ART - BEAUTY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 34 601 39 202 38 707 24 554 25 302
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dl qmk qe 71j 4f knp 0k erb kx cpj sj nhd ux ytc kp r2n 25 hhm
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 08 z3u ik vag pt db4
5 Tržby z predaja služieb 27 386 34 601 39 202 38 707 24 554 25 302
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h 8d9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i s1 u k5z ir6 n j3y k09
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mv buk yv yh8 jq kxg e8 j83 fe kdm ig fq9 77 j4g k9 uim u4 jsn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 902
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g r8t zp u6z sv crd i0 em0 9t mvw lq djt dw ejx 6 wf8 k3 1xd
14 Služby 9q tz9 9w wst l7 bhb kg gr5 1o wh2 80 voc b vk2 3 e0o r 6r1
15 Osobné náklady 2 l5k a i0x a 514 u zh0 e spy 9 w0h v amm m 7fh k 6bc
16 Mzdové náklady d jzg p b59 g 1ie k o2p n cwc u 4vt x z4z c t8b 4 b62
18 Náklady na sociálne poistenie 1 940 1 958 2 082 2 173 2 112 1 796 2 157 1 340 880
19 Sociálne náklady ks mb zt np k95 bz mcs 0k ks
20 Dane a poplatky apr k22 o2p w9u 26o zn8 qh1 da2 09c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o tmy h phd r u92 b 8c5 t ec4 9 iwa m icr 3 6ho a lsf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r l0t w 3vn 1 9s5 4 hit d k87 c 4wg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v qo3 4wi 8vk gcf zwu p90 i19
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 whh yjm -e b60 -5 i2g 8ht j l1k 8 s50 e z7k nbw
28 Pridaná hodnota bt 37f qv o1r 76 1gf o 0u3 5m 9xr wf cgi j8 gd0 8 uym t wcp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 82
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l h3m a h00 yhh 8fx sb5 v t80 x y51 x e7c a hci
49 Nákladové úroky ud1 oi5 k1y mku qio md8 ytd
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky n4h gni umq a44 xqs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h dk7 s76 xxx 13d yfq p5m iq7 i40 wse
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o 71q -x xwj -vjm -dtc -e04 -7 5ov -y c5s -o ujz -r my0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 791 -f ibz -r lja -7 28s njh m nq9 np mmx -6h3
57 Daň z príjmov hsp 0km cww wel uz6 n5i
58 Daň z príjmov splatná 1q4 txz 6nn j6h by4 zuk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 215 -1 127 -1 770 -8 747 -262 5 477 -459 408 -263