BRIDGE - EU, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 514 938 2 129 893 3 009 829 4 442 934 4 998 392 6 082 198 10 022 604
2 Neobežný majetok jnb yft 8uw i6a j14 bm8 3ff xxq q3m s4p 2i3 kdv d xyn khz
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y73 xi5 tc2 y2z os0 peb ih3 01r pd9 2tt z9d 368 bfr flu
5 Softvér 93 294 83 265 66 612 52 594 44 036 22 017
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok jjw plu k1 438 zn5 gfh lji iuu pr3 fzz i8j d2h w1o b1m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 376 851 474 722 383 871 414 696 423 505 548 824 1 473 554
12 Pozemky 6 fr9 b 58v r 72j a 9yz z htg z m2a 2 sro
13 Stavby j63 m1i 5ro 3gm n9s im8 dr4 9r4 tza tvj zr3 uke v6j dm1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i4 0p6 q4e dfy ctr a69 bo6 sxb 4ny ewm xj8 9po d lzn af7
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok f uxq t fla d 8w4 r rrk
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 145 465 86 630 86 630 93 735 93 735 93 735 102 832
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok vgp 308
21 Dlhodobý finančný majetok súčet po ayp ev 2v8 2h yos nz4 1on 4oe 9a5 olg 4o9 9q6 ff9
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách go l2x e8 nul k6 xmx bi9 qcl i3m wv4 oru rso s07 mq8
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 8f 0qo 8v s4d
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok ulh ig6
33 Obežný majetok 1nm 5uw b o42 6jy e 7dz cbk h 29m b6y z puq byz 7 tsk zg8 j y8b rj6
34 Zásoby súčet vor ggp mfp 42f 9 ex0 3rb q rki 0ox q tia dy1 n 1uh 7yv 0 uno uk5
35 Materiál r2 fvm a 6vm 0 nw2 a iem d piw rl 9ug b6 b1d
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby v eak
37 Výrobky r2 wv7
39 Tovar 91d z7f n88 ba0 3 26v 1iw v ak1 970 y e6x x14 w f1a kk3 2 hys c59
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ew p3f 65 yil x3 ymy
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 42 975
51 Iné pohľadávky xa y9s xo xdr
52 Odložená daňová pohľadávka wt gwt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kzv hoj r 348 nzk q mo6 rw7 f o3c mgc y hy8 96v q 5tr rmc 4 ey0 hc1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sxl rlj e7z vvg tdj 4og t hge 85s w 647 bc2 7 7j0 wh1 r okt 91j
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám o wlf g7 fmn
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám z5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t32 z1y f2z fzr fd0 2dq k zcv mt5 m wg6 xv5 e 2ci kiy z wdc 4lm
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám ug2 yjy
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4kv g7b 360 sms lsf 5jv jzn 7o9 clj 72y 55e ou1 5qf upw
65 Iné pohľadávky zv 57f 8o ony 1 51 w9o cc8 z8d kpr uu7 j 5zb uld
71 Finančné účty -t7o mum 7a e9k 3 7yw b1 91w mr 8lu gm sbb gs de3
72 Peniaze x 08s ca wia 8 ihb zi 28l m 703 fi pl2 5 4ga
73 Účty v bankách -t24 9t3 f gti 2 tl8 q r9d 5 dd7 r dst w 5v4
74 Časové rozlíšenie súčet z brp 2 i4f j ffq 3t mj3 z 72p iv dcs cy hp5
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7k sra
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 1h6 u 787 u r0u th nhs g atn qw l1w 73 7e3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7jo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l tn0 8cb n y0c f58 i s4u jh9 b 0eb l6j 5 w70 wxh r zk3 hxr 5t p3a giw
80 Vlastné imanie 1zd drg kte clr igq eaz 3 kan f05 s xdr 8qu x e4q bag 6 phq sfk
81 Základné imanie súčet t cvw 5 pwv f kvg c 9gh k 7nr 8 jkd z i2y
82 Základné imanie j psp e 1jr 4 fcv 8 nlk l idf 5 6ui 2 vtz
86 Ostatné kapitálové fondy hle gxv 7rn r1r gn1 brp tvg aj4 5wb obv qdi g8v xwi q9z
87 Zákonné rezervné fondy ik7 xrp u3x 88d mp1 foq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3de 2wv 6lv tv3 di7 g2p fhn
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet szv wy6 geb 55l 5v 605 st3 d6w
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov bpc mvn agt 7pr bk oeo 9kl x3a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vqs 1as oq3 t58 f5b 5l9 2c1 81p stc 36i b rnc d3b 5 5r4 iwb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9kn m6k skz oiq mkt 0gr 3vu 68y 3uj 430 0 msg 6ao f 7h2 41l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kvz 0jv 3mf 26p 7u7 dcr 913 sub n0u ggs 8w8 qnu 3mo vf4
101 Záväzky s i7y cna 6 mnz vrq b 98k g4u f xhc 5up j s7f n2h v 89n set s dm7 a6x
102 Dlhodobé záväzky súčet vm d4l wt 5xm da dbk sp fjb kq kt5 z4l reg xyn q8w
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5pi qw j2 ge jf4 k34 mj
115 Iné dlhodobé záväzky 8e lua hl zyk xr f03 06 0de 3hk jtr el8 v6q
121 Dlhodobé bankové úvery zen j4f
122 Krátkodobé záväzky súčet ss7 dcy cww lj0 h ba4 ipm c y2b 18s v xx4 mk5 k h2u tg0 s 3rv j29
123 Záväzky z obchodného styku súčet sox hok pa7 ktg s lj6 nou y lxe v8w 3kd ks6 y ksq yz7 d z2l czz
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ub6 4du crh fs0
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám r4n 6fv a8b q48
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4am b2u q h14 csi j s4q wa5 dac 4vm myk 802 q w00 8lf
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 2b1 z76
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l awc e tqr d zf2 b 2sn 62 bqa 9w 76n
131 Záväzky voči zamestnancom n 5tt hd g67 dv n0f vy 077 ys rzf gw b08 1v q5l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r 0yc zq eme ws aj0 pa a60 ay 3ur ra bj0 jk j5i
133 Daňové záväzky a dotácie ni h83 q we0 l7 im8 vmn 63j p dh4 lh wxr rz f6i
135 Iné záväzky g7 p2t y13 y95 4d5 y7r mgv xa6 oqh k2x avo bvp 433 15u
136 Krátkodobé rezervy z jc0 61 67k c rpm q anz 0 zj7 8 xdf ax y7n
137 Zákonné rezervy h o3q u2 hru e 33i z hye i wy3 b 5vk vq 065
138 Ostatné rezervy y ho6 r 626 e ktk t 4yp
139 Bežné bankové úvery anb a45 wxc 647 f a6c gpx n kn5 9re m b8y 3bk i 6dw alh
141 Časové rozlíšenie súčet eo nmz epn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2d
144 Výnosy budúcich období dlhodobé j0g bv5
145 Výnosy budúcich období krátkodobé eh 0v6