ART - TERM, spoločnosť s ručením obmedzeným - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 315 398 387 592 444 839 516 684 533 077 407 143 501 514 344 487 344 778 346 493 374 055 341 333
2 Neobežný majetok aw wro uau 4xs mxu ooc ite y0f 3cn 7ls 55 8yo hu 6hb 6h kz1 l4 6h1 3d my0 dj aoc u6 xtd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 126 451 121 420 140 788 112 241 95 283 96 880 10 626 24 874 65 051 73 340 46 902
12 Pozemky 9n ypm ck nu3 1n 3gm 1i ar1 cg 5dc 5 axm g o7y k ph5 e j4z 1 z0k
13 Stavby 2 jnm e3 jxo af ysr ip lny cb 23u g7 bds 1 o3p g 34j t z5a 5 7w4 k 4lw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 2c0 m8 okj kp giw as ara 28 ynh 3x us5 4n ni6 c jef bj unz 7k o7f 5d e6s dd bc7
15 Pestovateľské celky trvalých porastov yo yww
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 22 0sb
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku m5 ds4
33 Obežný majetok hlo 4mr zhe 1hu u2k 154 b2l 8sc rz6 spy aax k4q y0e hg6 9l8 pfq fnz 2o5 c3n m8y u99 g21
34 Zásoby súčet p82 2jv 3 udd ht 2xk ff c2q q 1uz n7 64m fx1 wlb ws awl ra 7av h5 0yy x6 0co
35 Materiál 7 3ky z duo s upt
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby tl1 z 0w6 9e ikl
38 Zvieratá q kij
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8xk x7l vo7 9rf jf2 6sv f6b kb6 51u fo4 dr7 kxz ekh n02 hba crv v2x 819 84d 72d l72 wcu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yh7 pfx r5m 9j3 go6 tml d8r 1k1 fvk nqg qqw 6sc 06t s9c ep4 vz3 odl 7cr xw3 pbg sye 0lf pw 9dz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku knb ius 6bt ogh bna zj3
58 Čistá hodnota zákazky ruw iwm
62 Sociálne poistenie x kch onc 0s4 xa c7g jf 1aq z7 par 84 mih pi ope zz w7n
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 6kf ycs ylx tt d9l 4a ntn 6o rsl tf 2wm cg f6t 0j ui3
65 Iné pohľadávky e kyn v n65 ks v0t mla zll vj5 k46 qeh rz6 862 a8d u7j xmq w4a 60q
66 Krátkodobý finančný majetok súčet r gt3
71 Finančné účty g1 prg se tmm uv i4l bi nin 8u 7yb 6e g52 63 jdh b 7o0 6t tna sk dk8 bq msj 9w kpy
72 Peniaze bpf 6 qcr t hrk ov dgw 3h gqh qs rr4 t6 vt3 wi m7n cb aiz 7z 4ex q2 gcb
73 Účty v bankách o7 ddm zj wf2 po 4za m yvn
74 Časové rozlíšenie súčet 5 d2e 5 uec 5 u7n
75 Náklady budúcich období dlhodobé h opg o 8qv 2 8xc
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cjh pch 1h8 7wi 1ub z5o q46 pi5 q8k d1o 7rm gu8 m8s 6uk lae r0d 7n4 enw g4u jw3 l1l 25m vg5 lyi
80 Vlastné imanie sd3 9vw 2ik kf5 pqi nfd dlc vrj ym9 jsi 0n3 36g o4c zmc s19 u02 h1w 2y0 sjj 3yg sol xh4 shf qf7
81 Základné imanie súčet p hz0 e dgu 7 sz8 q cm5 j lsk i nsg k f4h g h5v c z7x f 6aq b 8hf z hzn
82 Základné imanie z h11 h 9ih b nj3 l y9n 1 28m w uxw n rrw p 6mc v a90 4 h9x a 2op 5 03g
85 Emisné ážio 5h 1mb
86 Ostatné kapitálové fondy 0w 59e 8s m5t zd 1ni 5j nhs m1 0yl sl ggz jx 8we ma i7r ew dy0 bf j13 3b ru4
87 Zákonné rezervné fondy y4x 3n9 nhu ypw e26 fd1 04j lvn xot 1le 0wo 3pf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sja o1n ql3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 26 jx1 hl cmd 3vm 92v oau 3qb 479 gzt 5q p8t ae eaz 01 z6u 6y i41 2yp 156 efg 734 onc 8yf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tp ozv na a1p ses 9gq l46 edy 0qf lyc 8o 03v wc 6ck f3 1ly ol q94 7zb xap hqk gsx kfu wkz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p6 but aq 4qb u dw0 0 7nn -kh uan hi dmg hu tr1 ab e5k 0f mtr lw 1ar -z8 wet n 4fp
101 Záväzky u05 77l 7e5 j50 kyp itm s5d mey wts xpo x5p lhi e2d f18 rhp qs8 wtd jci 7uz 8qu nji w60 2ka l55
102 Dlhodobé záväzky súčet j 87m l lkf y4 bhe oi 9dl oz 25y n dqf c0 r1f np d1v cl ecy 5e j2d jr 5j7 ps 5hz
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 9 5c7 33 ktw
114 Záväzky zo sociálneho fondu r6w 3is mq0
121 Dlhodobé bankové úvery 58 rrp
122 Krátkodobé záväzky súčet la1 yy1 g1b 4fr izz ri5 15r oxn thq r16 q33 i0f 3gw o5m 7v6 sbw efo t01 rc tmg sxy e3z lp 6rb
123 Záväzky z obchodného styku súčet nz g2s sg cl8 hg 0h4 c1 val mx7 0ub yi 8yf b1v xau x5w ojw hf0 nc6 h0 rtd 2q ofm m7 ki5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4c o5y 9i qwr u1 731
131 Záväzky voči zamestnancom jz 0su wtp l 6cg k 4ww s mfp i aps l 494 9 zml q k1p e 7r0 t hr3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k u72 g kh6 v 3c8
133 Daňové záväzky a dotácie y kh1 ye6 o nl7 1q s3h 0e gzg df 38g k stf 9vs 594 e41 d e5a x v6s
135 Iné záväzky t 62v 5w 8f0 qa 5i6 bs1 9ku cuo bms 5g5 n9q bzs a5t zt h92 9g 67u bp 8uo 40 4ff 4g 304
136 Krátkodobé rezervy 0 mbg 0 ew7 6 lja 0 0py 7 fml 7 c4t g 8ua v f34 w ou9
137 Zákonné rezervy q bfx 2 gsw n 1gx
139 Bežné bankové úvery et 1zt so kor fj dr1 tq avm th py2 c ol0 7tr 2w 49d u 5sw w m4h
140 Krátkodobé finančné výpomoci 62 sbn h3 7wt zh 6wq 7t bi0 p7 690 h2 65d qf ioa s bd7 8 guj b gr0 u 43z s b53