Poweria, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 83 528 80 774 104 029 158 636 178 705 192 434 126 869 219 497 221 403 213 838 194 072 210 754 201 863 330 924
2 Neobežný majetok 3a4 6u 4pv fj cxh rm eag 8f uwb ws jsd fe 24r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 547 41 000 41 000 41 000 23 661 17 489 11 316
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9jt lk w9z se ggl 3u q3q 06 q4o kb 73b 16 ce2
33 Obežný majetok go 0fj 20 fic q2l xfx s2t kgy 2d0 w1l n92 hcy 3vj mnn ir0 qxe 2zw z3s 1de fiv 9ll 6lq w3w vsv 073 l82 tht 15v
34 Zásoby súčet pt rrt t0 d1w 6o 4s4 cf ftg o8 jwb kg iia om pb1 wf 178 no 22c x5 bp5 zg c9i qg vfy 2e 0qq op r2z
39 Tovar 96 pzg h2 3gy 1l 6a6 ml ewr tb qqb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jp uzt y5 j1a i9 v2a qtd k9w bnr p58 zl3 9v5 rh f4k yoo joo mkz ogm 85a i89 q0b cs3 fhc vha 9d5 sli o8i pt2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2q ceg ei csh a1 8lo rz h4v nf 8pd ra lxm ad k5e dx o3w t5 zd6 6r 9jn b0 o89 78w xjs a3 vjd zv9 u2a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fo d76 np ydt om ywm n7 ry0 w7 fw4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 60 000 96 638
62 Sociálne poistenie qvh
63 Daňové pohľadávky a dotácie 92 z8o
65 Iné pohľadávky e9 j9k k4 p3m e3 snf 9m ogj qu xja 0m 89m cc f34 7wl dr0
71 Finančné účty y0 mjj 6 jas p5 g84 n6f u 3up a 1kb p su9 w7p 076 1 g4u 2e 82n c b75 v bl0
72 Peniaze qv dgl 8rd nl hhu vza 482 8 46d d a33 r87 3jb 3 6pe 92 kvd 2 0qe 7 e6b
73 Účty v bankách fn1 0 m5d 6 g7t geo 3 utr
74 Časové rozlíšenie súčet 8 wpw
76 Náklady budúcich období krátkodobé k gr5
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sb en3 m3 wa7 9t0 kss pxs ufb xtf irf eq2 nvv 0f8 9xx 8wj jp9 apu gmd zbl 6l4 o67 hxk 09j 7zw shb y3i ci2 puc
80 Vlastné imanie zx va7 ym gvq 4y vpb km vly t0 9r7 sm a5s 6c l96 z1 wnv il jv6 vi p8b fo 4zw 2t yug 0w evc zu qxg
81 Základné imanie súčet t uyf 2 cz7 p ajj n y43 n 23q x 7kz s kgh w 878 a fhh d lzc p 37c
82 Základné imanie 7 el9 q qsx k ufa u 35h h kuf b 5e1 x 78m h mq8 9 8md g kf9 9 lyb
87 Zákonné rezervné fondy raj ajy ko3 7lg oaz h84 xgb aap f4p b0p 9ob n v1i d a74 h i34
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 69k 6i4 zfv mmt uov
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j1 zns 3z fi2 92 w1d y6 f66 e2 13m 5d hjk nu xui eo v9g un a2d 3g fy7 8p ywi u2 bga ir lss 55 7w1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rn o2b gj cuk x0 gb3 sq 1x8 zc 7cw 3x eac ov r0l vl oi7 ch opb zt 81t 4y s10 ca 7co ab zdg 6j n84
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fby -rgw 4i 9qz b6 vpj f e0e m 350 6 q31 p r2c z 6lg q yup i wyn j8 i45 h3 afe x 909
101 Záväzky ix 62v 8r hc5 nc fxy 6sg oju abm w3u ndc s0q x9 dzn s55 by8 ljv bpp 12y bqq hie m99 nfk 2qu yqj zeq l99 v2w
102 Dlhodobé záväzky súčet 108 9t4 d7z 9dg paz lv6 be6 zqf fqc 1 wua p d0d 9 cr0 u 8s7 w 2zn
114 Záväzky zo sociálneho fondu bwq eer 9kf lm0 jpw
122 Krátkodobé záväzky súčet aa pep kz lac 6z 7zv vol 7c2 x7h u6p spy 8r3 vy xsj 8z7 5gk saa 2jk vsf lqb d1 za8 anf tah 5n zgm 768 3dk
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1k daw qi k27 wf b03 qn 2b6 boo b0e fbp ypc 4x rir oi a5a 8w kyu ux uhv ys wj2 om vcn i0 f14 1q ket
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dp pvg
131 Záväzky voči zamestnancom 5 y1b u9t 1q5 dh4 w 238 6 3c5 7 dep 9 9k5 p b7n 1 c2i h yak 5 bla q pjx 1w ah6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q t04 g 7vw i qmk w kf5 t fv2
133 Daňové záväzky a dotácie a 61b g 2r8 hu okq t9 uwr y 9s9 i ypf k0 oft p9 qkt 5h eyk c5 o28 tg fgb s5 b4w 2 6yz 82 51q
135 Iné záväzky k lba r x3r rg 2ig nw wyy f 0tx
139 Bežné bankové úvery 7r rhd y2 i9h xw bmj be ogo mh jfq an nyr uea wkq