LIA-MED s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17069/V
Dátum vzniku
15.09.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia s odborným zameraním všeobecný lekár pre deti a dorast (od 3.1.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.9.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.9.2005)
 • výskum a vývoj v oblasti technických, prírodných a humanitných vied (od 15.9.2005)
 • spracovanie dát (od 15.9.2005)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 15.9.2005)
 • poskytovanie software - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od 15.9.2005)
 • zásielkový predaj (od 15.9.2005)
 • faktoring a forfaiting (od 15.9.2005)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 15.9.2005)
 • upratovacie a čistiace služby (od 15.9.2005)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 15.9.2005)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 15.9.2005)
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 15.9.2005)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva (od 15.9.2005)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 15.9.2005)
 • komisionálny predaj (od 15.9.2005)
 • prenájom motorových vozidiel (od 15.9.2005)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.9.2005)
 • poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti predmetu podnikania (od 15.9.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
 • Rozhodnutie štatutár. orgánu
 • Zápisnica z VZ.asice
 • Úplne znenie Spoločenskej zmluvy.asice
 • Podpisový vzor.asice
 • ú.z. 2006 - 1x
 • Účtovná závierka 2007+Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka 2009, zápis VZ
 • Účtovná závierka 2008, Zápis zVZ
 • Účtovná závierka za rok 2005, Zápis zVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka 2010
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Zápis VZ k ÚZ 2013
 • Zápisnica z VZ k ÚZ 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Živnostenský list č. Žo-2005/09835/2/KUC
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
 • Vyhlásenie
Dátum aktualizácie
26.01.2023