BRIDGE - EU, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16157/V
Dátum vzniku
10.02.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Kovoobrábanie (od 3.7.2018)
 • Zámočníctvo (od 3.7.2018)
 • Nástrojárstvo (od 3.7.2018)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 31.10.2009)
 • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 31.10.2009)
 • finančný leasing (od 31.10.2009)
 • faktoring a forfaiting (od 31.10.2009)
 • vedenie účtovníctva (od 31.10.2009)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 31.10.2009)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 31.10.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 31.10.2009)
 • sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností (od 10.2.2005)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 10.2.2005)
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od 10.2.2005)
 • prenájom motorových vozidiel (od 10.2.2005)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 10.2.2005)
 • reklamná činnosť (od 10.2.2005)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 10.2.2005)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 10.2.2005)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovov a plastov (od 10.2.2005)
 • zváračské práce (od 10.2.2005)
 • montáž kovových konštrukcií (od 10.2.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Živnostenský list č. Žo-2005/00117/2/CSU
 • Potvrdenie o prevzatí vkladu - Ing. D. Vindt
 • Podpisový vzor - Ing. D. Vindt
 • Dohoda o zmene SZ
 • Zmluva o založení s.r.o.
 • Zápisnica z MVZ
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Rozhodnutie konateľa o premene vkladov
 • Spoločenská zmluva-úplné znenie
 • Výpis zo ŽR č. 861-2905
 • Dodatok k SZ
 • Spoločenská zmluva
 • Zápis z MVZ
 • Účtovná závierka 2009
 • Zápisnica zo zasadnutia MVZ
 • Podpisový vzor konateľa - JUDr. Blažena Vindtová
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Zmluva o založení spoločnosti
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti
 • Zmluva o založení obchodnej spoločnosti
 • Zápis zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Osvedčenie o ŽO
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
03.12.2019