Medišport, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16474/V
Dátum vzniku
19.04.2005
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
10 000,00 €
Predmety činnosti
 • maloobchodný predaj pohonných látok, mazadiel, olejov (od 17.5.2007)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb (od 17.5.2007)
 • prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom (od 17.5.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 17.5.2007)
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 17.5.2007)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 17.5.2007)
 • marketingová činnosť (od 17.5.2007)
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr (od 17.5.2007)
 • služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (od 17.5.2007)
 • predaj v stánkoch na trhoch (od 17.5.2007)
 • výroba tovaru z plastov vrátane ich montážneho prevedenia, plastových izolácií v rozsahu voľnej živnosti (od 17.5.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 17.5.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 17.5.2007)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 17.5.2007)
 • spracovanie prírodného medu a včelieho vosku (od 17.5.2007)
 • chov exotických zvierat a vtáctva (od 17.5.2007)
 • služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb (od 17.5.2007)
 • stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov (od 17.5.2007)
 • výroba hroznového vína (od 17.5.2007)
 • výroba ovocného vína (od 17.5.2007)
 • výroba surových olejov a tukov (od 17.5.2007)
 • výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá (od 17.5.2007)
 • výroba mlynských výrobkov (od 17.5.2007)
 • výroba cestovín (od 17.5.2007)
 • spracovanie čaju a kávy (od 17.5.2007)
 • zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia) (od 17.5.2007)
 • výroba hier a hračiek (spoločenské hry) (od 17.5.2007)
 • lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia, výškové práce (od 17.5.2007)
 • činnosti zábavných parkov a lunaparkov (od 17.5.2007)
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 17.5.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 19.4.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 19.4.2005)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 19.4.2005)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 19.4.2005)
 • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od 19.4.2005)
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 19.4.2005)
 • činnosti týkajúce sa telesnej pohody (od 19.4.2005)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 19.4.2005)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 19.4.2005)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 19.4.2005)
 • ostatné kompletačné a dokončovacie práce (od 19.4.2005)
 • omietkárske práce (od 19.4.2005)
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (od 19.4.2005)
 • prenájom nebytových priestorov a pozemkov pre obytné prívesy (od 19.4.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Michal Lomej
  Jesenského 353
  04916 Jelšava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.08.2017
 • Marek Jakub Hoedt
  Wyszki 29
  Dlugopole Zdroj 57-250
  Poľská republika
  Vznik funkcie: 17.08.2017
Uložené listiny
 • Dodatok č. 2
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z MVZ
 • Podpisový vzor – MUDr. J. Karpenková
 • Živnostenský list č. OŽP-Z/2007/00842-3/CR1
 • Dodatok č. 3
 • Podpisový vzor – S. Kolárik
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • spoloč. zmluva.zep
 • vyhlásenie o prvzatí závazku na nový vklad.zep
 • vyhlásenie správcu vkladov.zep
 • zakl. list.zep
 • uznesenie.zep
 • podp.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Živnostenský list č. Žo-2005/00764/2/
 • Podpisový vzor - MUDr. R. Rolko, Ing. D. Laurincová
 • Dodatok č. 1
 • Úplné znenie SZ
 • Rozhodnutie o premene MHV
Dátum aktualizácie
22.07.2021