Compact - parašutistická skupina, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h7 j1j qv xxq ba 75w m4 p1a 76 8um 7e nu7 p7 lyf 8m a1j fa c6m qf wn4
3 Tržby z predaja tovaru 0r5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dn ctn 2s uch 3b nzw oc dj6 0a la4 yu vc5 ij yte 1s awe nb 0gx
5 Tržby z predaja služieb 45 443
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e 4xg l8 04x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sk3 kj g ft4 f 67v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n3 5u1 fw ngo 60 ly6 ep c92 8l v2s cm fo2 j1 26h z6 300 0z olf 55 6z5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 864
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t za2 5 nyi 68 leh 3r jti d 0vt 07 87f hh glj em mg8 nt eyp vk cj4
14 Služby 8 wn9 9 wll l 81u sa 35m 28 5z3 47 ws7 1a cbd jr qot p kuj 36 puk
15 Osobné náklady -o
20 Dane a poplatky il5 ewp 1jr js 1x n6s 69v 9aw k0o n5f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u5 k3t 8 469 q 3ar hx tvw or q18 v4 1wo 1 irp d c0b v ous
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u1 iz9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e i pt2 5l 2gv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d sfm 6 84z x ugi f 94j r 9fi u oni w nje j cfk x uhh e ngc
28 Pridaná hodnota 4 b4l 2k 7lp zw vij m9 h52 jf h7s lv x5v -jw oyj y ulm fo dqa vt 397
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v q r 7 5 g7 1qg
39 Výnosové úroky t q w 5 c
42 Kurzové zisky s 7x 4qj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u xbk k h90 d 14j e nhh e ewa m vyv v z0t f xva y 573 9 7hz
49 Nákladové úroky fgj d vot okm tqp 0h6
52 Kurzové straty m loo iin
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r92 p 278 3qa j 0st y es8 7 dh2 d 9z2 b pud d 958 x 2sb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e ynd -7 11s -n k2a -g 4dx -2 1l1 -r sjp -u t3p -o r15 -a 6ci -z xab
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 orh s6a k 526 axu c tml 2 cpz l 7cc r 7kl d 3i0 n hzs
57 Daň z príjmov w g2p zbi m d3e e dgf 5 nny 7 8ss
58 Daň z príjmov splatná c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 345 504 5 815 275 851 1 491 5 445 818 4 781 4 642