MIGAM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 19 063 19 458 33 876 28 277 28 576 29 998 28 937
2 Neobežný majetok 7 szk 0 5rf u6 ysq 05 zth rw c6d q6 s57 98 2jk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 610 3 851 20 757 20 757 20 757 20 757 20 757
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c ioj c 73v 64 ik6 rv maz 84 61f pr ril 40 gxi
33 Obežný majetok 37 6c2 fd 7lt z2 s9b 1 4yq h hpt p ujj i 92e
34 Zásoby súčet edd s e5k 1gz g13 cq8 -8kg kg
35 Materiál 8rm
39 Tovar 9 naz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h y56 e6 om5 8 g03 g t4k 3 ck6 u 7tw h htw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m r5c 2t 5tr 3 dlz 9 ez3 1 asy m buq y q8z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u qz5 ne kpg
62 Sociálne poistenie ugl 490
63 Daňové pohľadávky a dotácie pq evu ofy tbx
65 Iné pohľadávky mc5 2in -co 1fg 19w
71 Finančné účty d 8tp w hec k 37d l 0i3 9 d3e 9 6pj s nq1
72 Peniaze 7f9 d2 w xt0 e q8x f dwr x 5az 4 8ha
73 Účty v bankách z gjz 2 8vc
74 Časové rozlíšenie súčet in9 uqa
76 Náklady budúcich období krátkodobé hr0 yi9
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zd 89s a8 l87 2y z9l 0e iqx st cnv ws 2zi 7o vu2
80 Vlastné imanie tx imt -j 3ef -y 7m6 4u9 7 250 6s ghy xg ua4
81 Základné imanie súčet n 0sm y 7sa p 6bf x be2 3 vxy 0 dfz u et5
82 Základné imanie m 9ww s zbg x aci t fgw 2 xe8 s 9ys f aj3
86 Ostatné kapitálové fondy ii rn1 w 6jg
87 Zákonné rezervné fondy fi5 wu6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -h4 dvz -n g8n -8o f2k -3 64d -wz9 a kyg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t 05u
99 Neuhradená strata minulých rokov -1w hs6 -z irg -se 2qt -u uhc -6ui
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p kzx -ae sni -m em5 t rwr v lse t 246 lb8
101 Záväzky p qii ha 9j1 0v fk8 0g bvk jo b0x 8p ajn 47 rzx
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 ao1 e rba wi q19 p cy1 0 43y 7 594 4 12u
123 Záväzky z obchodného styku súčet ct2 4 c67 p a6b yv7 ce2 h lmw u ib9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v p9y
131 Záväzky voči zamestnancom 4 ok3 kpt b ids g 7lo 6 5d2 g e10 6 574
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h7g evd
133 Daňové záväzky a dotácie 4 22l xy0 v 1rh 3 z78 vhm m umk d 4ln
135 Iné záväzky 6 7df x 6fv 7 zco
136 Krátkodobé rezervy 2na
140 Krátkodobé finančné výpomoci pd a3b nq k6k pa 15k 77 h4a xp 0qn fn qgt