VOMA - SK, spol. s r.o. - Udalosti

14.02.2018
ŽRSR zrušený štatutárny orgán Mgr. Michaela Rybanská, Jána Milca 740/19, Žilina
ŽRSR nový štatutárny orgán Martin Škriep, Jedlíkova 3428/6, Žilina
ŽRSR zmenené sídlo z Legionárska 225/9, Žilina na nové Murgašova 1296/11, Žilina
12.02.2018
OV dňa 12.02.2018 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R012296
08.02.2018
ORSR zmena sídla z Legionárska 225/9, Žilina na Murgašova 1296/11, Žilina
ORSR nový štatutár Martin Škriep Jedlíkova 3428/6, Žilina
ORSR zrušený štatutár Mgr. Michaela Rybanská Jána Milca 740/19, Žilina
21.12.2017
CRZ V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo 42/101401/17. Dodávateľ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Celková čiastka 1 000,00 €.
28.06.2017
OV dňa 28.06.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
21.06.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
03.06.2017
CRZ V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo Z201725389_Z. Objednávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.. Celková čiastka 46 440,00 €.
25.04.2017
úplné uhradenie podlžnosti v sume 2 015,39 € voči daňovému úradu
28.03.2017
nová podlžnosť voči daňovému úradu v sume 2 015,39 €
22.09.2016
ZÁL. PRÁVO Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona 26485/2016 najvyššia hodnota istiny 81 620,00 €
02.09.2016
CRZ V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo Z201623062_Z. Objednávateľ Mesto Šaľa. Celková čiastka 12 546,28 €.
24.08.2016
OV dňa 24.08.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
20.08.2016
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
15.08.2016
SOC. POIST. úplné uhradenie podlžnosti v sume 53,52 € voči Sociálnej poisťovni
09.08.2016
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2015
15.07.2016
CRZ V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo Z201617400_Z. Objednávateľ Mesto Šaľa. Celková čiastka 13 045,91 €.
05.04.2016
V. OBSTARÁVANIE Nové vysúťažené verejné obstarávanie. Objednávateľ Mesto Zvolen. Predpokladaná čiastka 771 931,20 €.
21.03.2016
ZÁL. PRÁVO Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona 7672/2016 najvyššia hodnota istiny 300 000,00 €
19.03.2016
ZÁL. PRÁVO Registrácia výmazu záložného práva 7552/2016 hodnota 100 000,00 €
ZÁL. PRÁVO Registrácia výmazu záložného práva 7553/2016 hodnota 26 210,44 €
13.02.2016
ŽRSR nová prevádzkáreň Žiar nad Hronom 205, Žiar nad Hronom predmetu Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŽRSR zrušená prevádzkáreň Šašovské Podhradie-Píla 250, Žiar nad Hronom predmetu Úprava a údržba zelene
ŽRSR nová prevádzkáreň Žiar nad Hronom 205, Žiar nad Hronom predmetu Úprava a údržba zelene
ŽRSR zrušená prevádzkáreň Šašovské Podhradie-Píla 250, Žiar nad Hronom predmetu Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
28.01.2016
ŽRSR nová prevádzkáreň Šašovské Podhradie-Píla 250, Žiar nad Hronom predmetu Úprava a údržba zelene
ŽRSR nová prevádzkáreň Šašovské Podhradie-Píla 250, Žiar nad Hronom predmetu Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
20.12.2015
UNION úplné uhradenie podlžnosti v sume 475,84 € voči zdravotnej poisťovni Union
07.12.2015
SOC. POIST. úplné uhradenie podlžnosti v sume 29,00 € voči Sociálnej poisťovni
20.11.2015
UNION nová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Union v sume 475,84 €
16.11.2015
OV dňa 16.11.2015 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 7 689,00 € na sumu 29,00 €
13.11.2015
OV dňa 13.11.2015 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R141145
11.11.2015
ORSR nový predmet činnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
10.11.2015
ORSR nová uložená listina: Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
ORSR nová uložená listina: Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
06.11.2015
SOC. POIST. nová podlžnosť voči Sociálnej poisťovni v sume 7 689,00 €
23.10.2015
ŽRSR nový predmet činnosti Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
26.08.2015
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
25.08.2015
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
17.08.2015
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2014
05.06.2015
SOC. POIST. úplné uhradenie podlžnosti v sume 55,00 € voči Sociálnej poisťovni
15.05.2015
SOC. POIST. zmena podlžnosti voči Sociálnej poisťovni zo sumy 6 243,26 € na sumu 55,00 €
08.05.2015
SOC. POIST. nová podlžnosť voči Sociálnej poisťovni v sume 6 243,26 €