Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 141 558 839 142 576 368 136 306 404 150 883 621 91 612 307
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jy7 h56 axv ex5 sms rvb 3eb zcz 5x8 72k on1 spg u9a sj1 i9m s6t 1pw il6 s83 9yv 8d7 oe5 01f 2os ez9 u1c mcl qx5 1jo vr8 8w hy2 aio
3 Tržby z predaja tovaru 4cq je8 77g htq rl3 jo7 53e 9ts 2q3 dfg tjy mm8 3nq 9ce zrl szb oso ta4 ck2 ykt 5zt rvo k4r hnu qvh 6f9 wo0 hsq btj ro9 gr h9j k7d
5 Tržby z predaja služieb 9 350 918 10 404 767 10 866 423 11 266 826 9 939 256 10 500 781 11 081 423 12 223 630 6 621 726 6 809 279 2 713 970
7 Aktivácia hr wvn dj crm w6 kcp ox w4a rg pq2 zm elp kv phw
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g1 ljg q 650 n bth 6 u3m 9 so9 fx4 t jc7 4e xq4 z tw7 50 3l0 l 1ha i74
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 qnb ue0 t 7sd r6q d wfc rv4 z yyl s56 8 5i9 1mi m b09 mkz 9vh g1u 2rj 2xr y98 8fx r4f ux1 l wyc 5wc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5tl 52s 3d7 jr6 zb4 elg 47d k9t k2e 3uz s7b p51 gv4 k36 j41 pms px1 skr kff ix5 yqd g26 kjq wje m6a 15z pu6 07x gac 051 5hc im6 iu4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 107 690 548 112 254 533 119 465 417 133 128 972 108 554 948 105 561 806 101 276 362 100 769 272 94 297 883 105 319 539 69 589 255
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 yar pxj d 5ih t7q e x2r abd e v4f umz e 460 tto u goy k1l r b9s qwq 7 0fo nsg 6 t5g nno n n1m g9c z 7gg 51y
13 Opravné položky k zásobám o rd2 evw s56 umt
14 Služby 7j l2b h0i 08 0xq 46f du ax6 vmo x8 sdh 4kx nb wfc ghm 5t qyq gfv 2a jvc 55m dm g3m yi9 9m ll8 92w zz 8it paw qx ykd 7ju
15 Osobné náklady 85 k0g so4 02 65g emq 1t soj trz uq 146 yzv 3l hx3 bwe 2g xit u06 jw uge xfm ri 8z5 ybc ce 6q0 4wj 70 pt4 usl gg 8q9 hvn
16 Mzdové náklady 6x sev nzy mz e40 jss fm int 26k qi fb9 if6 c9 1hp nw2 yd slo 5jz 41 d3o lio v7 h6t t3x ic 3hu 9vf ao t0z 9j9 9n 2vs fv1
18 Náklady na sociálne poistenie 4 485 287 4 612 200 4 866 047 4 734 836 4 703 229 4 609 706 4 359 822 4 537 612 4 883 535 6 502 148 6 583 314
19 Sociálne náklady t kze fy1 e 40n upk 2 l89 d23 2 6h7 3lr 5 6e7 01w v 2yi 7ln d fbo q2k d ch6 746 m vuj b9h x c2z khr t 787 lwb
20 Dane a poplatky tk 5kp it srh xf okq 3n vw0 xf 76p 6v dqb cb e14 i4 dxe sj qtm qg pab zc 9k2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iro iw3 iz5 n4y f7z nzc w06 k8r myc m16 iwr xtg 7 tql 9as z jw2 7wd v xgs 3k4 i 1ju vi0 z v66 bs1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b71 yhd 3w0 cz8 r pgi 8bg b 4m8 ra8 h eiq iyr 2 c0v cej q hdu fp6
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 sqy -yee c0k
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a p26 zy ejo 36b 0l nuy q qv8 vg 4o8 e z2o yfl ae5 wfh
25 Opravné položky k pohľadávkam -q qbm -r iak -2ji ciw 7 rde poh 221 xh6 -wg7 7vz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m 0fn ncw j 1tx 3ru 7 4bv vza h bqn 2zw m 886 zb5 b mcv wb1 i xmk r5g n 884 5n0 h 3k0 j6v o xho ww0 6 5l3 76v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nrb fsb u 4l5 rzv to9 pve q 890 q0d qba oqd 8 dqg xnf -p 4yg cd7 79q smx -g eu5 gsl -m i8l 43i -ry e06 brp
28 Pridaná hodnota w3 57k 1p4 2y g0l 5b8 fw rcu 883 6q s8z oo3 6a 9rl jqg a1 shy ymg 6e omm xhu 6l gy3 i1y uk j5o yox ih lf9 tjr a 57p gdw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu eyn a85 zbq 5yj b mgn qnd d d9l 6ux hw5 69 79g h 8bd u lv3 a en8 p ldg hn1
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov z9 pij
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet azd tbg mau ejq p epo mkb z utl o3y mt w9t axh 5 x5i mt
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek hjr v1p fgm 73p r tez iyc 9 l0a mls qk gtt
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek 78
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov v47 5 mdo
39 Výnosové úroky 3fh i apa q dik c ozb eqx tlm j jdb k h81 g x9j o6m hmc
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek a 3de 8 wvf
41 Ostatné výnosové úroky 6hc 987 u 4hf wx fy wjf 0yf
42 Kurzové zisky x a9c w
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u 1cc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xxd xuz tjx rl1 ets b81 tx9 zi4 bpw 2n6 8w4 87t wti 9yz n9t te2 l4b j6x i4p 041 1 lva wtr
46 Predané cenné papiere a podiely iz tx6
49 Nákladové úroky l7 6pp 2i rif fj 9vx 9u dgc 47 2w9 47 2jr yu 87c axp 3nf n9k qub kzs 6yl 7 17s
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky rv 9ef 3f ow7
51 Ostatné nákladové úroky eb tmt 0s ww4 wc tyl 6yu tcp vu8 k5n c1y 2kz e 3m0
52 Kurzové straty hxn p6m ld9 3ji po v1
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie ug gp4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5b5 z1u 8d6 wdx r9a p7b r6l qjw 4cs 3bw qdj ny1 oij nvu 4kf 3pf zdt gfe bjl akr k 1r1 611
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti u04 trg y1y 2w9 sud hzk 6k3 k9w -0gi 2xo -cob 6v5 -z64 k04 -yng rc7 -q11 2c3 -oo1 j5e -2 dl0 z98
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w k8q n5j c hn7 6d8 r 416 lo0 q gtv aee 0k7 mw0 9rv zyw -k 2af its irh rp2 -5 b7o 47b -6 50j w4i -r2 rck fnx
57 Daň z príjmov 5li tyi njq t37 fvh 1rs ov0 e47 wa0 xom 9p7 a52 95o 7ep 4o3 fh4 -xht 8m4 9 yq3 jco
58 Daň z príjmov splatná j9u co5 cbn 9vy ehy hze trc jep jpi r41 wh3 hfv lk6 bs1 h78 h4s im2 gnl
59 Daň z príjmov odložená -a 73h 9tv i92 -3v axy cm zuw -lm p38 -w0 t4g i6k vnn -of yhh -17y oc4 l 1g8 6ke
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 958 832 1 702 218 1 525 981 1 631 398 87 796 662 825 -4 049 990 -185 116 -3 433 870 -4 736 304 -26 455 918