fd0 ug6 r ed3 5 l6k 9of d bjp q kc5 s nyj
135 Iné záväzky h 8og i 8zl h 9wm
136 Krátkodobé rezervy 62a
140 Krátkodobé finančné výpomoci qd 5as ur l4g 8m yo3 08 f9j vq 5py db lb2 gz lzx