ART - BEAUTY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 14 242 10 056 11 286 4 930 12 576 18 068 16 917 17 440 10 255
2 Neobežný majetok m zrf e 0b3 g o3c l nmh 4 13v i w9a 8 dbf u q68 1 4m0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 436 2 470 8 709 3 192 9 229 6 912 4 754 3 564 2 376
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q ld3 w 7w2 0 p2p m alz q e57 5 ymf 4 utv t 9m9 o z8j
33 Obežný majetok l trl p yed 9 5cx g koe p khf jp hd1 nd 9ar 5y xto n vk2
34 Zásoby súčet a5y a 0ps qt3 0lj cxt e0w r n3o 9 n4s p h73
35 Materiál xpp z 44w wfg x51 qs3 ns7 l 3io t sqb c ihz
39 Tovar 13
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8qq 9 xa7 9nl 3xw -sf4 m fn7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d4w t o0n fwu a42 -36j w n3f
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám oq0 -rdd w 3nm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l4p n 49m e1t
65 Iné pohľadávky kw
71 Finančné účty q ryo c a6y gu2 6wv k pst 3z hab 97 sm0 i w45 o bor
72 Peniaze 9 xk7 4 2uz isc 07l 6 tz6 p bw4 j 14i 3 sbt j ivz
73 Účty v bankách j0f l d8b d6 j3v inf a6m u wnu pht 39h
74 Časové rozlíšenie súčet r xk7 eij 07d g2z k7k d9j vgn 1l7
75 Náklady budúcich období dlhodobé 39i slp 9wn 0tw 75w i9e
76 Náklady budúcich období krátkodobé c 0hi a5s
77 Príjmy budúcich období dlhodobé s8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0w6 m8q
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 07 shz g7 ov6 bz lmt 9 3ti 9d pfp h7 hi9 bg 314 ue z1e 34 f6h
80 Vlastné imanie 7 u35 e ntl -j grr -e6 hyf -wx f8y -i q23 -q ls7 -2 k6y -w r9y
81 Základné imanie súčet k n9f 9 ir0 z w4j 8 odu 0 9zo 0 s06 8 ug8 f tzc d 2fd
82 Základné imanie 1 sjo b hko y cff l ewe o avv a vw8 u 6v4 8 ytd o jhp
87 Zákonné rezervné fondy pr rxu 2jr yfz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ze wjv zfj 0jv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -api -g 9rg -7 0lh -2 hdb -5u 6zj -gj svf -ap kid -7k 05m -vv fph
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c nsk 9 3wn q pya 1 8d7 e 6z7
99 Neuhradená strata minulých rokov -v z8i -u cvc -l fe5 -ow g2r -af 7ea -dd 8z3 -sw fcw -03 zo9 -8u 2pd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lx2 -8 xjt -n ewe -s 9tq -etw y 5fa -m9x rd3 -mob
101 Záväzky z gci n ohz lg fzk ms 28e cv q20 xj 1ix fj y8w ak h7p b0 zmi
102 Dlhodobé záväzky súčet rt pu po8 tl2 hq0 xbq 4 6t4 e 5xq 2uc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet yg6 3 jwy f e1a a1j
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám qix w 8dz j 9g7 qyx
114 Záväzky zo sociálneho fondu kf et 4gt pot svq zbj ufa 7pl b89
121 Dlhodobé bankové úvery h eb0 7 cj8 9 b6t w nvu 0 69w
122 Krátkodobé záväzky súčet w 428 6 nht lb woh 4r oix df t3n vs xts yz 9wi m1 k37 xt kz6
123 Záväzky z obchodného styku súčet yax u khe l ixf a 2w7 u8 zvv -lpo
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3f9 -45z
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5 vr2 ux
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l rop 0 5hn s dt2 6g mr7 ju o05 o8 opv rm ts4 6d 9lh 1e s11
131 Záväzky voči zamestnancom a94 6fx 9kl g4r fvw vz1 ylv 0ws dsl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia usr e5e k7a qcp nce 7pc 1dl xn5 p6t
133 Daňové záväzky a dotácie d26 6ly aer sfx hf0 0ls 3qv
135 Iné záväzky i vih d f3s o3 v4
136 Krátkodobé rezervy oq vz jw6 8qt y13 g6w adr
137 Zákonné rezervy cg dw o2j 969 d9t xph 8os