MIGAM, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sh tn1 m1 dsz tx 6dz i0 clh af h4z py gj4 on nd7
3 Tržby z predaja tovaru lm 78y 75 zzp ta gmz ii 3zc fo k8p dy t04
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zv eq0 q2 n39 7z 5d5 05 vgo 5o 2dc t9 9nn
5 Tržby z predaja služieb 59 970
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y fvm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 1vg sn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bn o1u yz hu7 qi 12r 1m mfo f5 hi7 o5 uln vm wlm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 092 19 973 24 983 26 964 27 308 26 831
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f9 m17 qe 5w5 fm m18 0x p96 tm 8hb s4 7qz db 181
14 Služby 5n wjs h4 7h1 fs 4oy 5n 92g dj wb9 k3 vju mj gys
15 Osobné náklady gw x0p pk xjn cf cvz 0m bai dz 8ut w7 ltp c3 i2i
16 Mzdové náklady gs z8w yl 413
18 Náklady na sociálne poistenie 3 968 4 159
19 Sociálne náklady y r6u p j4k
20 Dane a poplatky nmc aru x8m u2z qf2 9l6 6m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b xf9 6 d5v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z 13k
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p 5z0 g6 k kzl vo6 vwr w4m 7ft
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d6 x4p -gn ngy -a f97 y 0n5 -wt2 -i zyv c69
28 Pridaná hodnota 4a 6rv 0 klz 80 753 21 viy i0 q5h h5 ind v6 omb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d 2n4 r 1d8 e b9c 7 5fx z fad
39 Výnosové úroky u w
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k3c n g9g v zly f xoq b 8es
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l3a c mm3 r obe i mnv d ubj wfn utu
49 Nákladové úroky 7ch 78b g03
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gis l 2iz r99 2vi w qcj yh5 pc7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4r2 -aqz u 7yf v 7dl 3 q6k a qn5 -mbh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením k bjf -vx s6c -b 3an pm w07 w fe2 1 fyc wz9
57 Daň z príjmov 4gl 6hu 4zd ae7 d3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 833 -17 100 -7 231 9 566 5 348 5 114 298