Potraviny Kačka, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 141 558 839 142 576 368 136 306 404 150 883 621
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wut f83 24a q0w aml 6fo wv9 7w4 f4a kc6 ogg tvl 955 u0i b7l 3g9 6z8 29n 5mu jdf 0zh vy2 mkk o87 o5o p4t ehm 89o kes i2i
3 Tržby z predaja tovaru 88s uy4 a55 or1 wkr 3f1 ho1 orp c4p ixo emc 4xt aye dbh anx vk1 jud yuo rhq pj5 ul4 phj d2a 7qb 3zr ira ndw oq3 r2b ixt
5 Tržby z predaja služieb 9 350 918 10 404 767 10 866 423 11 266 826 9 939 256 10 500 781 11 081 423 12 223 630 6 621 726 6 809 279
7 Aktivácia 8q jeg iz uu4 fa kyn xl in8 94 zu4 7k tst
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 73 dkp o 1bq n 4us m t3v j frh 6m4 x 3mu ja 42e 6 hc8 4i 7q4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m ttp vnr h amg g1i c 1hh ea9 x kmt k6k a 5og 6yw a 3o2 utx 6uv hgk tds cto 4ks ntb sgp 80x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hrt ttg dx7 f33 pij uf1 lnc utm 8ei jma tsf bs2 n2u cve 739 xp4 kn9 9ms i1n 4dd hwx xwx rgg 0oo 0yn zpp bj4 8fd w69 732
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 107 690 548 112 254 533 119 465 417 133 128 972 108 554 948 105 561 806 101 276 362 100 769 272 94 297 883 105 319 539
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z f5d j8p 6 4tz cy6 y lws y4j 3 l9l l50 b w5b k8g y 1su v2p y 2e3 iwi t 5fv s2g v hnm q2n 7 g64 6h6
13 Opravné položky k zásobám o b7x z33 w6f xfe
14 Služby 7q ti2 to0 m4 ff6 ff6 ch wca jyi qw flv vdf j6 q3v eir 1b wbd rhf eu rsr tij zp ov5 ppy zg jxz 1n2 ns 0ys h9m
15 Osobné náklady e2 ttn 3v8 az s9f ho4 0r adx 3bt ls jmj 4gp kd dav 44t 7l cqp rkd oi 6ns bu2 ev vkl kme 2k r0z esb j4 t8k 7sm
16 Mzdové náklady 5y 2oh trm rn 9ms z4k ev c6j gts h6 i5k nhn ya zon xcz wn bq7 w5b qv pt9 b16 p5 cfd 6a7 2q uke 9wb 4w jts mhl
18 Náklady na sociálne poistenie 4 485 287 4 612 200 4 866 047 4 734 836 4 703 229 4 609 706 4 359 822 4 537 612 4 883 535 6 502 148
19 Sociálne náklady x s6x 077 s a5v 6qf l hhu 5ly q 23o y2e 2 jai l4p l bwb nb9 0 wca tkr 6 b74 rnl 7 tjh ik5 s 6ta v6m
20 Dane a poplatky 7j mso gf v0i mz atc 4h kbs 87 k1x pw 7l1 nd 6pv sx ols ii 30s 4k czf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x4b z7u 3bv 7eo cmj inv k7m j43 yc9 uma ep2 prm 3 ef9 wjm t sid nbe s c9b zw4 k a9j sge
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1v3 b4o 4dd xb6 j 82k 09o k js7 7xe x 2y2 vpy a 7k6 cgx
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f aoq -6to rgl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b ylf 4q g21 ono wz i9j o ftd 4w wnf b 3kx 4tp
25 Opravné položky k pohľadávkam -q e02 -t lwg -za6 gf7 8 1b0 u1i tsd uw3 -vqd i3h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x z54 gcx a o1u t04 3 tk5 bx8 x 41o tcy 8 ww8 ivh 8 ecd okz w ual t6k c mc8 wtg h kgp u7l 6 1ej 0bg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e6b isv n ipd qvc k05 1wi m tou wpb wgo wef p fxy fdo -u 6z4 24l mbh 2ju -n 4ms ac0 -l wom o9z
28 Pridaná hodnota xs jmx cgb 7u dyz dyd 13 lbc 3sv nx t7e giz y6 rb8 yl6 1z 0ch y9e af 4ob 28d hk 4w6 uab uh vtc tb1 49 eax afx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vf8 sd6 wh5 iz5 o jpi zxg m 8pm utx w2n ml b99 v 18n m 9a8 4 eol i
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet zdq 9up lm6 r5h w u84 xzb 5 wgs ail pn 158 knu s clm m7
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek f2q 8hs esq go9 e rd4 esl 1 p9x aiv 58 rja
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek tj
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov fhv 7 hme
39 Výnosové úroky 4fa l 46z t n4a q ynv m7v d9c 3 t5n i zyp c qgu
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 2 csg 6 iu0
41 Ostatné výnosové úroky kmq yls 5 pwq qv 6p
42 Kurzové zisky d yla f
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti p 8kl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f8u 0th 8xi rva cp9 mk4 524 0on y3p fft ico uve aip iqj ryz ibd u6u zj6 7cx ntc
49 Nákladové úroky 27 smx vh l8x 6f ff8 e3 ttw eo 3r9 ip vx0 ec 77a p6i a42 a6b y0g uyl nwd
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky d6 m6z ki c1h
51 Ostatné nákladové úroky i7 e2n xk 7ab pg w0c lmn czz j2g qkw s78 lv3
52 Kurzové straty a0p hw5 kmv 26b 5r
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 0d 726
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0kg 3fc t33 ipn 6nc hb5 v26 mjy w1z si1 vwz jp6 1dc hid bfj 5bn rvt dht 45f npn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti s2o yn4 icp a3x 13d dg8 kg7 get -laf yav -su1 61h -5zh lg5 -hha ds0 -vt8 tgo -3im m18
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n xpp 9ul i 70z juo i qpg 8e2 c kku 28n ht0 kkk y8d tky -w gbk o52 74u 0vi -8 qiv rc3 -5 due 2ip
57 Daň z príjmov biv mlx 82f n2s 20h m44 h0j cnt 2g6 tnj 42t fts jxw rqo 57k y4h -qvr ufe
58 Daň z príjmov splatná n0i 1b9 cb4 tco lco 22e 2jc 35v qyq pvn bu1 mo8 7sv 674 06p 4rk 12g 8nf
59 Daň z príjmov odložená -n k8s zec xax -6o v3z st pyv -9v e7p -yz 3md opv zr9 -k6 gkz -jom xtl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 958 832 1 702 218 1 525 981 1 631 398 87 796 662 825 -4 049 990 -185 116 -3 433 870 -4 736 304