EUROBELT, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
39817/B
Dátum vzniku
24.09.2003
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
200 000,00 Sk
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • výroba výrobkov z gumy a výroba výrobkov z plastu (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • servis gumových pneumatík a ostatných gumárenských výrobkov (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • činnosť colného deklaranta (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • optimalizácia prepravných sietí - logistika (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb (od 16.3.2006 do 30.6.2007)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti školení a prípravy kurzov (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsashu voľnej živnosti (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • organizovanie kurzov, seminárov, vzdelávacích podujatí a školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti (od 24.9.2003 do 30.6.2007)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • spracovanie rozvojových štúdií a plánov rozvoja regiónu a mesta (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby v jazyku nemeckom, anglickom a francúzskom (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • administratívne práce (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • kopírovacie práce (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • grafické a kresličské práce (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • poradenská činnosť pri spracúvaní projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti pôdohospodárstva, rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a styku s verejnosťou (public relations) (od 24.9.2003 do 15.3.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou KONEKT, s.r.o. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 154/2007, Nz 23887/2007, NCRls 23752/2007 zo dňa 18.06.2007, na základe ktorej sa právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti EUROBELT, s.r.o., so sídlom Panská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36 620 424 stáva nástupnícka obchodná spoločnosť KONEKT, s.r.o., so sídlom Polianky 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 787 791. Obchodná spoločnosť EUROBELT, s.r.o., so sídlom Panská 6, 811 01 Bratislava, IČO: 36 620 424, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 39817/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
Uložené listiny
 • SZ
 • Podpisové vzory
 • Zápisnica z VZ
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
Dátum aktualizácie
12.06.2021
Domény