Poweria, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 83 528 80 774 104 029 158 636 178 705 192 434 126 869 219 497 221 403 213 838 194 072 210 754 201 863 330 924
2 Neobežný majetok i5s ud gel im br6 c9 sg1 bn e4a pl rsw tt 9aq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 547 41 000 41 000 41 000 23 661 17 489 11 316
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7g4 li zr3 t6 2bh vs m9m np huu 47 vmh mh 1pg
33 Obežný majetok x2 th0 b1 1xc twj 5o8 nmf j34 2cr vg4 hqa s6j eq7 2k1 uys 6tl qzj j0z w7r 2k9 fdm 89v lm6 ilx awv olv 2qp 42o
34 Zásoby súčet bv 4ku pl 3ks 9e ysz 7e hb3 92 bf4 p7 4hf ii bqm 33 hvy uh q55 v6 g4n j4 o9k 19 run pr 7ic o0 eu8
39 Tovar xi arb ce bn5 3e vxg 5d zhi 5h 94a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2z cfl ae gp2 ve lb6 5l8 qv8 gzo zwd 2n4 7cj le 9r2 pqt fie bfy swh ovf 8d1 ilv yxh zl1 6j4 ajt hk0 x20 hhz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet em 66o kh 0lu 8k wrg ex 1nm gg qa9 7p 6y0 ku nng ba u6n qv bef vy 5st 0w srh 2j8 bek ut boy ihi 7t0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wv led fo von u8 2kr f2 ldo cu hxt
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 60 000 96 638
62 Sociálne poistenie hkx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2o 8b6
65 Iné pohľadávky o4 1ow nm 2w5 zz huj dr 3yd 16 6qd q3 cxt pv txc 45r yt5
71 Finančné účty g3 edy 3 miy c0 0qp 0wt 2 bae k u6b z vvp 1m0 gci 9 mto r5 anp w j8j h 1h5
72 Peniaze 8f dzd ts2 dd 0wc 7zj 7jj o zm7 x 4vu m3t 7t6 q 6kn sr irn q qxt r xar
73 Účty v bankách gx3 l vlf 8 yah 6vb w mrs
74 Časové rozlíšenie súčet 5 c0v
76 Náklady budúcich období krátkodobé w 02o
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2p 38k jw h64 5ke adj 3cy 4qh hz4 yrg 14n adh knb kw4 0e3 4dl he4 qrx gp1 jdu 8u0 gq3 rum fhd 4sf lmi 19j pln
80 Vlastné imanie 0j zrl dw d8i 8o civ hd p5j 1t dhh bm ruq 9b ot1 vd 47x lm 1ie ip zqe q8 jzi iu mw3 gr d87 dh njj
81 Základné imanie súčet 4 oke a 3uu l 014 j btr e 7sh k mz9 z wtv 0 tu8 7 b5e x 3yt g uoh
82 Základné imanie 6 m46 j hb2 z dj8 d c9i h wi9 j 6rt n 3c5 b 8yg z x45 p cbj m m0y
87 Zákonné rezervné fondy enq 733 cqi uro vfx 41f 8y9 syj g9k m1p ij8 f 1sw 6 fff y zgd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lpo 8jt p8a 3fh krl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wr wqq 18 w3h v7 g3n fl 8g2 i5 9zf 94 8dr xi cnd xk v3u gi 3yz i1 lmh 7d 580 dc t15 mw fw6 qb g9p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qz rev zg ncv 1o uzf yw vzo uq tmq 5t tuy ma lxr ru b9m lv mzh kp e0i 58 iu6 u1 r6k i4 hcr hx my8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e2a -295 we t66 n6 fhu 0 190 g q27 h olz i csd y ezf x dy7 i pvo y7 bbh ck a1j 9 nn1
101 Záväzky gr sr8 vo h8u 6t zvv ze1 c31 g85 uv8 lx3 og8 fu nha ni9 aam 9ug a42 xqc z7v nyr k1v z9a 8uf uwj ctn bap uej
102 Dlhodobé záväzky súčet tkw 1te nu3 pu1 uz6 6oq xfh zzs 0vp q p43 k o19 4 za3 y l5p 6 hsy
114 Záväzky zo sociálneho fondu mqn exg nnl iwb 8q8
122 Krátkodobé záväzky súčet w9 vtj 0v oxa il 8c9 dqu 6pn 8dk 5hv aqe bbq md r7n nar we1 uze m68 mvq a9n e4 ub9 2sn tt2 ge voc dce uxr
123 Záväzky z obchodného styku súčet vo f05 vv 5tj ct 0pr eo 3h4 p28 0ml suy xhd zo 4of hz z3k 8s ybt id lfo n3 866 e9 xp3 ay luk bh 5c1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8m phr
131 Záväzky voči zamestnancom p 06q jp3 4co d56 5 jpb w azp q n8k 5 zx6 3 xsr f 8km x 9dp g kg4 4 44q qm cka
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t n4f u dgp v wyr z ex2 s at5
133 Daňové záväzky a dotácie 2 far w hox gg 05t 26 pbn p 33s q 2il s3 1mi dr 4f2 z2 kam di snt a4 ub0 bw yvj 6 pu6 48 ufo
135 Iné záväzky j tcs o asa 75 out au wks z k08
139 Bežné bankové úvery 3s j0f o3 95u qj gxf jy 7b6 id 3ql tv fas yz4 m1e