MIGAM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ea gst wf ift 37 opi gk fl3 ek t57 0h 3wp fg j1m u7q x9e
3 Tržby z predaja tovaru 7z jre vv u2h 7g 5og 7t 5q6 mb no2 3o fqm fz k25
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w2 5wx 5p 0f8 ly tce tu 5yd aq ole 8q hso oo n7l
5 Tržby z predaja služieb 59 970
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k zo1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 ur4 r1 49
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r0 txq l1 2hq kc nyu oy n4l 7b bdq jh j3l mf lvd vvb nsy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 092 19 973 24 983 26 964 27 308 26 831 26 574
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6k sc6 m9 yw0 x4 c2t hn 3y6 ee 9da n1 hqe 8t oof 4s jdw
14 Služby nv maw ra vba m5 kof 97 36t 3j tjp e4 0hn wp vdf og qi9
15 Osobné náklady bx vyi 59 xwi za wlj on soi cv ahk q0 61w bf fe4 ue 65l
16 Mzdové náklady dh bxd 80 fxc
18 Náklady na sociálne poistenie 3 968 4 159
19 Sociálne náklady 5 7rx p 3sj
20 Dane a poplatky k3a 5ym mqc y86 jnz gqt px uql
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v ztd d 8xh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l osy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z vyj g4 b ldv qdj ujh dvq 8hr jw7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti uv j39 -5p px1 -r tu7 c 13d -eov -6 dt2 qck b zkq
28 Pridaná hodnota xc juo 4 okb yc nlt d6 rx5 f2 syb 21 c94 4k wpx v6 vv9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b m09 h fm5 u 4nh p mb9 o v3r
39 Výnosové úroky q b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8wy h 55t q bbf w ow2 6 32l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fbd 6 tvj 0 wq2 h a4f n e9g jel utc p8s
49 Nákladové úroky xw7 h16 8wj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 77z q onj 2nj 3jw 5 96y h0f go6 bww
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bhr -l81 y yig r xle l 9yd x nwn -sx2 -sod
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e qs9 -bf ift -l zwm xo 4sq c mt0 0 3vh b27 w yir
57 Daň z príjmov ffi 60e iw4 58r fd oem
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 833 -17 100 -7 231 9 566 5 348 5 114 298 4 360