VOMA - SK, spol. s r.o. - Udalosti

28.06.2017
 • dňa 28.06.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
21.06.2017
Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
03.06.2017
V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo Z201725389_Z. Objednávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.. Celková čiastka 46 440,00 €.
25.04.2017
úplné uhradenie podlžnosti v sume 2 015,39 € voči daňovému úradu
28.03.2017
nová podlžnosť voči daňovému úradu v sume 2 015,39 €
22.09.2016
Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona 26485/2016 najvyššia hodnota istiny 81 620,00 €
02.09.2016
V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo Z201623062_Z. Objednávateľ Mesto Šaľa. Celková čiastka 12 546,28 €.
24.08.2016
dňa 24.08.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
20.08.2016
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
15.08.2016
úplné uhradenie podlžnosti v sume 53,52 € voči Sociálnej poisťovni
09.08.2016
Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2015
15.07.2016
V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo Z201617400_Z. Objednávateľ Mesto Šaľa. Celková čiastka 13 045,91 €.
05.04.2016
Nové vysúťažené verejné obstarávanie. Objednávateľ Mesto Zvolen. Predpokladaná čiastka 771 931,20 €.
21.03.2016
Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona 7672/2016 najvyššia hodnota istiny 300 000,00 €
19.03.2016
 • Registrácia výmazu záložného práva 7552/2016 hodnota 100 000,00 €
 • Registrácia výmazu záložného práva 7553/2016 hodnota 26 210,44 €
13.02.2016
 • nová prevádzkáreň Žiar nad Hronom 205, Žiar nad Hronom predmetu Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • zrušená prevádzkáreň Šašovské Podhradie-Píla 250, Žiar nad Hronom predmetu Úprava a údržba zelene
 • nová prevádzkáreň Žiar nad Hronom 205, Žiar nad Hronom predmetu Úprava a údržba zelene
 • zrušená prevádzkáreň Šašovské Podhradie-Píla 250, Žiar nad Hronom predmetu Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
28.01.2016
 • nová prevádzkáreň Šašovské Podhradie-Píla 250, Žiar nad Hronom predmetu Úprava a údržba zelene
 • nová prevádzkáreň Šašovské Podhradie-Píla 250, Žiar nad Hronom predmetu Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
20.12.2015
úplné uhradenie podlžnosti v sume 475,84 € voči zdravotnej poisťovni Union
07.12.2015
úplné uhradenie podlžnosti v sume 29,00 € voči Sociálnej poisťovni
20.11.2015
nová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Union v sume 475,84 €
16.11.2015
13.11.2015
dňa 13.11.2015 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R141145
11.11.2015
nový predmet činnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
10.11.2015
 • nová uložená listina: Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • nová uložená listina: Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
06.11.2015
nová podlžnosť voči Sociálnej poisťovni v sume 7 689,00 €
23.10.2015
nový predmet činnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
26.08.2015
nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
25.08.2015
nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
17.08.2015
Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2014
05.06.2015
úplné uhradenie podlžnosti v sume 55,00 € voči Sociálnej poisťovni
15.05.2015
zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 6 243,26 € na sumu 55,00 €
08.05.2015
nová podlžnosť voči Sociálnej poisťovni v sume 6 243,26 €
13.03.2015
Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona 6656/2015 najvyššia hodnota istiny 250 000,00 €
02.01.2015
úplné uhradenie podlžnosti v sume 121,80 € voči Sociálnej poisťovni
19.12.2014
nová podlžnosť voči Sociálnej poisťovni v sume 121,80 €
18.11.2014
úplné uhradenie podlžnosti v sume 6 107,24 € voči Sociálnej poisťovni
10.11.2014
nová podlžnosť voči Sociálnej poisťovni v sume 6 107,24 €
30.07.2014
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf