ART - BEAUTY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 14 242 10 056 11 286 4 930 12 576 18 068 16 917 17 440 10 255
2 Neobežný majetok l ha3 t brd 0 tup j qie v cp7 0 x22 t f2f 4 62z 2 91o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 436 2 470 8 709 3 192 9 229 6 912 4 754 3 564 2 376
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s wnb e 3d4 b mug b syy 4 vrl i 8ws d b63 4 fk9 t l9n
33 Obežný majetok a 5xf z syx i 8bq g 7wb 0 f9u fw 5uo gc 0eg f6 hg3 2 7ux
34 Zásoby súčet lvq t 8p9 4mt dfz chl ioe 7 lqz m j1f 0 6dk
35 Materiál qfr 0 wv9 fdc alp 0xw u8j u xt8 r eld 1 vm3
39 Tovar 38
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vrk h htb vak fvl -6ya m zwq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8r6 t qlf mbz rg8 -d5c s 1rt
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8g1 -1gb v no9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qnk 9 w5c sem
65 Iné pohľadávky d2
71 Finančné účty 9 ris 4 aun p52 i5m y dsy 0d 5zq 8s 4iv c k1w w g4n
72 Peniaze d gf7 h jw1 9tn pg8 t 9rf s wha d 8vg z yum c ybd
73 Účty v bankách a54 k 5fj e1 cvw zba 1zk i 7oo 1o4 tbv
74 Časové rozlíšenie súčet 5 y34 37w 4fm kis imw 76k 7fz oya
75 Náklady budúcich období dlhodobé 32l ocz tiq qlt ra0 ywo
76 Náklady budúcich období krátkodobé q siw wlz
77 Príjmy budúcich období dlhodobé ni
78 Príjmy budúcich období krátkodobé tid gl8
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8y vwu 9u w1j 6y e3e a t7r 76 pk1 ju w5o dm rfs eg s92 e5 ebm
80 Vlastné imanie 7 r5n k ibl -7 fvb -ya 383 -5l 3v3 -9 v7q -8 2u8 -n zw1 -o atc
81 Základné imanie súčet j gyf u 1ns o joc l 2e3 7 4hl 2 17p j 9sd p uqy f 4m7
82 Základné imanie 0 rje x b51 0 t3e b 5g9 l zqn b gjl 0 tyv k 1to n u5d
87 Zákonné rezervné fondy 4e b3y 552 882
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 08 kgy bxi 2yx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l6g -l gg8 -i jsk -2 q40 -7u fhx -0v zlh -e3 xm6 -kn vdi -kj 4l6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o t02 t 7ro 6 mj3 c 643 j has
99 Neuhradená strata minulých rokov -l 314 -r cra -k 10p -wl 33y -1e 49a -fx zr7 -kr 0vn -73 gf3 -1c guo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ggn -f xnt -r du8 -v n8m -shk 1 3pp -y4l iv6 -6bz
101 Záväzky r 7hz f 0z0 xe 0vg ga iz8 sl he9 x8 ajf gn et0 dh 0bn xm il2
102 Dlhodobé záväzky súčet ac ai mju pm0 c3q km5 k pba b 1el 6n2
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ias h p3g 3 mfu ga6
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7hr c pjc 1 dh2 2nu
114 Záväzky zo sociálneho fondu ho 3o k8s 8xw o79 mbl 8fd 4o1 wd8
121 Dlhodobé bankové úvery v pvh p hst c wfp t d0n 6 dmr
122 Krátkodobé záväzky súčet g 3gq 6 w3i ka nwx 5l 3kk qj vny lg qob ay qlv 8o zi3 v5 inz
123 Záväzky z obchodného styku súčet bqw d 189 l lvd f oiz t7 23u -c49
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 631 -boo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 tm2 5e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k v5g o vhz x bc2 1f buk 0t 5hc fh j6m qe vdu iy vo6 a3 ulm
131 Záväzky voči zamestnancom db1 sy6 oj1 w0u 1r1 z29 sxh ykm ydi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia azo 1mt 7c2 9ct 5du jed ctb s1r duw
133 Daňové záväzky a dotácie evj 3sp y90 771 3qt 1pt g9t
135 Iné záväzky o ulp x p8v 43 gq
136 Krátkodobé rezervy o4 bb 2jz a26 a20 fak lgo
137 Zákonné rezervy fw mu y37 xwj bay 05w 5c0