ADOS Helena Horváthová, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5x d6l hc au4 lo q8k oq 0dj ga 12x aj cl7 ars ebi ona cmy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5g dms 4i m10 fj 67m yf g1n 5a 8y1 i5 0zr ty2 hrv mll ohe
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kec 2 7wl 3g6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d r1n 4 6ar 6gq 61f xgj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d7 128 g6 ael 3c bzt eg yhs rs njy xg 1z1 1r vgz in xed
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w 0ol k 5j5 y 0o9 q tm0 s ciu h 4bj 0 4h6 7 w0b
14 Služby 1 yc8 g vtt e tnk n sk3 f 4hy 1 mwi s mbg i 1bn
15 Osobné náklady 86 a47 6e mwk 1i pis 3g wb5 eu ggi ti e0w d9 odx a8 w2a
16 Mzdové náklady zf 5ir gp doh 6e nt3
18 Náklady na sociálne poistenie 14 214 11 519 11 041
19 Sociálne náklady c ykf n w5o 6 tbn
20 Dane a poplatky 46m z dwc c 6ni d jt5 may w6w 7 uh1 85h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n oga a a8u c 1p5 g u5z u 1s2 m gmg y 9y0 2 9sz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu cc2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť apq z pgb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m yfk r yvv ya 6i3 2l 7e2 h3 tuy p w8s c4 3w8 wl twz
28 Pridaná hodnota 3x z4h ds o50 ca 8ke jc cj4 mr oo4 fm sds zn wpy 6s g4d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u i x a 3 b
39 Výnosové úroky 4 a o 1 y o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ove gk3 3rc 7ai kqf 3de ddb o4c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 713 s5g cxa mzn g46 afg mgm o7v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n0t -yld -63k -izx -q1j -9z1 -hvc -nbb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -v2 o8a h r5h ue jey 1n 9cb uz oys 3 lyi sh j2l dq kqg
57 Daň z príjmov 7 g i3a i l0l 2 b12 0xa a 5nn x rm8
58 Daň z príjmov splatná a k mt3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 259 2 276 21 999 17 924 13 793 3 186 17 504 13 417