AG - SERVIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 11 439 28 290 25 409 -37 224 20 867 20 777 23 368 19 364
2 Neobežný majetok n 7a4 1p ljb mh 628 -40 4dg izc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 112 15 215 10 149 -49 807 313
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d pa7 cw nop r6 aix -pz sw5 xqd
33 Obežný majetok q uiw 1t 83q 99 wdi o2 fch ns mng rg na4 zg ccs 3v img
34 Zásoby súčet 5 vtb o wz3 y vn0 k1 pw8 o mpv i 4x5 i 0hl
39 Tovar t a5y p pkn d l44 yb pom b y8p 9 2b5 z 0im
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f jp7 rvt w kov lj6 6 2dd zgx t a90 z neo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u nr1 bch 6 gx5 d42 1 9g6 d13 6im 2cq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 vxz 95m 5 n64 tvx 5 plb mfv kef 26m
63 Daňové pohľadávky a dotácie d87 d6 h7 lwv 96d 4i4 a0x
71 Finančné účty 4 was y ldm t ihj 9 3x7 t 5s5 ck m1y ht 79o u ogy
72 Peniaze 4i 8tu rct v dg5 ou0 g uyn 9 8fq 9ci
73 Účty v bankách 1 rd5 q bnf s 0uy p8w p chi gx b5r wm gp1 x 5fz
74 Časové rozlíšenie súčet cb4 wtv zp0 yt qt s1
76 Náklady budúcich období krátkodobé urn kpb 4eo 2m c0 7w
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j6 dx6 p5 b67 nw za6 3e xc7 df ufx wa 7yz qc thm vs fgd
80 Vlastné imanie x 2g0 -nh vbb -68 pcz -bo qd8 gf v8u 4 yfg nkd -j s5j
81 Základné imanie súčet 4 9us 8 xaz 9 tij k 8q7 o pih h pr3 u uer 0 skl
82 Základné imanie d ep3 5 i0l r 1qx x lo2 e 8fa l mnv c bb4 l 0vd
86 Ostatné kapitálové fondy 5e msx no 5ln yz 9w8 2c 7ur 2l igt 1g to7
87 Zákonné rezervné fondy guz hzw wj6 0y2 3ja v49 91j efn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d7p s25 n6w wez 5vs dv4 k57 0ip
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 8dv -2z 7p3 -dk 3ld -k6 k9b -7n w5y -5v w7y -10 oag -1p 7ly
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l iae nqm 6c tne pm jqb
99 Neuhradená strata minulých rokov -7g ox0 -e4 mf1 -zu hnf -zb jq1 -jg j9x -me 2ha -do w5h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o y40 -v9 alt -pq hns -ta rcg -65f -f fw8 -o 4y7 -u zid
101 Záväzky k bx8 b0 x9b ce 37q w bt4 7 zw8 4v nmd vl 1jj 5d 7y8
102 Dlhodobé záväzky súčet ru bf jn x6 p2 z0 mk6
114 Záväzky zo sociálneho fondu ky 4h d9 lp a3 23 g25
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 in8 2v oqc hv jqe j 86u 2 9p0 o saf g 1qv h x8w
123 Záväzky z obchodného styku súčet ir 5g1 5l4 0jn 8 qqn jp9 9vv oyh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cub d avq p1s f9u r6m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i 45j uj on9 n6 ew2
131 Záväzky voči zamestnancom 4vh 9n4 34 8is 2r6 vsz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a2b j5 9a4 68c wa9
133 Daňové záväzky a dotácie p9w vqu nbi 9 1vz b uzz j vx8 r dhk
140 Krátkodobé finančné výpomoci v mj2 pm suq 0t s60 1q ctv