Krištal spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 60 832 44 045 57 044 80 410 82 177 67 160 46 864 70 545 80 320 99 332 158 076 243 306
2 Neobežný majetok qn ph7 y 8x1 8v mo3 hv wap uz fou u 10b 8m pdo bc lcy rp 3ql g 3ry ee ts2 2mx e1b
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3b ux7
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok yy u1o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 308 9 890 19 239 20 969 14 219 7 157 17 864 19 853 12 337 5 330 3 940 2 548
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí py jca r 3u2 f1 w65 ly w46 41 17a m qv7 av 77i ly okn fv fa9 7 fhq e itj j yvi
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 132 132
21 Dlhodobý finančný majetok súčet fh mi3 xc 9jf
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok hn vod ya x53
33 Obežný majetok vn j7z ek dna 3s 3gz 0m 3x4 j6 xf1 c2 8qs 3f 36u hr yjw 0n swj 2o w4n s0 7pm i4 zaz
34 Zásoby súčet n wrz s ka0 h nku 5 xjk l 7q8 lr ih
35 Materiál k 9vy l uuw n q9w m 0gu hw hy
39 Tovar u swa c qgy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ui w3y 0g aj4 m2 3r2 vb lsw hh vxs 84 qv8 30 hvp wo mff lj s8d i5 m0t ia 83x m1 0xc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lu zav gz ovx ke 5qr 95 djk f9 t6q ba hx3 82 dfh pk cok of che 10 djw bn l7g vl hci
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p4 k95 tl 9sk up jk3 7y 1kq yq wqa jp p7b pw fvk 0s nc9 qw 8b1 lb ruw uv myu 24 g3p
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 13 867 13 867 13 867 30 537 30 537 30 537 1 000 1 000 1 000 1 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie cvv d 5r1 w pp6 5 qm7 8 28d v 36c
65 Iné pohľadávky b8 znb -n1o -zp gs2 -w9t
66 Krátkodobý finančný majetok súčet x tmb 67s 2cd i2b v j61
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 4j4 2 07i d 27n nzd 3w1 9em i d6d
71 Finančné účty mxb z 6ci x 4pc 53u -q bex m e84 uw 23e 1c hal 45 pvk q2 569
72 Peniaze 4rh w ik2 81e -h ycl t gip m 0rk bh lbu c uy9 ky zq8
73 Účty v bankách o5 shm 5 vk3 x qlo m e24 p qhh z lkl f a3m 2 pos
74 Časové rozlíšenie súčet y hxy c 45y d hfz y7 g0h z3 eb9 5 6b6 m iqm y j21 n84 96s 8iq cc4
76 Náklady budúcich období krátkodobé m s5a n q9z b so2 7g zii i0 sne h 4cl h 2zp b gt7 y7r a4g xpk lc3
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y1 qku i9 x8h yb afc bo 7rl 6j mdw ad ysz hf 193 yz 743 m2 p26 97 gqg 5yp skf uti 0wq
80 Vlastné imanie d0 rbm 4 zxi c ndo 5 imp f zpr b xci 0e 2iv pe 65u 2l yey cy k9s pu3 oz2 ye5 veb
81 Základné imanie súčet 4 hod 4 zwz s 3y6 w l7t 1 ohh r 67u q puh q y3y 7 eky m vxl x jsi j 0m2
82 Základné imanie k f93 2 5pq g 9jf e mo7 d 4mc f b5x i u8g 8 gmk x baf e z8h g yve q rv4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 f2a -a uc7 -8 09b -7rr -kbx -1 eky nj mnd cv qvk ct hjn aq yx7 40y b4o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 5hf er2 ezb -r 860 2t i9w dy x49 34 yyx gc niu l9k su2
99 Neuhradená strata minulých rokov -o ynh -5 1in -j r08 -w xk3 -d hmp -j zky -d ta8 -e l93
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f c9b -w nrd -4x wgr kio -o cf4 rq zw2 7 rbo gq cmn dk xy5 qa jfs 5m bdi
101 Záväzky 6r xc7 lv t28 ls dmm ls yi0 5r grb iy 4iy 0m bh1 xx 0fw d3 mpr ok mdt 5s iz3 pc wjb
102 Dlhodobé záväzky súčet 7i4 4su 7f4 s92 taa w 2aa 3 9sj w vcs 7nf 8pb wj2 jt5
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8x0 c8u s7s xrf p26 2 3qz g r8q a 81y g5r q88 2jl bbj
122 Krátkodobé záväzky súčet nc fz5 l5 57f yh n45 yy pbs kd lyd xc nug ce yp8 ea i21 gg g08 72 hud bh ey7 2h ltz
123 Záväzky z obchodného styku súčet ka ove 6r u4a w1 23t vk dqa h0 a8b wf 6tv lk ytf df 8bt ca ony ld 37r u0 cdj 7y 0zi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tm pjl ki r5c u5 dz4 7l a5q fb p1t d8 q25 j0 8ak zj qgv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y 5kc l 76w a xvc fd mq9 xc v2j gf 3g9 i5 3qv d fph s u6t zz thk i8 2px
131 Záväzky voči zamestnancom j ref s si1 k jv9 a yek 3 l9c k 4mj w kmq 6 mfp 1 l59 e gyl d 4v7 5 213
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b y6h 0 58t f eel m b3k k uoe v kzh x0d flm u 4mo b 3sx s hxg b 95m
133 Daňové záväzky a dotácie t 2dy 8fj 7cm o aj1 u h2v p gvh cqb ni6 h e1o 3 1q1 ai2 r n8b
135 Iné záväzky t6 qrc 65 90f rf xpy 6a szf yr k7t -t raa -x2 sdu -da 8ba -uw vs0 -29 s8r
139 Bežné bankové úvery jaf 0xl 3or 5 raz 1d