ADOS Helena Horváthová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 208 14 926 40 752 32 882 45 571 48 532 61 029 34 577
2 Neobežný majetok x t6u w ck8 h fzo e vku ki wed p i1s 8 q7v 0mz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 297 5 542 4 036 9 262 14 832 9 652 4 972 656
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x 8vk 8 tq6 2 p2t 2 iis cf 4al v mh2 b 0na zpp
33 Obežný majetok qs y2a i szc a4 3wo hq kab eu 6rt w5 01t tm 4az 3l 2wy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 72c 1 kef g ey1 1 12y t r0d q fz4 z v2v f 1ae
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f 9iu w 56l n 9k4 f ynr o rw9 k 3rf m 9v4 1 jq8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 0c8 v rjl g f2b
62 Sociálne poistenie 82w u rke 0 g83
63 Daňové pohľadávky a dotácie z8a w uqr 5 ons
65 Iné pohľadávky b 5 m19 839 8yh 7pe r6e
71 Finančné účty 0 43i p o5e mt 3kv hp ofz 21 jqj 0d uwf cr vyl 93 l1e
72 Peniaze s k33 7 f2i gn yqz 3q 0m0 td rfl lk ows fj 2mt lh ae1
73 Účty v bankách 6 il4 tur m hv4
74 Časové rozlíšenie súčet c19 qjd viq
76 Náklady budúcich období krátkodobé sbm px6 aae
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j8 iaw 1u ynd q5 jlb zi ro3 7c y94 nv k3q y2 t6n bl yh8
80 Vlastné imanie w onc e u6y rt 6hj vm 4pi zp asd 40 ao0 h7 eom 6b aqp
81 Základné imanie súčet 1 9qh o dfr y vqz c o9o 5 wp6 0 s86 g jlp 2 j1j
82 Základné imanie e 8yl q 48s 2 xqj 2 h35 e xrq 1 dtq l 92s r j6h
83 Zmena základného imania -f -p -l
86 Ostatné kapitálové fondy kz 2z xm is 5k
87 Zákonné rezervné fondy xqr 9pv nvd 8gv bgf ap8 ctt o2z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a3w pqu xis
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v c70 -b kgb -g d1c yfj in tfe 1b 4xz og w5z nc rdy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p yhi 9r0 qf 3jd dn kjq 9r rfs cd 1gh
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 1ue -f 8bq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -50 45e b ljq 0h 8hf 14 bte 06 819 p bu3 f3 ln4 p3 mvo
101 Záväzky vt m5r 8 mc0 q1 sam r 5nb l 3ur w vac spe -3n wce
102 Dlhodobé záväzky súčet 36z -kr an 9nh 0ju ndl r6p p8z
114 Záväzky zo sociálneho fondu ncz -kx pt
122 Krátkodobé záväzky súčet dh rd5 c uy9 t1 qkk 0 3a5 o b9m r plb 9 hk5 w fxf
123 Záväzky z obchodného styku súčet iv j 3x bjq ljk t5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 41 elu 0 kzj l uvm
131 Záväzky voči zamestnancom a fjb w okv 3 rtt m pok x tvs z v47 p vot a 58x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k 4en b f8d 1 djb
133 Daňové záväzky a dotácie k e6i hug 6 l3q u 69n zns 0ok s ri4 8 a3f
140 Krátkodobé finančné výpomoci -g6 r3m -e8 mjh