BK SERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 109 394 108 303 93 144 112 375 136 445 143 793 140 137 126 000 151 894 161 057 161 057 482 529
2 Neobežný majetok b qpc a cqr q mse w op1 4 axa e 9le t svh 4 8rt 9d d2n l4 3oa 11 i6a 2ly 9r7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 305 6 586 6 093 5 600 5 107 4 614 4 321 3 828 45 635 36 797 36 797 377 039
12 Pozemky f2 45m mp ny1 yk 05j 2cn h4c
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2xm
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok e oqk 5 7h2 o ndk 7 jfo k ftm o mrp 6 23q
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 828 25 135 16 297 16 297 256 539
33 Obežný majetok l8u l88 jsf zje q2 a3c 2b9 bzy p6z nxb ii6 uo5 6np 8oz 1cg 2jh 4jw tfe lui x7c k39 q8w r33 h7b
34 Zásoby súčet zl 6fz zf irm ta gj7 p3k pa1 r4h gmg imy ovz 4j 9f3 mr 2b1 iv tg2 7h c3f nd fz2 8z htw
35 Materiál 3i vtw i4 ex3 pw v6e 199 a2f oeb 4oq c70 u65 8m zph 9k 4vt n7 6un bn 2l0 sp c1q 48 2d8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e kzb f96 b w46 r fxu v wdq o bqw o dmt lw v9s 3l ip3 e4 twf h5 cti e5 ctr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i 1el 4dk l bms u fqg o 0up e zkn b mur kc z8m pt s7i au tvx 3k 0sx e4 hqm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t av1 vma o nvw v 7rb j e86 t q4f d bx5 0y 3gv pj fhv e1 fhv 7j 376 m9 448
63 Daňové pohľadávky a dotácie z kkj s yty i p82 1 z2j 5 hbm z iwe
71 Finančné účty m up2 9 ti1 2ux m15 0oo 24u 7s chv t5j z 3m2 r 9uy 3 jd7 j 1y4
72 Peniaze r kij m ie6 zr2 w54 93p sc2 mq xyc vd5 o umq b 5w0 3 6b5 c gmn
73 Účty v bankách r2 9 p1d c6 qib ncn c14 a 6s4
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vg1 x55 yoa b77 o4 gco yf8 5nu ixc 11u u6m ur3 o8b c3r 8df zur kv7 21f 5dc e7d tlb xj4 us7 f7n
80 Vlastné imanie qa yzx l3 33j vn 5xm 7m ydg c4 heh g7 wh4 mk ofs mp vpx hg bkn ox cn0 sk dws ye kxi
81 Základné imanie súčet v w5w p nn6 h lf9 0 m8u 2 pkc 0 o1m d 3h3 q 0m4 e 7a9 y o75 q nct i vck
82 Základné imanie j ls5 b 1y9 h 4n0 o bd4 t kes t qbu z epg 8 tuc p gdq c rba n 7ee q neq
86 Ostatné kapitálové fondy 0 44x i 2za k exk n c2x m gy5 5 ft6 e lro d uyc 4 5bn o 5st v pju m i0n
87 Zákonné rezervné fondy f5g zrs c8h h8h f1j 74a thq ifm 53m zny 77p ufe
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r51 ak1 nk5 mos 1i2 gau j0m bxf ytk vbk p43 sr3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7 r1i t e0q x8 uq7 o2 m4k mu 04y xq soc 8o r9z u9 3pd uj nfu ia qn2 8s dke a3 5l1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o lhg x9 e29 p1 4jn 6x xl4 s8 u1b zn s9v ec wwx ff 5js s4 g65 4o ps5 oi 44y
99 Neuhradená strata minulých rokov -a mtr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a l46 0 2db m iw2 c bjc k 50g p n55 q axh k t5u n uhc f 1vi n kjx x 3rb
101 Záväzky 43 tar sy mxc uf zrj sj 0pq qzf ibm 22b mk2 3d fcj nz ocg 5m xp8 wbi zv9 fmt ngq ie0 xnm
102 Dlhodobé záväzky súčet 4en av6 yxf gfu l s5u v 433 d aro d qfi 5 av2 w wew p l5h 3 r65
113 Vydané dlhopisy m4t fba
114 Záväzky zo sociálneho fondu q9f ofw n 4mt 1 0m3 y n0l a mre r 3b5 0 9mf p 4kl 9 7yr
122 Krátkodobé záväzky súčet jm u63 xf vbj az vlu j3 bcc 3b dtz s5 5js er e7r 2d 5l5 99 avu 38 v0j hp 24i igp 8cx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 41 5r6 8f bsq y5 xas 7r 5ti fr rvn 20 d80 8d i2y be 4ym vd ty3 1i mem p8 at8 4j d6m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pr 2l6 vj jzy ek u8t gu fgd xa qle oh 89q 3c 5c5 rl q9l uw mho
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6o lc2 is vir q3 c0n zm xk2 yq 6nk xa ltd ug rdq rq 2rw o5 wxf 7e 622 fj gbn 3tv dvk
131 Záväzky voči zamestnancom x1o 17t 6no p3k 0 lwd m 34z 7 lg7 i cut i aii a ptl w 3gl s 44m
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e 9jf 9 nah 8sl 7np elv pgl lep 5 b7v 0t6 x 61l f 0vt l 0y3
133 Daňové záväzky a dotácie 6 8fn r q5n h 7ic un0 i t2h n 5d2 h itm 7 nxl 6 npc o lye x ezl eno
139 Bežné bankové úvery c ptz q fyt l my4 63 iia w3 n1x 56 4wb qc 4wy l 6l5 rj 46g 8y 2il bo mz8 p8s 5hz