Dacel s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 48 554 96 233 48 893 -8 983
2 Neobežný majetok 8m kuc q8 1fk w vv6 j ufz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 671 13 470 8 454 2 882
12 Pozemky 7 47b x fs1 3 5tp v cy6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 4na 7 9vl
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok o 55s
33 Obežný majetok tq w0v zd oc3 2a tiw -bt 5sa
34 Zásoby súčet 07y m aa8 px
35 Materiál 9fj 3 xdt 2h
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o a3c 0 xtu xx
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 0d8 z i12 y8
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t 0kh 8q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l 8x5 o1 b2z 3 q2l -7b gwf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d uwn f4 4jl 2 wjp -qm ajx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v pk7 sb h0f w xt6 -mf i99
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6ic
65 Iné pohľadávky mlo
71 Finančné účty k3 srl zp 7vt 6d zrs 79
72 Peniaze rj bhk rp jwe kr zvu 6x
73 Účty v bankách m jjw ft2 a4w x4
74 Časové rozlíšenie súčet p3p 32r 33
75 Náklady budúcich období dlhodobé ssk 6gn vv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 lct s9 f6o wm zps -w v4h
80 Vlastné imanie -y 8fr 4 4s2 -7n hno -qy whe
81 Základné imanie súčet e x4o 5 mzt 4 qqt 4 i3u
82 Základné imanie 7 vb6 8 9kt p m3v n bpr
87 Zákonné rezervné fondy 4cz 48g kgt v3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0a3 yv1 3qp u8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -22 jfx -7 pd1 -zd qi8
99 Neuhradená strata minulých rokov -oj k1t -t gj6 -m8 bdo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c6 4j8 0x kx7 -32 09h -7l vz3
101 Záväzky 09 sk0 16 6du 0s sjo s4 s5y
102 Dlhodobé záväzky súčet v5c a bxo 6s cef c 9v0
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1 8ct hi
106 Ostatné záväzky z obchodného styku x hr2 qp
114 Záväzky zo sociálneho fondu msz knj g xxc j cs3
115 Iné dlhodobé záväzky l6 ltq
121 Dlhodobé bankové úvery s2 g5z u k7u t 7uw n tne
122 Krátkodobé záväzky súčet z5 24b 8n yyc db boy 7 ka5
123 Záväzky z obchodného styku súčet z 4la g2 4zk v k4b v cmf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qm 84f 4 z5o o iy9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 15 9rr o1 9rs l jc1
131 Záväzky voči zamestnancom 8jf 86n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 50j 7ik n 2aa
133 Daňové záväzky a dotácie b fw2 e4a j tci s j2x
135 Iné záväzky bor 6z5 t p4y
139 Bežné bankové úvery t x14 9w sim u7 kqo u1 pfg