Dacel s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 48 554 96 233 48 893 -8 983
2 Neobežný majetok 6y pps ru vnx b zzv h pus
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 671 13 470 8 454 2 882
12 Pozemky 4 b99 g hov v 9kf s ace
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r nxz f d27
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok q 8s3
33 Obežný majetok 00 44c fl ojy 6b kds -1e gy2
34 Zásoby súčet wuz 2 f4n t8
35 Materiál ok0 b 8fh ei
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j e4p e s8j jw
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 lu0 r 6eh 6v
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b zic uv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t iu6 ri zb8 b 82m -q4 dbm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e k6q xc p16 a k30 -m1 vna
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k idl ka e0z b dw9 -hp oxi
63 Daňové pohľadávky a dotácie h9l
65 Iné pohľadávky 8az
71 Finančné účty ub qhs 0l 9wv xs nf7 ni
72 Peniaze cx fj5 0z t0r vz ie6 z1
73 Účty v bankách v cjw v7x pyc cn
74 Časové rozlíšenie súčet sh2 i6v x0
75 Náklady budúcich období dlhodobé mq4 6yi uo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wn xtz 8h 27p p2 lgu -b ml7
80 Vlastné imanie -x md8 5 nhf -n2 pg2 -ry ulu
81 Základné imanie súčet x cyc 3 zs7 d 8bh 3 82z
82 Základné imanie y lch n pvi n kq5 d 4xw
87 Zákonné rezervné fondy n1b 8x9 w1o u3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lnw nv3 0ql ps
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jq qtf -k 0if -5x bfq
99 Neuhradená strata minulých rokov -ph bjb -6 c9h -g3 tng
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ym qir wy xcm -ya 9kz -52 nde
101 Záväzky 1v wtn uj d0f uk y2a 71 n42
102 Dlhodobé záväzky súčet d1y q kg2 sc 0o0 e tkt
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet g aiw ii
106 Ostatné záväzky z obchodného styku x skg 6e
114 Záväzky zo sociálneho fondu jef 51n c 26e l ivp
115 Iné dlhodobé záväzky hq c2l
121 Dlhodobé bankové úvery jl x9e q xlu 8 gs8 t oww
122 Krátkodobé záväzky súčet 48 ssp zm da1 ol 2tt y tqe
123 Záväzky z obchodného styku súčet x 7e1 dh z0v 6 py5 s 4ts
126 Ostatné záväzky z obchodného styku md v3f l 1jg 5 ruc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qw hm4 ks wzv j 0wl
131 Záväzky voči zamestnancom 851 4jc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kau 44q l kq4
133 Daňové záväzky a dotácie h hnx 09l d l8u 2 nl7
135 Iné záväzky whh rah 9 u8f
139 Bežné bankové úvery m wez wi 1v4 ew uqb je i0o