A-ZENIT s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
9248/S
Dátum vzniku
25.05.2004
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne bez obmedzenia takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
 • reklamné a marketingové služby
 • projektovanie pozemkových úprav
 • vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
 • vypracovanie projektov rekultivácie a obnovy krajiny s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel a s výnimkou vyhotovovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera - projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská
 • geodetické a kartografické práce
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • pilčícke práce a približovanie dreva
 • poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • zakladateľská listina
 • živnostenský list
 • vyhlásenie orozsahusplatenia vkladov
 • podpisový vzor
 • úplne znenie zakladateľskej listiny
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z VZ
 • účtovná závierka 2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia + čestné prehlásenie
 • účtovná závierka 2005
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007
 • ÚZ 2008
 • úplné znenie ZL
 • zápisnica z VZ
 • výpis zo ŽR + autorizačné osvedčenie
 • ÚZ 2009
 • ÚZ 2010
 • osvedčenie
 • zápisnica v VZ
 • ÚZ r. 2011
 • ÚZ 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • zápisnica z mimor. val. zhromaždenia
 • osv. o živn. oprávnení
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum aktualizácie
21.02.2019