AG - SERVIS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 129 125 91 054 77 320 74 058 84 845
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r9 zco 0dv t70 ovb ky3 j9t 10l v7 fud 90 84m si 5zr 3d ptp
3 Tržby z predaja tovaru d4 o0z mo i4j qj ru9 lp ili fl 3ff 1k g8w nh 8l7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mg 10r cr 30o ig 0nq 17 rq5 31 dyf hn 1rb w7 ogm j3 lqd
5 Tržby z predaja služieb 39 539 83
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g 9vo y 5y8 p hiy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3ja h 0sk go4 37y t8z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu an yr1 bgs mo7 ad7 qvu xv8 eof ok lbq a4 ec7 kp g28 2k 0vv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 47 623 60 014 39 074 33 666 35 880 31 761 34 775
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok in fuo do 6vz 59 d8e gg v25 dj y8p ij l6t 39 cwn f7 kox
14 Služby 9z 5tp ru rnb 3k 6ls r4 gzz jq yl5 ma vhx k x09 2 t7g
15 Osobné náklady k 838 g h53 5 84n i d1c a fk0 c oag 8 svl
16 Mzdové náklady k l2p i 59j p ol2 3 qns j lo2 7 sig 8 l2i
18 Náklady na sociálne poistenie 1 411 1 641 596 1 328 430 738 1 526
19 Sociálne náklady et st a 1a b h9 y4
20 Dane a poplatky t1h sv8 3kr m19 l2x bk2 mpn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p i8l o ss6 q 4m5 a i6m h1n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x 77k reb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q x03 k 12v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h cq2 ez zf gn w5j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b afm -y 3tv -mw ji4 qk cwr x 1i2 -q owz -w i86 -1 zd7
28 Pridaná hodnota -a dln 2 y0q -a dua 8w w6z v fus -6 77z -1u2 o08
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f 3l c
39 Výnosové úroky a g
41 Ostatné výnosové úroky t
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti hx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu efx 7 wwm w 7y7 a vg6 3 kx8 x3w pud 0p3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lbm u m67 8 u2t k 3oj c qne rl2 0pp xlp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xlr -4 ocu -r 3xh -g 6av -u ovx -uql -h8v -1kp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -l xn5 -a4 6fi -sh 5un 5w 7oo sok -j js4 -z xne -9 5ez
57 Daň z príjmov nlh 4a1 q1x p17
58 Daň z príjmov splatná ezt y0n wya stc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 754 -11 381 -18 151 14 210 -451 -8 386 -2 907 -6 271