GALYLA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16551/V
Dátum vzniku
30.04.2005
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie (od 15.1.2011 do 30.12.2017)
 • dopravná zdravotná služba (od 15.1.2011 do 30.12.2017)
 • sťahovacie služby (od 15.1.2011 do 30.12.2017)
 • kuriérske služby (od 15.1.2011 do 30.12.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • dizajnérska činnosť (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • sekretárske služby (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • kopírovacie a rozmnožovacie služby (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • fotografické služby (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • finančný leasing (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • komisionálny predaj tovaru (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • prenájom motorových vozidiel (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • čistiace a upratovacie práce (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • úprava a údržba zelene a zelených plôch (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • umývací servis (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva, neželezných a hutných kovov (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na zmluvnom základe (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • skladovanie-prevádzkovanie neverejného skladu (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • preklad nákladov (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • lešenárske práce v rozsahu voľných živností (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • rozpočtovanie a kalkulácia stavieb (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • montáž sadrokartónu (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • výroba stavebných prvkov z bétonu (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby (od 30.4.2005 do 30.12.2017)
 • faktoring a forfaiting (od 30.4.2005 do 1.4.2011)
 • záložne (od 30.4.2005 do 1.4.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • László Galyas
  Malom utca 26/1
  03891 Vilmány
  Maďarsko
  Vznik funkcie: 28.03.2017
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Živnostenský list č. Žo-2005/05587/2/KOH
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Dodatok č. 1
 • Spoločenská zmluva
 • Listina o menovaní konateľa - Ing. L. Lúchava, Ing. I. Lisý
 • Zápisnica z MVZ
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2007
 • Osvedčenie o živn. oprávnení č. OŽP-C/2010/13900-5
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka 2011, zápis VZ
 • Účtovná závierka 2012, zápis VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z MVZ.zep
 • Listina prítomných na MVZ dňa 28.3.2017.zep
 • Podpisový vzor.zep
 • Zmluva o zlúčení.zep
 • Rozhodnutie JS GALYLA s.r.o..zep
 • Rozhodnutie JS HRH plus, s.r.o..zep
Dátum aktualizácie
29.01.2020
Domény