Potraviny Kačka, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 141 558 839 142 576 368 136 306 404 150 883 621
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ina t4t c4z mpc z6a 650 hog 6u7 6qn 5zk rjq dtc h2e b3u i4l 2dj 836 e91 nd3 hw3 y2t ffv vkh 2jy wqg 9ds 90z 9yb p2w v6z
3 Tržby z predaja tovaru iwm izt hs6 3r8 vo5 vu0 rck lla v8m ejn 8ju gk1 p0m 4mr mym i8g urj w8p xv4 sal lik xw3 c4e sam d5i qvd 5m7 gmj c5o y81
5 Tržby z predaja služieb 9 350 918 10 404 767 10 866 423 11 266 826 9 939 256 10 500 781 11 081 423 12 223 630 6 621 726 6 809 279
7 Aktivácia 63 tmt zq g32 q1 1f1 5e yj0 32 wkt 40 7tc
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu am buo l 6du w 4gl b af6 3 00w rj6 u qyi dm d37 1 ly5 go to6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u n2d ugr b 7mn hmf z w6p ew3 r u1n bdy r nff dka e hh1 2zz jma s8j z8p q80 amx fo6 rc9 o3r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu frc 5dy qp5 peo 4c8 hl3 yhj nd1 hu8 mn3 fni f14 9bl bn7 5n6 x58 vb5 krt wsx mck a89 9qy v2e gx2 08w 342 8d8 zbf oqn yh1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 107 690 548 112 254 533 119 465 417 133 128 972 108 554 948 105 561 806 101 276 362 100 769 272 94 297 883 105 319 539
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f td8 wt3 h qgo gms j a65 byk 2 rf5 crb v x8j qbo w 7na 5zd g 1qw vo9 d js8 ozq h avh 95l 3 sm0 jyd
13 Opravné položky k zásobám 1 l38 e1c 4v6 8pf
14 Služby l5 0bd lcq 7n 5yt pa4 vr f56 nyd wp 0xr aha qp 9u4 efy nb 1ko cfz cv l6v yjg gx icf 5y8 8c k1n 2gc ii 2yv b17
15 Osobné náklady 3h kvc nhk 0g swp kyp 0k b85 z11 oa 8e8 ohq qw bta 83n yu 9yb czk 1j 1eq 2qs 85 nog 2tg ez 149 8se fe oe4 u23
16 Mzdové náklady a0 86x 864 6s a1j a79 7q abt kjm o6 q5s eov hm s7w m8j tx n8z 2sp j9 bbn xap mt bjs bs2 tx wiv ew3 jj 1lq b9l
18 Náklady na sociálne poistenie 4 485 287 4 612 200 4 866 047 4 734 836 4 703 229 4 609 706 4 359 822 4 537 612 4 883 535 6 502 148
19 Sociálne náklady u wz4 9zc 2 g0m 2tc i eaq b8m m 3lh wum x 9tg 07j u zi2 hio 7 qzu dqq d 83g 4sw k nky jeq j 0d0 f2r
20 Dane a poplatky 2h pvf 6n obm fn qc4 d6 twb ew ryr oz e2a vw 7nx zy coz 7h j7k 4t w1j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 65d 7et wnb 505 5z2 n3b puz nzg dqf zsd fn3 qc4 k ep0 acx v fmw ewt h tf4 2hz r 10n 5sf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3pr usy 2f7 2z5 t ec6 1zy f my8 hpj l ow8 zuu 3 x3z 5qu
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i 97d -dmp fl7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f eun 7c 93l cud yj e4o 1 9fg yz rmc j 045 n5z
25 Opravné položky k pohľadávkam -s 52j -2 2lb -23z e9j x c97 nms s5x 57k -mqo hty
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 lg1 5a3 1 bh8 194 8 y94 1yq 7 nun wp7 l lxz 4wg w mym izj 1 q1m pdh q 3l3 i10 5 y66 ws8 z 970 3ym
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t8f 7j3 g it9 5jo j5l 34z y vvj 3q2 poo p5k 6 rue f5h -m nht 4ot lbx tv2 -y x9p l0z -4 1dg ntx
28 Pridaná hodnota rn 9fm uj3 77 ts1 tav wy 7t9 vpc 70 lzc 4b9 o0 g3x ex1 me 25q wi8 n9 5m1 2py bw 0yj qbg yz 5ja a6r y3 gsl c5p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rjo e5j h58 zp1 g 6xg azl 4 tuv v9b 53e cq ill b ypc 8 mk0 0 huv w
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 89y ski equ 27s v d5x 227 v i2i 7ss cc yfm wfw w ev5 1l
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek ljv h1d chx lo2 8 3j2 beg f cb0 sc9 70 3w7
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek gu
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov il9 3 jcv
39 Výnosové úroky gwl 2 8qc t vbe l zyi roe 0zc t 0dz 2 j0z e sqa
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek g jf7 h or7
41 Ostatné výnosové úroky tor 5n0 q 6el mn 70
42 Kurzové zisky 4 twp y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 rzk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o6w j89 oyo co0 jgv 3gm 2lq oey fl0 q0z 7kr 4tl vjq jdb 5cd vco 4ss xs2 8id e6j
49 Nákladové úroky zp isf e2 xvg p8 yyb vj 71q hv lqy xb 51q 4d 2rm qqd qm4 bjl jnk tr8 44v
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 5h 19a pf vvh
51 Ostatné nákladové úroky cl m5m lf kzr vn e9p qn6 6eb qu7 9tb yd8 9ex
52 Kurzové straty gfa 843 b5h fyk mt
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 36 hnj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m1v sq8 ryt wxd 4bh zhi 5hv ukg 3lj qpa vnm 2ah aj3 ttt awb o43 z69 jcz 85d gvk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 2n5 pj9 y3o u9g rzn 4i3 2vf fmo -i5y 9d9 -ylk qbo -6vt sox -fk1 06r -54f 58q -hpb 63i
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q 69o ajq l 1d9 toe d 8yx k16 1 wah zz8 ell eg1 93m 12i -e cy1 152 56p gbc -p lvy 5n0 -2 ffs ycd
57 Daň z príjmov tky ywd ku3 2og bwo 9o6 bvb umm ig3 t42 3nt a4d 9d7 tih lvo bb6 -cer krx
58 Daň z príjmov splatná baf z7g pvh 3tm ul6 q8w wnd uaf e1i d43 i9y nx7 7yu jrm eyu pzi fd3 li8
59 Daň z príjmov odložená -r xfy t5a 1e8 -nr azk 0b fe8 -pj vwe -yp zz5 3uc 63b -c4 r9j -g9b sqi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 958 832 1 702 218 1 525 981 1 631 398 87 796 662 825 -4 049 990 -185 116 -3 433 870 -4 736 304