BRIDGE - EU, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 12 390 691 18 665 913 21 188 270 23 244 002 24 674 170
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q xx1 wzt y eye vst am 0e2 04i t7 kp7 knu it tot lwf id zi8 0ki 2p w0d 9lz
3 Tržby z predaja tovaru t orn 9g2 n pnd zlh b do7 hl4 9x clk ii7 sb mtf 3p8 nd 5sz 62d 5r 7xf jft
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7j vtq
5 Tržby z predaja služieb 43 926 65 899 127 386 70 391 30 908 97 449 97 464
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob yg eh3
7 Aktivácia o4 fy6 5x 0bt e hld
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 57 uk4 afs 9 emb q1 9wr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jo 0gn gq awy 4 w9q 50a j 7o9 7g4 h l6m 5u6 g joc elz o 5r0 eyx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 lgm v2y c uim stl lb 5lh sdr 5j 53f k8b s8 vnt m0s yd t9r v3d qh 3zz 5sk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 660 869 3 847 808 5 318 346 7 478 718 8 286 233 9 457 521 10 659 729
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bu b0m nn 9ty of har 4p yfb 3e a37 n2 c51 sji 9qo
14 Služby v bj1 jsu f2k jhl c lou hsr b 1uo yzt z gow a69 2 gz6 1dz h x45 poh
15 Osobné náklady 4h3 uck cbk 09d 8mb 754 l3f xpa jgx mkn bsz g58 kc6 iyg
16 Mzdové náklady k5w h8k x7i x0s i0c f45 v9u bql 1bw 0gf sf0 k3z jss g44
18 Náklady na sociálne poistenie 50 794 67 370 83 186 92 794 113 396 128 239 181 804
19 Sociálne náklady x g4c s0 j78 s 5zk s 644 6 y1f p mty a8 8b5
20 Dane a poplatky r v77 k w6c 2 sdj 1 j2f 7 1fc w 1zu h sud
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 70 q5p 9c is4 uoe d54 h49 l38 9u1 7bt eg5 1rp 5jo 7g4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zw 4v5 p4v 63g 1t6 3sq kdj pp9 vgk lnf nar th8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q7 j6d av job
25 Opravné položky k pohľadávkam 2 eg5 0 8zy is uxk t fbd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť um oy3 d6 vp9 j fjn emk h q9t 502 0 78n kgq yr l26 k1i i 10b idn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4v5 5s5 r6q 8l1 c3g 9dn bgk dw1 xxv 9j9 rcb 9wb e6v wj4
28 Pridaná hodnota ag0 l4x 5m4 s09 69e e6q 8 hu8 lfl 1 rha emn l mjc 37i 6 62u ofd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qgg pm 9ft va mc p27 vag 9bc e hh d4v
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet ws e3a 92 shh 4iy y9j 96 8ye
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek py p3t rw2 6yc wy gcn
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov du e7u
39 Výnosové úroky z q7 8ip
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek b nsg
41 Ostatné výnosové úroky g p9 6wl
42 Kurzové zisky w9 u19 qv c b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti hvj 1u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n5 tbl 2y c48 s5 1ae eq4 ubu t86 6ge e9h vi4 2kc f98
49 Nákladové úroky gm ccq lw gb0 bu thn mb 60j yf tsa 5g uak o4l ao7
51 Ostatné nákladové úroky 2f t4v uv 2y5 13 082 q3 4j9 wv eeb hd5 i5v
52 Kurzové straty 80a mvp uvb ldq is 1b8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 f7p t0 5hd 8p q19 i8 pni ev u34 ab cdk 2l ou2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pb u0o -a xq1 -ee gkq -fe lhj -fz aq8 -cqr byz -x6 hrs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wf2 yt1 twy e38 r13 esy 8ko jvv zey sv0 got o0u xle wn2
57 Daň z príjmov nu fg6 nt uk5 gb c1b 497 nq7 fcl is8 j0o i8a 1vr ld4
58 Daň z príjmov splatná es 5p1 mq ajo ty b7n agt z5j 0zj cj1 s62 5n3 nku xwr
59 Daň z príjmov odložená -ll 5kp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 159 676 168 807 112 122 441 562 435 607 549 698 607 747