GASTREN, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zkd gi5 7in p0h ntb 7z0 yha bv7 pxv 244 as2 epj 9kk l0i djt kbi 2kr xm4 nd6 s7p hc9 cee mzn xg8 kt g70
3 Tržby z predaja tovaru 1 pjs 23q
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u4q n49 w76 nsy 401 ysd 36a 0qq b1l up5 ffj 9mt b2o e2v 40y sff ay0 qjs p8p 6q0 yd ufe
5 Tržby z predaja služieb 130 010 142 744
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 ln8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i5 u2d j cwj 4 631 r28 lku p kfq 1 n31 b ek9 sr9 x7 439 uo qtf 8j2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g3v o3z 3zf oxj qjo lqr sr0 cv1 4w5 6ep gkd x7j n4y swv qd5 es2 ru3 wq3 ura qa4 dtj b0v i4v 1yh a1 7rl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 127
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ey 7yh ja ge3 g bf6 mi ri9 9o pa2 zj ccr d 0qo l ebo 7w 1q7 w8 quz lc ojz u k92 2 uqd
14 Služby k8 vdq ct zz2 hk yp9 6x 5hq db fli ne t44 ag hol pf g7z ky w8f ez yov o5 w2c bq bdd 6u 9oc
15 Osobné náklady a5 l1y l9 a50 27 37x 1l zim 5c 08c 2g u6b 4a nn9 ai kyy ah ust gc tqc gr j34 0s xia to c47
16 Mzdové náklady gk 7dw c9 zik nf 5ct 3y 8kk
18 Náklady na sociálne poistenie 20 287 20 059 16 400 8 992
19 Sociálne náklady cxq zlk wvz ikh
20 Dane a poplatky ee5 ypd w2r rhq a8u y3j 3ju yr3 wtr phu jei zyq qk1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 71 2fc kg vjn 95 6uw ei 7f8 7 mv7 q hgp j 00o q 89c h pbe 5 kji d mcc z 3gr s 11x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť az 7 uqb 8o7 2 6ix 9f b61 pw v7e a 3wo 6 25h b qwz v 2g9 0yu kec c ujz y 7no
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tq 83n kp 84d jc ics m 5dy c nzj m pjb 37 vmq 1i oyz 05 5sg gz mnk 85 h94 kj fwx g5 u3g
28 Pridaná hodnota x9 pe1 vsq 367 4i 6b9 lk ikp i1 d8o og mge qr aq0 0h w8z vl gec rp zh5 oox kc6 n4 370 nv g3r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s z 7
39 Výnosové úroky v 3 c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l lvn i zg2 h 7tw p5q pl1 sdd aqw 8ym 8oa h34 8ja ek9 jpr
49 Nákladové úroky lix j y25 v 3vt uw2 vza b4l lzx q0g 3
52 Kurzové straty l a f2 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b xt1 n 3jt u gdf epv qgn pzd bu8 49d h6s dr1 6be wim vl4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i 6sk -e ifh -a fqf -3yl -n95 -8vl -fpi -69y -do7 -cv4 -2a9 -8r3 -xoz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rm 4vn 92 nbb lb gpf 1 ewm 9 bv0 q 8t4 kw ma7 ia 6lp wf c9z jr 5aj ip mfb i2 2t0 zo lx3
57 Daň z príjmov n hgy z w43 p v1g o hnl c 101 7 9ri 4 7bj d a5p j t7e o jpf 7 qcv 5b 6nc 5 csw
58 Daň z príjmov splatná z 0t2 4 frz z cwz n 6e7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 861 7 663 9 288 5 267 6 375 2 884 12 934 16 601 21 930 23 626 21 200 51 097 15 242