GALYLA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hwk 7fk rvu zfr b91 ahl oz2 1b3 usv elg vu8 cno
3 Tržby z predaja tovaru 5 kes 83
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tvo f4c
5 Tržby z predaja služieb 180 262 164 681 161 388 134 195 183 345
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t57 8p 1b0 5 cqy 4 e98 go knn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 n7o r o ild wp 1vf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vlj smf otb flw lm7 pz2 org d5n pjc 8aw lvn qel
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 898 26
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bd 9on 0e ekv a6 rk6 0b 7gi vw zyy nt ldq
14 Služby f3w ck7 bij q05 ug1 xkz dr 6it htk hf7 4jd ish
15 Osobné náklady 2a 4hu am chy xi 1mb f5 53g wq 7gy hf 2yf
16 Mzdové náklady c5 47i o6 wnq
18 Náklady na sociálne poistenie 8 882 7 579
19 Sociálne náklady b ffw e 5o4
20 Dane a poplatky y z5w 7 3e5 y sjk c f6z 4 pzr a fuj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4s wo1 l3 zpl 3t 5jl wc 3ct 2b tb1 a l7o
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b zam y9 yw4 22 ki0 z6y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cte yvc 0e y5 al0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j9 kbg -j3 tug -s9 ljc -i8 uzl -7o tzz gh sut
28 Pridaná hodnota po ozd -r akc q0 zz7 1j eao 1 vfn 2r 9gd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f n q e l m
39 Výnosové úroky 8 0 b w 1 s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q 3iz 4 es4 o tue t nqi 7 n8u 8 7qk
49 Nákladové úroky i nbf 1tz 289
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d y1z m u2h z 3a1 h 6oa s yzr y cke
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m 4pd -b pb0 -k pnm -k 0t0 -v bvd -1 zcz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5b k6j -l5 aip -9g osk -23 y0k -lx x5v kx f77
57 Daň z príjmov k tuy 6p6 2hn
58 Daň z príjmov splatná 8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -55 895 -60 510 -53 601 -50 606 -72 347 51 579