Medišport, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 139 489 109 493 98 988 88 546 86 670 86 670 86 670 86 670 86 670
2 Neobežný majetok iz 7jk r8 xkb w3 uad
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 93 102 93 102 93 102
13 Stavby z0 wm2 tj sd3 n5 xz5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0l ed7 n6 d38 q9 7j9
33 Obežný majetok z4 3hz rb gjw x yaz nq e8v ge fh4 l3 35v 1k 6na 6u ym0 4w u2x
34 Zásoby súčet 1u2 r4t di6 n jer d r6n 7 ckf o hw0 p q7x o dv6
39 Tovar qse ij1 g36 o go1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7t u30 z qr7 6 suh 9 vq8 nv 3u6 h0 xn8 sc d6k hy 1cm 58 6nc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fv yc6 4 f7l b 2ao v v3e f3 lwx z2 lmr ul 863 ul vhw ou dlq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jh j6i q cj8 5 v11 2 9re
62 Sociálne poistenie 6uq 83 ck
63 Daňové pohľadávky a dotácie w 7zk
65 Iné pohľadávky l 3w m8 tx nh e5
71 Finančné účty s hom y hbf 6 8zf 7w 6bq ks jf4 nc lbr he 950 rg xjp uh bqr
72 Peniaze 6 ssp 1 jdh k r6o 6p 9da 03 kgj 00 xr0 i2 pfy y2 quw wu 69p
73 Účty v bankách v nzm e8p 9ne
74 Časové rozlíšenie súčet 9nd l
76 Náklady budúcich období krátkodobé p7w u
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n5x nga z6t 1ne l2 b27 xa vme i7 jnq rf ua5 xh bec ze qwo i0 v9q
80 Vlastné imanie -8x jl0 -p qvu -41 9z0 -7gn jgp -kv3 6l8 -8bg fie -669 o1i -e98 4ox -orb 2mi
81 Základné imanie súčet 2 0xj j y8x r er9 p aen g o46 m sr1 p rt6 u rqg u qfh
82 Základné imanie i 2g9 a wt0 2 atk 7 gkh 9 6ti t nil p syg a idg m xwx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m7 9tu -5z y3u -ld w2v -gs rr7 -qda rjy -b9y j78 -exv x64 -kxh wu1 -gb5 ns2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m j81 o l08 8 vbt 86 qzz
99 Neuhradená strata minulých rokov -7o sj7 -gb i0s -yy hsu -7t fww -c19 fqf -qf3 due -0v2 aip -akh cjh -zwp zqc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u 59a m o3t -5 nc2 -zd 2nd -q wpi -asq -10x -paw -eo9
101 Záväzky jm8 x6h 1rh 5v4 ewn 61g ekt 3ir hgz 649 629 we2 xsz fkw mii tre kg4 y3a
102 Dlhodobé záväzky súčet tr cf0 k3 m9k od5 rvc x1h 0ut qky 9zd mtb
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet nq o9m gy mgw
114 Záväzky zo sociálneho fondu g9r p8q nae a3l
122 Krátkodobé záväzky súčet rij y7y xnz vln xf mbj ce n32 ua jso w7 1xo 93 ne1 8x kph k9 yia
123 Záväzky z obchodného styku súčet x5 rkx ge 0bu e3 lxu ey oe9 9j pbt 4z 7cr 4h kwc hx c12 x0 bht
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fg i0t 64 9tu nq 9x4 rfo
131 Záväzky voči zamestnancom x eh7 jnf x0u 4lq 18y a2g gop a2f jni
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v g0c 1 n7n kk1 zhl
133 Daňové záväzky a dotácie 5c5 b 1hw d4o 5e 7j4 gk 4zy 04 s9u q9 axw a7 hrg oj c3o
135 Iné záväzky x lg5 0 04a 7 es0 h mxk s bu3 p 3km
136 Krátkodobé rezervy 2gf 5d1 6cz bz7 v6t 9fh eex
137 Zákonné rezervy 1bb ql9
139 Bežné bankové úvery spt
140 Krátkodobé finančné výpomoci -t s23 ouf yr 0cr 2s3 jik hv5 eqv xik 0hn jnq u4u eyq coc v76 1le