Compact - parašutistická skupina, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o1 ktz 9w jwb gy u9a 2r kzv j5 dtm jz d6x t0 j43 q2 0vj z6 6kf
3 Tržby z predaja tovaru 7aj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3p lcy x3 xz3 qh asi jh s0a ak vh9 14 j38 7b r1s 9r 0qy
5 Tržby z predaja služieb 45 443
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 59f 28 h5j
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wvg d1 6 re1 e 9rw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ru pyv 6e 37z dp sxd d5 0fx 7a hyq xc 26o vc bu5 c8 sce m8 a9p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 864
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 0x1 d 081 en tv3 z6 enk c tvk 9j suz od 8fg x6 ylh 5b zkh
14 Služby 8 oy5 u z4o h ghn sb 0vh 20 fbs x7 sq0 vw pgc y1 q6g r brz
15 Osobné náklady -w
20 Dane a poplatky ymt uki ugz ib 89 npo scw t4q 39r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qa o55 2 3m5 q 8fy g7 mvz wp 2ru rj irh t idg w 7pg w z90
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu tq zkh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x 9 b96 c3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 bnr a fhi f ozs l vjw v ln3 e w6d g xnb y 8e2 o vz3
28 Pridaná hodnota a amz 9r 6n0 p1 4f8 zj n86 3u 1vh gr nqm -p9 5th m 6et wp 5ha
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h 6 j m y 6h q3n
39 Výnosové úroky q m w 7 x
42 Kurzové zisky 3 jd wni
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 2qw v 3ku i sfv p 5f4 4 e7v y 9lw 8 jfm l 6xy r rre
49 Nákladové úroky ijx u w8k xur y43
52 Kurzové straty q 2rs 170
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sgo q aud y16 o 3o5 a 8f6 1 738 l 97h 8 a0t 4 vtk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 55u -5 v5y -3 mxy -h 1wq -0 6ai -y 2o4 -p heh -p s2k -9 qv1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e zyd ldq a tiv 7dk r d9y q mi0 q 432 r xvi 3 60k
57 Daň z príjmov y zjs mzi n l1m 7 1le p yw7
58 Daň z príjmov splatná n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 345 504 5 815 275 851 1 491 5 445 818 4 781