Diagnostické monitorovacie systémy - DMS spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15705/V
Dátum vzniku
11.12.2004
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti samostatne a bez obmedzenia tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 29.5.2014)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 29.5.2014)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 29.5.2014)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 11.12.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností - najmä zdravotnícka technika a spotrebný zdravotnícky materiál (od 11.12.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností - najmä zdravotnícka technika a spotrebný zdravotnícky materiál (od 11.12.2004)
 • poradenská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky (od 11.12.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Čestné vyhlásenie
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor – MUDr. J. Podracký, CSc.
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Úplné znenie SZ
 • Rozhodnutie o premene MHV
 • zápisnica z VZ
 • vyhlásenie konateľa a podpisový vzor
 • dodatok k SZ
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Osvedčenie č. OU-KE-OZP-2014/017921-2
 • Rozhodnutie
 • Zápisnica z VZ, Prezenčná listina
 • Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor - MUDr. Juraj Podracký, CSc.
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
23.02.2020