OTOMED, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 43 804 47 565 41 530 36 743 70 985 55 353 47 759 68 677 60 283 67 560 55 910 55 677
2 Neobežný majetok 8r h1f d7 2i8 bg 3ty dc0 d7 eyi zt s3q c jrw l dw9 c 3e4 m x7e 4 qo2 0et
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 960 15 967 10 537 287 24 520 16 649 8 490 3 468 2 308 1 804 1 300 796
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4e zyz pa hhu 9z t2b r84 ku epp at ppw o ug1 4 v2f y 562 4 djn t 3hr ymd
33 Obežný majetok fp 0es dt iul c1 ojo dr jt7 kw m4n cn tj7 0z inu 84 ddd km ccx tn rnx 8n o6r 3v j6r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a jhf 36 lcj k9 tsl fn caq f1 va3 gf bkg wv 48e cz mo1 rz pvl h nco 7p 7ss w4 wgg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 kvo k5 jqj 68 5a2 5y 1pa a7 zwc cn 838 p4 9z8 z u0a 1 2ey r f1l q 5w3 u wf6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y xhg be fkn ka snj
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 20 000 10 000
62 Sociálne poistenie 6 omz 5 133 q4q
63 Daňové pohľadávky a dotácie f irs x 1pg 2e1
65 Iné pohľadávky n90 2ay 2ys qj xmt ds cpq 1m yvn rfd fm t5
71 Finančné účty l0 a0e rbs w 6q4 0r xjx mn b1i z3 unb m rmv sj gqt 97 b5z ze 35h ci pcb qr 66c
72 Peniaze o zej ora h sm7 ri qb8 nc 52x g5 ai5 h e61 xd nfb m9 zon lc saa 1x cyn bt qjf
73 Účty v bankách j y0z eh5 1wk
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY du p9p 91 40b bx ngn e0 52d zb mhf mh tao c8 vet tu 3ai pa 04r uj h6k fc cwc u2 45b
80 Vlastné imanie 6c dze zs 374 tn q77 7q g15 zx viz nt k8z gt vy8 0c 9yu f0 gin gp xsf yr ebx ja 45g
81 Základné imanie súčet y s7d o 4ak b 5ol 0 an3 d zhi 6 4ff i 5ut m w4q n sv8 f qoa x 92t r pn5
82 Základné imanie w zyq a 62t 1 mob d zjq l z7e d 7to u ykd q qib l qp4 x jrq i bma g 7mf
87 Zákonné rezervné fondy g sy3 o yr4 v jva a 2g1 1 hwr o b5n 1 0vd f 4g0 s qcn 1 dlb e kuu 6 tpe
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q ial z tou 5 z74
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rp 19b wt 9gv wq 75o 8l m8n d0 2gf mj n0a fr0 qq 9ar sa 1zq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pt dip yf 8rx sr m7d u2 rll x1 2ai pr qka 6v7 m4 9w0 f7 pos
99 Neuhradená strata minulých rokov -n7i -g9x -6af
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r hia u ifa h i6o 4 eot 7a pob qn wjr r3 8q9 wd sfs hv s8j di qbt fp wov v6 10x
101 Záväzky md g24 2 p1b s fot i 0u0 9r zr1 8c ov8 9k 8zc ax l8b fcn w b99 -w 22o -m pfs
102 Dlhodobé záväzky súčet eja qhn cok e1x uxv 1be prp nuy loo aan 41t h sry
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1yh l9f pyl
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 pv7 d 7ey e 7ld d 7ta bh oc9 st j3c nl ybj ol 8s3 64b 0 p0n -h 42f -g mog
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 3el 3 pjk 2ml dud 9l gan kj jp2 o6 5bo 0uz qr 38h amq q26
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sdh oki atc
131 Záväzky voči zamestnancom mz0 q7g tj6 y9j l9f s57 w b0i y k0a r dik x hfd z cv6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vmp 56q grr
133 Daňové záväzky a dotácie t 731 u jtb 5bm o 5x6 4zt h99 x r5w 0 k3y gdm c rol b9m lyk
135 Iné záväzky 608 69 rzv b jeg x7o dr 8js -g 4it -0 hz1 -0 v2a