MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
1354/V
Dátum vzniku
30.09.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti rokujú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
Základné imanie
33 200,00 €
Predmety činnosti
 • športový klub - vykonávanie športu a účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je členom alebo medzinárodným športovým zväzom podľa § 9 zák.č. 300/2008 Z.z. (od 11.2.2011)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzka športových zariadení vrátane organizácie športových klubov (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • reklamná činnosť (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • výroba a šírenie reklamy (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • propagačná činnosť (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • lektorská, vzdelávacia, školiaca a prednášková činnosť, okrem činností spadajúcich do režimu viazaných živností v oblasti ochrany práce, banskej činnosti a činnostiach vykonávaných banským spôsobom a požiarnej ochrany (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov, vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • sprostredkovanie dopravy - služby dopravných agentúr (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, garáži a parkovacích miest, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
 • zabezpečovanie služieb, potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 30.9.2005 do 10.2.2011)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 320,00 €
 • Počet: 10
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 20.03.2010
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Jozef Ungvarský
  Čapajevova 4895/16
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.01.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Tibor Pál
  Labutia 9099/1
  94002 Nové Zámky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.01.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • MUDr. Štefan Kvak
  Kamenárska 6282/44
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.05.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Ivan Kačur
  Michala Bonu 17
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2010
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Július Oleár
  Okružná 26
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.10.2016
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Štefan Laurinčík
  Jilemnického 91
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.10.2016
  Názov funkcie: predseda
 • Ing. Jozef Sokologorský
  Štefánikova 1412/64
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.10.2016
  Názov funkcie: člen
 • Mgr. Martin Nebesník
  Jilemnického 56
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.02.2007
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Ján Sabol
  J. Hollého 83
  07101 Michalovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.09.2005
  Názov funkcie: člen
Dozorná rada
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica č. N 79/05, Nz 37053/05, NCRls 36531/05 zakladateľská zmluva o vzniku spoločnosti
 • Úplné znenie stanov
 • Zápisnica z VZ
 • Notárska zápisnica č. N 87/05, NZ 45058/05, NCRIs 44492/05 dodatok zakladateľskej zmluvy
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov
 • Notárska zápisnica N 219/2016, NZ 45131/2016, NCRls 46175/2016 osvedčenie o časti priebehu MVZ
 • Rozhodnutie predstavenstva
 • Zápis z VZ
 • Notárska zápisnica N 117/2010, NZ 23995/2010, NCRls 24367/2010 osvedčenie o časti priebehu VZ
 • Notárska zápisnica č. N 87/05, Nz 45058/05, NCRls 44492/05 dodatok zakladateľskej zmluvy
 • Uznesenie z MVZ
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Podpisový vzor: Ing. Ivan Kačúr
 • Podpisový vzor Ugvarský.zep
 • Podpisový vzor Pál.zep
 • Podpisový vzor: Ing. Štefan Laurinčík
 • Podpisový vzor: Ing. Július Oleár
 • Podpisový vzor: Ing. Jozef Sokologorský
 • Podpisový vzor.zep
 • Podpisový vzor: Mgr. M. Nebesník
 • Podpisový vzor: Mgr. J. Eštok
 • Podpisový vzor: JUDr. A. Kužma, Ing. J. Pirč, JUDr. F. Gábor
 • Podpisový vzor: Ing. J. Bovan, Mgr. V. Záhorčák, Ing. J. Paľovčík, Ing. J. Sabol, Ing. I. Šoltinský
 • Výročná správa 2005 - 2x
 • Výročná správa 2006 - 2x
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Doklady uložené do zbierky listín 2009 (účtovné výkazy)
 • Vyhlásenie ŠO o zmene rozsahu splatenia ZI
 • Živnostenský list č. Žo-2005/03304/2/HR
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
13.01.2022
Domény