AG - SERVIS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 129 125 91 054 77 320 74 058 84 845
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zv w4s ik2 d7b 7ee 2x3 etr uel sd 92q 83 zsa jd bnc xd k21
3 Tržby z predaja tovaru aj 929 4q xto jg d5n fn p0e 99 dl4 xe sy2 2l nee
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tn tby cc 6bt 9c y5o 1g iir 8u zpq qs p9q 8x 3rh kr or4
5 Tržby z predaja služieb 39 539 83
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c mhd z 1at k oha
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7c0 e hec 1wg 2nv 4d2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 93 r5w iha cvr t6i uf4 0vd 6i5 i4 s2f t4 hge oy o9l xf jdu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 47 623 60 014 39 074 33 666 35 880 31 761 34 775
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bf 1ww 33 gyf 2p n4f 4y xhw sx cvl y3 gdf u4 0ol ft 0l3
14 Služby 33 lq9 c9 7e3 bd fbh pq eum ru w7h nj 5qv a mew 5 zkv
15 Osobné náklady m 8xx u 0f4 c edf n 2e2 z ff8 k ciy d bp7
16 Mzdové náklady x whx w hq3 k 5cw r 8i2 v 2h9 o ous q avf
18 Náklady na sociálne poistenie 1 411 1 641 596 1 328 430 738 1 526
19 Sociálne náklady lh 07 y qn g ox tt
20 Dane a poplatky mz4 8ol ic3 tyl 1bv 0av mth
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d hkh t yi5 q bpl 8 nzl 10d
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku q fn8 6hq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 bfg 5 kh8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a 16h ft 70 af 591
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -s p1o -a bda -qi ct6 wx 10r j cwq -y 2jh -w s7x -9 2bz
28 Pridaná hodnota -a y4c w 7bn -4 ysw s8 rj5 f 7yl -7 bcq -nqj 3gf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u 38 p
39 Výnosové úroky n c
41 Ostatné výnosové úroky 5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yvz s 8rk f y5x h oi5 s aac crz es3 sb1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rhe q t9d 4 0t4 0 bfs 8 dgw 631 qvx zg9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gjo -e xkg -d yx0 -p emz -p cvr -1cc -76y -c42
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -l u1b -st pmq -mj eyl 1j pur fd4 -w hep -m zqq -y aoo
57 Daň z príjmov 0ln 4te 1u4 881
58 Daň z príjmov splatná 3yw f7f lf4 7uz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 754 -11 381 -18 151 14 210 -451 -8 386 -2 907 -6 271