KOREKT PLUS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 56 420 158 478 775 464 593
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h8h ibl 8ou 4ma epq xx5 k43 xs1 tbk 38s fs dk9 ks1 vz0 1 knf z2d 5bf r1b 9vk
3 Tržby z predaja tovaru vna sjc 11n jjy dk law ku oxj a 2w7 c8h cmm mt xg3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hfm 6xn d4l jly 3wz yjp ix rd3 pk9 u5g nka zit
5 Tržby z predaja služieb 19 883 9 675 41 920 158 425 10 434
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 17 8pl l fxr wby ac0 dp yn0 p jyy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 16u -n qcl 6 1nf -g8x -hs e w1h qaq -8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ngu j8t j8m 0oe gii ea5 e3e zja wwy bcf vy uye ifs t5f l xlv ger st0 xws qkz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 273 24 857 17 566 6 253 1 818 97 740 10 458
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ync 183 qvd evk lrw znq e2l m24 538 r0u k4 u1q g01 fk7 lj7 yyk 5gn
14 Služby 7i zpc 5a m66 zj mrl m7 n3h 85 vlz t cnl 1 lvn mp3 heo dw3 n1t s00
15 Osobné náklady q k7w cj wp2
16 Mzdové náklady 8ul n inn
18 Náklady na sociálne poistenie 345 2 624
20 Dane a poplatky fqf pw7 zgv 4 fle 2 1k3 q sie 5 9u0 gc0 8 ui2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 kjx 5w phx es ixp xn sg2 sq fck qi ryp u kei 3n rzj 6o tzj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8w kw7 w mmy ic xcb p8 y6l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lqj 5yw mku
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e jtx r mr8 ysa 4 kvt 1 98f b dds 5 qxf i 145 q hjq j irv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1l opu xu jyl ka dua k3 n7h -w 5ed -v dyq 8b foi pr3 1 lyu yy 68v
28 Pridaná hodnota 49 nba rd zm0 bm z3z xni qpt o7 fxh sg szk -y 94b -byx d f5y e9 gsh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k i38 s 03o n m37 4fn hz 1 5yn t4n
39 Výnosové úroky rl 8t 2 b 7 wzz
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 4
41 Ostatné výnosové úroky fqh
42 Kurzové zisky d 6cz a uic x b0k kb5 4z 2xq cqx
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti hs3 n7 vq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w2 xch 4 ojv 5 5ca mw e0y 6 3tu bu jv7 y gtn ouh 7 dxe h dij
49 Nákladové úroky 4 it7 5 bog m mks o 40n g g15 19 nvb d n4o m q smx p e3x
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 6m sz7 u o28
51 Ostatné nákladové úroky o 1 5ad 0 sfp
52 Kurzové straty 2 xg7 g q1t v0n 5h8 ab 9p fi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x 0bf d 7v6 k xpm 7 ktp 8k8 d0g 8j6 rpa 3 ngi q ngl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8e 959 -b 1ws -k bh3 -zt 55o -d srp -or rdl -n wgv -ztf -x hju -j 00p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d1 w4g 3 k29 sc rmi 50 sv5 -t9 l6l -e9 f49 yo 1cz ry3 -e xfl m ksb
57 Daň z príjmov j l4l d vo9 g 7c7 m 6wr n at5 eym rfp fsi
58 Daň z príjmov splatná 3 7c9 3 vfx c hn7 a dr9 6 72d ijd nwy 0aq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 301 3 302 8 879 37 811 -11 819 -17 246 32 637 -536 -3 324 3 624