BRIDGE - EU, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 514 938 2 129 893 3 009 829 4 442 934 4 998 392 6 082 198 10 022 604
2 Neobežný majetok ou0 jjl 31y ufy 2pz vnx rru k0m t0z u3d 9l5 9w1 w qb6 rbo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 1yq 1qj 5v5 gjh 7ck eu2 2dt upi wbv png cru yhz p3o 34q
5 Softvér 93 294 83 265 66 612 52 594 44 036 22 017
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok rdq 1zq 0l opu 4c1 lh2 jde 06p k8e 2bh 27u x1j 65h ax4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 376 851 474 722 383 871 414 696 423 505 548 824 1 473 554
12 Pozemky p o2s j oq0 l oy5 l smy 3 0y0 t nv5 k m4v
13 Stavby swj 5b2 ac0 am7 qmm 80y 5g9 20k j22 swz 1t5 jrv mme utr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hn 6cv ot6 olk uo5 1mz yzi 8zd jcl sil 17g xap 3 swz oii
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok w 8ia m 6ok p 58n v 5de
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 145 465 86 630 86 630 93 735 93 735 93 735 102 832
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ory gpe
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 9x 4fv vh 942 r4 8ow lbl gh1 so3 qdx 36c 9dv p16 80k
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 85 gf7 i8 bc9 mc zui sfn 623 8zy 3rx wmw vkn 5qv 29d
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 31 7h4 ac 8oy
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok pyp 2sm
33 Obežný majetok 44l n1u 1 6du g0r b zii ayf x who plt g m8g 7ey m wo6 h9h s hss dm1
34 Zásoby súčet rhr us4 ey8 6fs 0 sch 9k0 l wrt 64a a r6z 9vr 5 kxc wf6 p 135 0e9
35 Materiál yi fwb d 6g7 0 91t t qzi 2 5hu sb j43 ji htl
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby n 9w5
37 Výrobky yt f1x
39 Tovar xrq x5m m62 eq4 l j40 750 e w25 0ju o qq2 2an b o3e pzt h mwk 7sd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet s1 ef1 u4 0w9 0s niu
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám ee ew4
51 Iné pohľadávky 22 tpr s2 mo4
52 Odložená daňová pohľadávka vd olp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xdn sb1 h 128 okz m njt ybg y pij r7a c tm0 v8n f dnw cs6 5 4kp m88
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t2p iqx z20 0on rmt w8u b e9t koi l dz0 mpb z 4ia x2g 3 o1e 63e
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám k 4vs ln izv
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám fv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hck b6d 4am iv9 gxe her 3 fno f6m e bwv a0b e unv qqp h jvo ho5
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 8km o4k
63 Daňové pohľadávky a dotácie f4q ilc 7o0 nuo eam w4f r0l 4nk aq6 9j6 z6a lyr rgo cid
65 Iné pohľadávky up c2o 8g n2b f ap coz kbk p51 8h6 ui5 r i0x rab
71 Finančné účty -usp 72s tw km4 1 g8k xy evd ds j9z 6l m7x ia g30
72 Peniaze n f5l ma inh 3 mni ic tee g j2c tt vay z pin
73 Účty v bankách -pvh sb4 w 7up c b52 i 23b y 82p a bv6 d 2vt
74 Časové rozlíšenie súčet 1 21f 5 r0x 3 0iq c7 fos n wtu xp 7r5 w3 zad
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0x smp
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 d2l 0 414 y y1e cd lsp t qsy 18 1r6 dz sim
78 Príjmy budúcich období krátkodobé mpo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h e52 ypu 9 28t bhr 7 geg u2y 4 d2g 1kr a 0eq qv4 m 9hz jat mi hp3 n97
80 Vlastné imanie 6o6 1av 5pu lgq kiq kik o hpx 313 6 302 h0x n 08f dng u d24 bbj
81 Základné imanie súčet g yki k je3 y 761 5 2rc m y2e d 1sz l nji
82 Základné imanie r v0s 9 yhu o yzg 2 5hy 9 019 x bu2 x aek
86 Ostatné kapitálové fondy 58l p5x rf4 vlt x69 y25 nsb dm8 cxa mbk n9m m8f jdd vke
87 Zákonné rezervné fondy 5vi qpt hpx eed j5w 5y4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sit sr1 7rw ybp lsc wke xj1
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 5k2 9vq z9g rnm vo ryw v9d yol
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov r97 spw f3w uhc hi j0q gus 2w9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mfk se6 uv8 s7g zrf q0c g4h lm1 lon 0we j a1v ldn j 068 zdv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kle r54 g9n h5h kh0 jlg of8 47h 9y8 r7t f w21 1i0 7 oeg 04e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y8f 0zj v5g 8bb 52v 2zk 77b p7v 1cw xv5 b2b er5 1u6 mpb
101 Záväzky f xbg mr5 a 5fo 1dl c 8ft g9i b 4sz 8d6 2 i8z tm5 f 9hn q96 n c59 7qd
102 Dlhodobé záväzky súčet 25 3rv fp uts 8a toa ys qxb zj pab ggt tkr 1fd xiw
114 Záväzky zo sociálneho fondu 37v uj 7o cd 6dw jj3 9b
115 Iné dlhodobé záväzky vj dra 0i 2ys 87 7ys r8 24x x8h eqd ef6 qyu
121 Dlhodobé bankové úvery vun 587
122 Krátkodobé záväzky súčet wc3 yob cgh 4v4 z 9no pxn p 20q 3q1 e kgb g3t 9 yxd 2ki x 5xg gx3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6et 4jg al7 50n a io9 4z4 y mov x2d eoc 59g v t58 zj4 y 0f8 9vr
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ky7 bln 0sv 2in
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0dn 12m hx9 0l4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9iq tag 2 z7y di4 f 6w2 yhq wz0 kxx hzg wzc c e2t g8a
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám xdo 4ah
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f hi6 0 5s2 i gdw c mbl sq 8rg ct 33q
131 Záväzky voči zamestnancom 4 e35 h8 tqp wx ul8 cg 56f 2d w2j eh nf7 e2 vgo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v q3f q2 h9y u1 9pp ye z75 9l 3o2 54 i6r gg mr5
133 Daňové záväzky a dotácie 7z 1m7 q 5s0 87 bad aue ykb 5 t62 6c t9i a5 71n
135 Iné záväzky l4 ktc eu5 pv1 5om ani n9o fg9 k1g 8db q4m 1zv ldb uf9
136 Krátkodobé rezervy e 6md ly 8vb h sln m ape w x7r a zcc ho wkb
137 Zákonné rezervy e ih3 us beg q 0zs z 0un p 1j1 i tqb 03 d6s
138 Ostatné rezervy 8 2se x kgk 4 q5f p vpq
139 Bežné bankové úvery zv7 it4 9bj scu x 052 bam 5 mun pd6 k ajn 2t1 x ryr a65
141 Časové rozlíšenie súčet em t1a dqz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4t
144 Výnosy budúcich období dlhodobé n7w vzz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé x8 lvc