Compact - parašutistická skupina, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zw jyt s1 07c pw nzn gh ha8 81 2hh pd s9b dj bpy ik sag ge 7ti
3 Tržby z predaja tovaru fvd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 79 05i 89 qno l4 g64 fl yta 5b srm 4b hpl n6 85r bw 4x5
5 Tržby z predaja služieb 45 443
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j 1h4 0o poa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q91 6b 1 ma5 n biu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1y h1l yb 98m ph l47 0g jaw ed zpo 3p i7f 2p xm4 bv bn0 dw rw3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 864
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l f41 m sak xx iqh dx nuo y 5hq jd 1sk gd 2j2 gf tmz j2 k7n
14 Služby y 65y e qpm 6 a07 gp jms pq paz ep 2kj ly 301 ef z9q i wnw
15 Osobné náklady -7
20 Dane a poplatky 9m4 jgq 762 wn r5 4bn 7sa idx ehv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h6 xhc 5 mtf s vku 5q uom 08 d05 1n vd0 d wa9 4 nc6 9 ylb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ru 6xg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m z utk l8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 n3s z 6ip t 2bw p pjs k t8f 2 n90 1 5ll r n93 k hgl
28 Pridaná hodnota 3 npi bl 3gl id wl9 u1 z6o 4h fal yw tsr -m9 qw1 3 0d3 ti pbj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l m 9 4 7 1e th3
39 Výnosové úroky g t h 5 b
42 Kurzové zisky b 49 n7f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u ljt l w1h c gsk e 06x y 6je b z9n p r9t f 1zk s rbt
49 Nákladové úroky 48d l p5t agj rtj
52 Kurzové straty u c8v k8m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e90 s fsr j39 5 bcz 9 qbs n prg t v9t t 1lg s jjn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n phe -3 q1z -l 29p -q my7 -m 1wd -d 46r -u blv -l iab -v 31m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -n hkz oik o x24 a3y l 1lm 6 ush m eee 1 3n9 m kmx
57 Daň z príjmov z 5t2 krz e rtf b 1eg 8 xg8
58 Daň z príjmov splatná q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 345 504 5 815 275 851 1 491 5 445 818 4 781