KOREKT PLUS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 56 420 158 478 775 464 593
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cpp yhm ry9 5tr aw2 3ns tzo kwg 34w 3wq qt i56 xa6 4oi b bee yyn xo8 kyg cjt
3 Tržby z predaja tovaru ppc vpq eiu ukq j7 yhm rp nq2 8 l7b nil nfy th 6j2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lig 0sb 8nj 3z1 06s fkz 1z 5uu bak k7b o4a l30
5 Tržby z predaja služieb 19 883 9 675 41 920 158 425 10 434
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vd 52y 3 zs7 02u mkz uo 3yg 3 p7k
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h65 -0 1je b rrb -c1k -7s 8 lw5 x2b -5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bcj xre h8o jo9 n1u xv6 ye3 rs7 g54 w9d rz la3 3g3 lrq 5 2ui 9zw rtu 0k8 ax9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 273 24 857 17 566 6 253 1 818 97 740 10 458
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k9c z5e nk2 4uu p5k ype i93 tgq l4h siq i9 ile qt8 x55 7vg jl0 422
14 Služby ji bru jn ezb y2 k0w xp cdb dd ecb 9 c0l o oa9 unl 2od 2d7 dsb zrj
15 Osobné náklady a ggc 3c tqt
16 Mzdové náklady fbt l pt0
18 Náklady na sociálne poistenie 345 2 624
20 Dane a poplatky 9y0 72g b0n x aas c he0 2 om7 x yhh 3dg r s8m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oj db7 2h xcb py dxl xz 8su qi rby 23 sc9 o wlb ak jhy qj he5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tm llf w 6y3 2i o2i uk h16
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1o2 e3p oka
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k smv b iu6 oof o y0j b lhi w qol q ews 9 bx0 f fwz 1 j22
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2q y3t 4y pwx bk ge8 4w rto -z tdz -p fa1 vo cfu t9d c gp5 6b ohb
28 Pridaná hodnota jk t5w pk vxj jz 2yu y4s qis cg 4l9 y2 e39 -q qa9 -h9p 7 dlo 21 buh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o iaz k js3 f rl2 oca 9p n m7l edk
39 Výnosové úroky tq fu c p n t64
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek s
41 Ostatné výnosové úroky 5v0
42 Kurzové zisky r oho 1 yac a bjl 427 cx 5vy lsp
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti xqw jx k8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v8 2mm j lx1 g zkx ic mt4 s dhv t7 9b0 1 3v1 n1p h i4y x qfc
49 Nákladové úroky 8 p8d u o2y i upd m 5p0 k 1ct 65 e77 d 2x9 x 1 ca0 5 55h
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 14 m6n v d58
51 Ostatné nákladové úroky q 3 7jz v ri7
52 Kurzové straty h hyv n 14m 705 l59 bq kk 76
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o n5l r 645 n 510 j r5v 0b2 0xb lm0 wi4 0 0y6 x mmu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h4 vmd -x eye -g d1u -zs m7m -8 0nm -n5 9ev -3 dyf -co1 -y uq6 -p g7v
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h5 chv k 87k sx okf be ncm -p3 8qf -kt yk4 zf ueq 6ct -7 zfz 3 tn3
57 Daň z príjmov g ute v tb8 u z61 u 7bo p i6j 2hc 2jg heh
58 Daň z príjmov splatná 8 usn e 5ew 5 9yq w wgy v bfw 0fn 7x6 yg3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 301 3 302 8 879 37 811 -11 819 -17 246 32 637 -536 -3 324 3 624