SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 13 058 083 12 051 599 5 457 615 3 518 724 4 963 334 5 909 927 5 913 708 7 101 644 18 957 804
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wzg vaq k7 1ue qhi n3 mlt dkz gx x7b fzk a krv aev z nar dea 6 ozp whp h oq0 q66 2 mqn f81 x w8l gpt 0i ldy wtc
3 Tržby z predaja tovaru 2m4 bpj x4 4h5 7zm ro t4q d3i 1j nq1 m1y 5 iff sxr s 2t3 6av t ek7 hn4 7 kzv w3c 2 0tg 4vy t ann 81t e0 g4f 7a9
5 Tržby z predaja služieb 21 374 671 210 037 280 333 292 536 287 465 319 554 310 769 356 135 404 014 544 591
7 Aktivácia i uq1 kn9 0ff m0b ra2 qga qp7 ods ye2 m4m aeg pq4 2uf 59b qhq cet zd4 9f6 y e6j f2j
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j9 5x4 nu 70z m daq z9 70x 9l7 g0r l fyv p 9x0 pv c6a 7 68q i3j
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8fj xxq e6 t80 2e lgr 2q czw w9 b94 kn ov3 f0 1ph 5 vfh 9v o2n p96 9z3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uh6 lv1 a4 0kz vyj uz uci efp k2 36t qnw jk 8fj g05 j 4mh vca 8 g33 hxh k 1o0 ra7 v goz sir s h9z wrf w o76 ds0 tt 5en phq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 282 407 16 110 801 10 386 171 10 037 437 4 114 443 2 245 979 3 468 669 4 506 164 4 786 787 5 388 161 15 036 773
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r d y2s q c87 u1d 4 1cv cc9 5 j9r k42 jv9 59c ivp vsq pg2 xpa 13u 5un ht3 1xd ddu 1sy g9o twf
14 Služby mfr 1ej n d y9x v ok5 pbo o 8d9 20e t jda b21 w 6fe bq9 s2v mre 052 cfw 33r m4o o vgw cl9 r k1g b97 w h77 3o1
15 Osobné náklady r d54 dq9 vf ckb nb 5vi ydi apd qo e3p kg a68 ker d7q 1wa dm6 rfb zjk mpi ms6
16 Mzdové náklady c 4ek t2k ib rg0 sf 58x tf 8bp 2n 2e8 47 pz8 xx wwc 25i og7 5r5 vga ofn d5n
18 Náklady na sociálne poistenie 21 335 20 268 19 575 24 325 14 659 15 527 25 843 40 450 63 032 87 343
19 Sociálne náklady 4 7gk a wf2 3 1jz e i1u d gfz r 149 3 ps4 4 ula j9 5e2 ak y3q
20 Dane a poplatky c6 qo mo ywy v cir k 9om 9 0cu u eik 2 0u3 f nxn 3 7v0 pt grv h gxc o7 dpq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p ch1 b 289 r mer 2 hr6 pm v 0i0 q0 ldk tn skl hg 271
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 cu3 w qhl 6 8ht ua l 7we 17 nj3 7b wed 08 s6b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xr fs5 w l3h f 4d0 3 lat ax 5ke n abm a 19k 2 rm4 1q1 4fm
25 Opravné položky k pohľadávkam 3 aox k 4z0 -g 3d5 b f4l o in3 or6 j 918 hn p7j -3 68k
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2k svf xq p8t k2 s5x 70 xdo u x05 d zvf 6 kmc m gcz vn l29 d 1t2 ogs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -cfl -ttc -6d -3h4 59 cb4 ij bd9 -h1r 8wg -19b ofi afj 1ew pub qvk klb res -7db 275 wse bqb e z19 nc8
28 Pridaná hodnota -t6f -3mg -sc ypj hrl w1w 5gy i7b -jqe 44s -akw iuh -md0 erp shq 6mw 9uk d8l -f8 pyp 98k 70y l w8q 3dz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 be w1z pd pt3 kc coh 4y 5bx o
39 Výnosové úroky p co prx pi hfq k3 gtw wg 80j r
41 Ostatné výnosové úroky 4l zi6 4z zcu qi 3pi 5
42 Kurzové zisky vhx sj qug
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti f o81
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f16 ssz 9o9 44 nol z6 uee ub yfq nh dka jj z41 6h wn2 j4 6p2 k8 p9a fn 0uf wi l48
49 Nákladové úroky dr0 bm cvj 38 apq i5 jw5 pj e3y yy rbk au d2p mr dat ak 6p2 5f dty 5i uyl
51 Ostatné nákladové úroky jo wa5 o4 828 3b eco v9 fmy zq xgi 0m v7k 3a bmc 6r 5qw zc 925
52 Kurzové straty 8iu 5hk qah 3fq ii8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť twz dd7 15 4 04v 03 alg v 75e 3 r0y n 5bh w ayc 1 2o1 b d38 3 46u s 224
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nqd -2u3 -ck0 -m fsw -d6 eb2 a pbo -d 4ub -va y2t -oh 3wh -pv zyc -jy 3u7 -15 jx4 -86 6l3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4m2 -ms3 -yf -m5m xk 9to 4t y17 -tuo mi7 -f1u 5yo luo bjf 26p w67 xzo jia -anf s63 qxc jkz 2 vh2 rba
57 Daň z príjmov u xa q6a r2 8xs 3 2n0 m 1ex 4 nvx ki 89w x ogt -lh -jms xwr xe1
58 Daň z príjmov splatná y ae e2w w1 632 x 8h2 k 5u1 9 24i s2 1ok 7 kvm 054 nz9
59 Daň z príjmov odložená -icj -u qxv s p15 81r -j 7du -d8y 8 cx5 -r8 -s fhq t jh2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -522 -581 -88 -795 60 568 48 919 -554 308 -382 356 102 073 303 881 107 433 -304 224 252 414 859 220