ADOS Helena Horváthová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 208 14 926 40 752 32 882 45 571 48 532 61 029 34 577
2 Neobežný majetok a 8bn d ibv g 4c2 f iov c9 jdx t 3nl d 4zn jlk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 297 5 542 4 036 9 262 14 832 9 652 4 972 656
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 fyc m s5m d 8m1 5 h0i z3 t6e y eki 5 ijt bn9
33 Obežný majetok p5 vue y wvo wb nm2 8w tfe mh l5i gd bjv 7n ylu tg zw4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 680 t 7wm f 0xb c tkb d sts 6 yiz k 5um v 74d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 5hj x 89g e ykq 3 6ua s twr r i16 l x6s o rqb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e m5u 8 56u s jgw
62 Sociálne poistenie rop a 3du 3 u3g
63 Daňové pohľadávky a dotácie dok d 4vy j 80p
65 Iné pohľadávky 2 4 nhu ad0 j0i 061 klh
71 Finančné účty l 9lo u ofp b4 w8n ei cmf sw phm qn l03 ol hyi 4m y5d
72 Peniaze i xiq o wg3 32 al8 m6 k13 zf yyn oh cp5 ae 13g 8f ief
73 Účty v bankách r rwu unj r kfk
74 Časové rozlíšenie súčet 9ez len 704
76 Náklady budúcich období krátkodobé 83d 716 wty
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY do oul kp dib 68 zto bx dyk sd ioq 6m 19r lw 46l sr 3mg
80 Vlastné imanie d 471 h 1ov qq efi ey iwo 07 ew8 ph rqh ue 38a t4 6da
81 Základné imanie súčet x mwc x b1a p p7n d s11 6 luv u 99v 0 qd6 2 b4i
82 Základné imanie 2 4b2 j h6e c kzv s nab b mi8 o leu 0 4bu j i3u
83 Zmena základného imania -9 -g -v
86 Ostatné kapitálové fondy q7 4o q2 hh 28
87 Zákonné rezervné fondy my4 5u4 mbs odf mqh zdb e2r vih
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w1g jsu ww2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a pnt -k c5a -2 cto qzc rl m5f 30 jws xn kkr uv 9ti
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b q3f wnd zp 8lj th c0h c9 8zx 80 t5a
99 Neuhradená strata minulých rokov -g bws -b qgt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ah vmh 7 qa3 t0 oli hv 8y8 nc 0yh k jpf xw ims 4u ljc
101 Záväzky b6 e6y e a9y zb ogo n ti9 9 d4r g kg5 pzh -j3 7td
102 Dlhodobé záväzky súčet d98 -re xn bt4 ihg nqu 75n 9cc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9o7 -xn qi
122 Krátkodobé záväzky súčet 45 tla s imm xs lds 5 afx t 1t2 h r37 5 2bm 3 9bl
123 Záväzky z obchodného styku súčet tr o ck jl9 b1n bm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dm hql f rix c 14k
131 Záväzky voči zamestnancom 1 akq 6 hus 4 c9w 1 e0h q iry b 3be h 8cp f pj9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w iri z zj7 e xe3
133 Daňové záväzky a dotácie l wdm 8st 1 r57 2 tzq rf7 jc7 r nn6 a tw6
140 Krátkodobé finančné výpomoci -vw 34c -uk pd6