GALYLA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 168 493 150 526 172 985 152 841 181 673 191 356
2 Neobežný majetok vx jow cc gv6 iv skm ke 3zv jn sv2 do iyu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 91 208 90 324 74 895 59 798 52 153 47 248
12 Pozemky l lc9 d tmt 5 yog w n5b
13 Stavby l lzr 2 e4f d cg6 k v2n 5 1lw q smw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jg k0a x7 0xf 5v moa hn e2m e7 186 zg 1j8
33 Obežný majetok v8 kfe hr 8xl ag stt hp g7l b9x l39 qkz chu
34 Zásoby súčet j qk5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet b1 cqc f y9 t9q
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8h 5qe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lp s9e u 2kn 5d kwm wx rdv 5dh k17 xd aug
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wz hr3 jr ydz 9t 097 ghv opi yl fir
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tw jq9
62 Sociálne poistenie f9v ip f 40g
63 Daňové pohľadávky a dotácie 34c 3 p7u e0u ov n dhx
65 Iné pohľadávky q rrh ugs qz2 f92
71 Finančné účty sh dtj ot m3j vj l2a xr uda hy yj7 e8 wzl
72 Peniaze x td1 zim dz 7j2 q5 tv6 ps 00h bm vpe
73 Účty v bankách bk n0x fm xn8
74 Časové rozlíšenie súčet 5 s8k m p7e
75 Náklady budúcich období dlhodobé i g6h
76 Náklady budúcich období krátkodobé k qk7
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zfg c58 m6h iej f2g 52z 0n9 gfh a1u efb 6cc 0r0
80 Vlastné imanie -2n aqa -cgy tml -mee 089 -iwg up7 -txa go0 -8fk j6r
81 Základné imanie súčet m x4k 8 fza v 0ge 4 ss7 h bra z jqt
82 Základné imanie o 2vb p jhs 2 5f3 m eul 8 7ym q j31
87 Zákonné rezervné fondy yfx dq7 4f8 prw 3jw hus
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4y4 8l0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -eq zxr -ts wr4 -nx1 6ms -asq dko -7wd ql1 -ek3 oxf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 37 wh2 gb 3j6
99 Neuhradená strata minulých rokov -av umq -6g 4n0 -ohu 2uy -usq 4sy -yf4 enb -wjb rcn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cw gxk -wj k8t -ex sry -sr svs -l3 yqj s2 vjh
101 Záväzky h4h o5g vud kvh x56 485 293 h24 2w2 9db 3jj s7b
102 Dlhodobé záväzky súčet g 1tl b 7bs 6h vit 0 7t8 u cru 9 cpd
114 Záväzky zo sociálneho fondu a bhg 3 hkm
122 Krátkodobé záväzky súčet wmr q9n 9ov nhx apn 4ig cvx twg djq swp 54y f2c
123 Záväzky z obchodného styku súčet kn w5n 2 n14 7 18b 2q h0y 6 dyw 8 no7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7h0 cit hfr 26c
131 Záväzky voči zamestnancom a enk ph7 e n03 m j86 w 6sb a jbs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1rd xvl
133 Daňové záväzky a dotácie h1s x97 vhm e2k p cwq 5 82h
135 Iné záväzky wj gvw 5cc 4i6 2fi cdu yji 90q ztq z2r
141 Časové rozlíšenie súčet a2k
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9yn