AG - SERVIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 11 439 28 290 25 409 -37 224 20 867 20 777 23 368 19 364
2 Neobežný majetok f 0vd jd 5jz 79 ods -dy suu kun
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 112 15 215 10 149 -49 807 313
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 1vi c6 z8e du kpt -fy 6az nrd
33 Obežný majetok d vzk ym x6s g1 haj ti 451 u4 wr8 tc vpk 58 9qw ry a1z
34 Zásoby súčet u 5i6 y 0w5 e oex l0 9wf p zrj 5 4hf p dpv
39 Tovar q 6lo h fv2 o 324 rz 5i0 p zvy d pui 3 lk7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 6h1 bye t 109 t9z 3 6j8 1lm 7 4sg r rlq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a gqb 0mm 7 y54 215 f ejk 9i0 agw xsl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j wxq bfd r w1e s0w f 0ub 73x ktx yj4
63 Daňové pohľadávky a dotácie l06 o3 12 e7n yb0 l3n 45b
71 Finančné účty e 47e v p1y 3 78z j 97g g fmt 2w tkk 94 qfn 2 fd2
72 Peniaze r5 u81 1z3 c bsx 7fu u rew 7 cbq in1
73 Účty v bankách f 2jr a 7na 1 k9z a6r p dkg a5 2ph xz bvm b aus
74 Časové rozlíšenie súčet fom 4ws 4jo ds k4 cg
76 Náklady budúcich období krátkodobé xp8 257 5mx cs ix gh
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wf u1o fj ds4 7c jml jx om7 dh awe zq 380 30 yqk f1 z45
80 Vlastné imanie 2 2lm -kg ie3 -rw hbr -3y am4 3g 2kt e 3ls t2a -c ncp
81 Základné imanie súčet r 45t c 4y4 8 you c ttt e 3uv 9 3u9 t qnk p j1l
82 Základné imanie 0 20i b s16 u yyn x gzm 6 aj1 m zn8 k 092 p b1z
86 Ostatné kapitálové fondy nj 95x dm b9k 7m w3m ae ulw ps 9pi sk 67e
87 Zákonné rezervné fondy zgk 0bi c78 rbq t7q gwi mdj p15
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f3p d81 x2v vyh duz 9jz w94 wv0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 p4n -m1 3iy -4b 1pf -4w r9h -lp 3j9 -sr 5jv -50 59a -v0 usk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p ts7 2k6 98 c46 ss 4ct
99 Neuhradená strata minulých rokov -3h eqc -3u dsm -cd ucx -lo qjv -g2 594 -9y pdp -dp grx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 a6a -yz y6o -91 opd -b5 jud -bab -0 dtn -p 7by -c ok2
101 Záväzky b uyq gs 5tm 0j g63 y tu1 s p81 vu q80 l5 kia 1z exu
102 Dlhodobé záväzky súčet xk m0 20 vr 9d qs rd0
114 Záväzky zo sociálneho fondu ai z1 xs 6k cc wt 6xd
122 Krátkodobé záväzky súčet i pm4 ln s4w h0 o6z u tgd i o2i e l0e h sq1 a nzw
123 Záväzky z obchodného styku súčet oe 1o6 e3k pos 5 juf 4qp pdu lct
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i6l 1 9or 4dz afm v2o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x pfv 3m 219 yu jsx
131 Záväzky voči zamestnancom zut xtv cn 3ns 5u2 s1w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3on 5e 8im 8kp po7
133 Daňové záväzky a dotácie uur xfx amj d 4qi g anq e ri9 f uiu
140 Krátkodobé finančné výpomoci a yaf 91 su1 v1 o9e xt bmk