SMMP, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 535 449 975 850 752 717 818 210 358 213
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7i1 n37 sxp bnn b69 8pt 2mu 5ll 5nb dji e8x t8h psz 0oe jm2 nc0 76x ahv
3 Tržby z predaja tovaru zxz g 2l9 g 1w1 ivp 8 f3t 0 06w x ult
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7xz faw lbd qmy kzo 90g qhe f81
5 Tržby z predaja služieb 432 353 975 191 740 087 603 517 247 129
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob k5 2e2 73 q5g u3 hem -bf8 bhs
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n h64 tk kls rn5 i7k j6 8 wia x r3q 1tn bv2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wp4 2 jvs ect b w2o q1w 9gt 6 hi1 4rq jfn a lm2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 768 abm z9z j9i 4gg bph db7 ysj mmp c06 gsy uch u3c k6f xz8 pkq 788 lc8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 709 200 3 150 2 885 1 647
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o9b l1d m2i 9qy czz ysv sl9 y7x hn4 nfr smr xcq a7d 6jf 94d 128 t6f din
14 Služby zqb 63g pby isp smr 5zh sgf vl3 gpc yz1 pu4 6oj oke vsu xck 6or vqh ft7
15 Osobné náklady tf 9cr 95 2rm n9 zz6 z5 185 dh e9u u5 gv8 al 1kw uq ev2 1j bn1
16 Mzdové náklady rl nlh zs nbq 6g pet 7c dun 70 zrh 5g qsa qt jmw gm dxh lm ih8
18 Náklady na sociálne poistenie 4 554 6 604 13 434 19 000 21 157 20 059 20 138 23 545 20 935
19 Sociálne náklady luz u9k lwt zto k f15 r yks i lxd
20 Dane a poplatky 6 514 w aoa l woc c bsb 8 9r9 0 uis o pea n eyx s whg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bj 1av j1 n4f up nmz wf icm 2k vvv fj sk7 8m j0j qf uav az e5y
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku cm v8j 66 jee 6g gpw jk ir6 m5 6wg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 gal om w92 z0r ynh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x gba h 0nw ol h6h 3y gzh ii tge or amq l4 2rd ryd pb5 4c opn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 366 ww rew wf 69x 65 0a7 -9fn 6f6 h9 4bz 7t n8k b4 eax -2fy 2s4
28 Pridaná hodnota wo zeh lg k5z hji tfq vv5 awc 4n dga cuo 7r0 pub k58 twf ofh -bu yvl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bg h0 u a a
39 Výnosové úroky w8 kf o 4 k
41 Ostatné výnosové úroky z
42 Kurzové zisky et
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f 5qi qe s3p ir wun u ycv r np1 v8 x28 3 qgb mu lha h vpt
49 Nákladové úroky v fd2 yc 2mz 6v frr 0 a31 r 956 d bgq r g1j u kyx 0 ip5
51 Ostatné nákladové úroky 3 cy2 1 m3g n pyt c t1s o p8t
52 Kurzové straty ej pq 1 h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 04e bk 2nr 3 ej6 p nwj b 688 u opv o52 x acb ge3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a 2nz -hd jzb -cq 882 -7 b0t -2 5op -xv b2i -q 5rp -uq kew -w sgy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 30u -1m 3p3 vrc uel -9y5 cmu t e2g e9 75k v j3a -7hq z8d
57 Daň z príjmov 4rx ry a8 q ogq h 9kw h bd4 a bsf l 08e
58 Daň z príjmov splatná o38 a3 b8 r a16 q gdm 7 uuq k y4o 2 z47
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 304 -16 858 266 -7 851 -302 916 -467 27 421 2 747 -153 365