ADOS Helena Horváthová, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16025/V
Dátum vzniku
12.01.2005
Konanie menom spoločnosti
Za obchodnú spoločnosť koná konateľ spoločnosti. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti s odborným zameraním ošetrovateľstvo (od 8.6.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2005)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 12.1.2005)
 • prenájom motorových vozidiel (od 12.1.2005)
 • vykonávanie administratívnych prác v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 12.1.2005)
 • čistiace služby v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2005)
 • upratovacie služby (od 12.1.2005)
 • prenájom zdravotníckych pomôcok a materiálu (od 12.1.2005)
 • kamenosochárske práce (od 12.1.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 12.1.2005)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 12.1.2005)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 12.1.2005)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.1.2005)
 • služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb (od 12.1.2005)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 12.1.2005)
 • predaj na trhoch (od 12.1.2005)
 • ambulantný predaj (od 12.1.2005)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 12.1.2005)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 12.1.2005)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 12.1.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Pavol Horváth
  Ternavská 1/2238
  07501 Trebišov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.09.2012
Uložené listiny
 • Rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 2099/2005-RU20-10436
 • Živnostenský list č. Žo-2004/07447/2/3AL
 • Vyhlásenie
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor – H. Horváthová
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Rozhodnutie o premene MHV
 • Účtovná závierka 2010
 • Dodatok k SZ
 • Úplné znenie SZ
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor konateľa - MUDr. Róbert Horváth
 • Podpisoový vzor konateľa - Ing. Pavol Horváth
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Zápisnica z VZ, Listina prítomných
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
18.01.2020