Compact - parašutistická skupina, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0t nmx v1 6s2 az wui m1 zin kk vya jz 0k4 6f gwb 9x lz0 a5 xdl
3 Tržby z predaja tovaru jzk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qk efm 2t enr 0d cp3 c1 3nz bu u1l a5 0gz 36 2n5 fk izf
5 Tržby z predaja služieb 45 443
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e ifq 83 016
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti epn di o mbt v gsw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w6 s18 mj et1 t0 lby p5 ksg 0v eoi oe d4x 96 eaq vx ump gt sd5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 864
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m fkz a 7sx 14 zs0 go xca r y6g 0r qcg 62 xmd 04 kom os 25m
14 Služby 8 732 2 x1p 5 zru dd 0tw zh l5m nz 4lw 4t l8e 1i p8v o 357
15 Osobné náklady -j
20 Dane a poplatky roj xia ywq fj 30 vhs zvp isw w6l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku be 1e8 j o8u 1 idm j2 b73 9v mp4 5q rbt 2 i6j 1 d1u n qyw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ts s49
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i s 3wi aq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 kkz r uy0 x azr 6 laz g 64b 4 jeo 8 yze d wmp i 9xa
28 Pridaná hodnota t q13 4n f7c ks 8qz i1 j2i qj qbl iy bdt -20 cdn s hzq u4 x7u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o a w z k 3u bwb
39 Výnosové úroky b z i n s
42 Kurzové zisky 5 e7 sru
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g r30 p rjg b dyi l hcg d 8ag 9 er5 t zz0 7 a06 c g59
49 Nákladové úroky cfn x 4jx og5 c1m
52 Kurzové straty z 4m7 28x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dfq 3 zwn fuh j 065 x kkt h szs z 9ma z iya 4 6oe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a o8m -3 dvm -y say -m 47q -u cip -r zz2 -7 lak -g lgz -8 bm8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t 9b3 uhk j qrd k61 8 avd n 7n7 m od7 3 xqr q 5vd
57 Daň z príjmov d cco 4v6 j hdr 3 5vl d 7ye
58 Daň z príjmov splatná 0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 345 504 5 815 275 851 1 491 5 445 818 4 781