BRIDGE - EU, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 12 390 691 18 665 913 21 188 270 23 244 002 24 674 170
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 em0 q4h 7 gxl t5t e6 080 cp9 91 aj9 tzx gp b6h dol 7g i3e 71m 8a hod ec8
3 Tržby z predaja tovaru i p94 bqq 5 hgx oxe 4 o2r jfj ab j3p o92 2n qea hyg 49 7h7 4us ak p7z 15c
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 43 v7v
5 Tržby z predaja služieb 43 926 65 899 127 386 70 391 30 908 97 449 97 464
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob bk ne8
7 Aktivácia x6 7kg jv lla 4 zxj
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o1 fve hr6 i zzk ir 3qz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pz lfb le 6hb 1 y3z 0vl d 4ec z5z g odj 94u y o8c nt8 d tq2 lhc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s 5ie btn i 5yt r82 4q 8wu lix zh ur2 rom zh 0xq 3wd 1q bqd lou zi ufj 3mh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 660 869 3 847 808 5 318 346 7 478 718 8 286 233 9 457 521 10 659 729
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4o hj8 d6 i7w 0y inu vc zb9 37 55c 9p zwx ex2 142
14 Služby x 6l3 q4t 27s tac z f3t wfc 3 0m4 h7e 5 ynu lbd x kkp qv1 p y7b rr8
15 Osobné náklady gle 5wl mxr aa9 qh8 qsr b41 ke2 qmy 8l2 x42 xgw mc6 0qr
16 Mzdové náklady s00 89j hpb 8q0 xee rbw 0u1 151 egw hl1 j7t bu3 ux8 1fb
18 Náklady na sociálne poistenie 50 794 67 370 83 186 92 794 113 396 128 239 181 804
19 Sociálne náklady 5 mnq a4 cq9 n un6 y gsc a zz1 l 9qd d0 175
20 Dane a poplatky 3 o02 7 dwp 9 9ap e wgn s g03 4 swv m r87
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8c mjm 2m t9q yvx x85 v51 xtt sms s7t fne yix oys 3x6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lb rer nfj tfj pjt u7b qdo jvm edq aa4 keo ypr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8t u8l 4i owx
25 Opravné položky k pohľadávkam 7 5l4 n bz2 kp ca6 q diw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zd u4l j7 1li 4 yih tea 3 44z 4w9 d bum vna ut ofe vm8 i ry1 t79
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 00x t8a ldd n2y fns 78t 9ep 3wo 560 dad jet enx 52p yvr
28 Pridaná hodnota mz2 vsw u93 985 hh3 97r v 3ib dyl p aws oia g ny2 clw z mti wfy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 69f gp xcv ge 4z e4c f6y n3h a kt 4xh
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet nv slo t3 z0t mlq pdi vb ox5
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek hv fvf pqn mmu do och
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov l0 epm
39 Výnosové úroky 3 v1 9g2
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek p di8
41 Ostatné výnosové úroky 7 et yli
42 Kurzové zisky l7 5dm 50 y y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti rg7 2p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ne 18z cr 68g 53 iot bya r0g 0mg cv6 z0m ye1 8ip wx3
49 Nákladové úroky 91 t4b dc h3h tw oxi k2 prx vt w8a zs 51k 09l lri
51 Ostatné nákladové úroky v5 v58 86 0g7 op 9lw ri j0i 87 bg5 itg gkq
52 Kurzové straty eu1 h94 252 av7 c7 310
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 w16 if s97 nb 3vt e9 iae 12 uku s5 xvb m8 z4q
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -of 3au -9 d9r -fx ujb -e4 u32 -w5 3j6 -vo3 ne2 -8k 6f7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ay0 vox r5p 5oo yo1 vd6 w6k o2q saz kv7 p3v k5i mji amh
57 Daň z príjmov cw gco k5 xxp bs cv0 320 gye drn znq 1ym dhx r35 i76
58 Daň z príjmov splatná lu wpp r4 ty2 l4 k00 fen js5 3kf r4u b46 muw z0i 8aw
59 Daň z príjmov odložená -wo vah
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 159 676 168 807 112 122 441 562 435 607 549 698 607 747