OPERA JET a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
5188/B
Dátum vzniku
04.07.2006
Konanie menom spoločnosti
samostatne
Základné imanie
45 000,00 €
Predmety činnosti
 • organizácia letového výcviku (od 16.5.2013)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.1.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.1.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2011)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2011)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 1.1.2011)
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 1.1.2011)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 1.1.2011)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 1.1.2011)
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby (od 1.1.2011)
 • vnútroštátna a medzinárodná, nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu alebo pošty (od 1.1.2011)
 • údržba výrobkov leteckej techniky a vydávanie osvedčenia o uvoľnení do prevádzky (od 1.1.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.1.2011)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 1.1.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 1.1.2011)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.1.2011)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie schválenej organizácie letového výcviku pre nasledovné kurzy: Integrovaný výcvik CPL (A), modulový výcvik CPL (A), výcvik PPL (A) s kvalifikáciou SEP (L), modulový výcvik IR (A) (SE), modulový výcvik IR (A) (ME) (od 1.1.2011 do 15.5.2013)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 450,00 €
 • Počet: 100
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 01.01.2011
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Pavel Sedlák
  Mládeže 592
  28522 Zruč nad Sázavou
  Česká republika
  Vznik funkcie: 17.02.2015
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Lubomír Rollo
  Mládeže 592
  28522 Zruč nad Sázavou
  Česká republika
  Vznik funkcie: 17.02.2015
 • Ing. Jiří Horský
  Počernická 514/54
  10800 Praha
  Česká republika
  Vznik funkcie: 17.02.2015
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.02.2015.
 • Notárska zápisnica č. N 270/2014, Nz 41320/2014, NCRls 42128/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.08.2014.
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 80/2013, Nz 12804/2013, NCRls 13092/2013 dňa 19.04.2013.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N156/2012, Nz 26246/2012 dňa 20.07.2012. Zmena sídla spoločnosti.
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.06.2012.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.2.2008. Zmena obchodného mena z Air Carpatia Services, s.r.o. na OPERA JET s. r. o.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.5.2008.
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2008. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.02.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dńa 30.7.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 633/2010, Nz 57984/2010 zo dňa 21.12.2010 o zmene právnej formy spoločnosti OPERA JET s. r. o., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO : 36 616 834, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41343/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť OPERA JET a. s. ku dňu 01.01.2011.
Uložené listiny
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 21.9.2007
 • Podpisový vzor - Bohuslav Pisár
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 15.2.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.2.2008
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 6.5.2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 6.5.2008
 • Osvedčenie č. SK/3 z 13.5.2008
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 27.10.2008
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 27.10.2008
 • Podpisový vzor - Ing. Martin Sýkora
 • Licenlcia č. 009/2008 E
 • Povolenie č. SK.MF.002
 • Podpisový vzor - Ing. Stanislav Machovčák
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 9.3.2009
 • Živnostenské listy z 4.3.2009 - 4x
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 17.2.2009
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.7.2009
 • Podpisový vzor - PhDr. Martin Hudec
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.02.2010
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2010
 • Podpisové vzory - Pavel Rychtařík, Pavel Čilek
 • Vyhlásenie o splatení vkladu z 12.06.2006
 • Živnostenský list z 21.06.2006
 • Spoločenská zmluva zo dňa 12.06.2006
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - PhDr. Martin Hudec
 • Podpisový vzor podpredseda predstavenstva - Ing. Martin Sýkora
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Zoltán Sťahula
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 21.12.2010
 • Notárská zápisnica N 633/2010, Nz 57984/2010, NCRls 58689/2010 z 21.12.2010, stanovy
 • Notárska zápisnica N 80/2013, Nz 12804/2013, NCRls 13092/2013 z 19.4.2013
 • Stanovy z 19.4.2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Notárska zápisnica N 270/2014 zo dňa 30.10.2014
 • Stanovy zo dňa 31.10.2014
 • rozhodnutie jediného akcionára.zep
 • podpis vzor.zep
 • podpis vzor DR.zep
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Peter Sťahula, zo dňa 7.8.2014
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.8.2014
 • Spoločenská zmluva z 22.1.2008
Dátum aktualizácie
11.12.2019
Domény