IURISTICO s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15840/V
Dátum vzniku
04.01.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia. Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 700,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie právnych služieb (od 4.1.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Rozhodnutia spoločníkov mimo VZ
 • Rozhodnutie spoločníkov.zep
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.zep
 • rozhodnutia spoločníkov
 • Rozhodnutie spoločníkov mimo VZ
 • Rozhodnutia spoločníkov mimo VZ.zep
 • Rozhodnutia spoločníkov.zep
 • Rozhodnutia spoločníkov
 • Rozhodnutia spoločníkov mimo VZ podpisanyTH.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Podpisový vzor prokuristu.zep
 • Podpisový vzor – Mgr. I. Ivančo, Mgr. R. Rigo, JUDr. M. Kukura
 • Podpisové vzory prokuristov - Michaela Macurová, Tomáš Horkay
 • Podpisový vzor.asice
 • Podpisový vzor – Mgr. M. Macurová, Mgr. T. Horkay
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka 2008, rozhodnutie, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 7
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 5
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 6
 • čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
 • Listina prítomných spoločníkov.zep
 • Vyhlásenie konateľa
 • Prevzatie záväzku na nový vklad TH podpisanyTH.pdf
 • Vyhlásenie o splatení nového vkladu podpisany.pdf
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
17.11.2022
Domény