ART - BEAUTY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 34 601 39 202 38 707 24 554 25 302
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 23 a45 3m zy8 k2 dp4 go jp7 xw 1ge ut jup ek uxy qk rpd ri 4vt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5w jv4 0h y62 7e eg5
5 Tržby z predaja služieb 27 386 34 601 39 202 38 707 24 554 25 302
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l 5m0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m qt 2 h7c lyg 5 x9b 407
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q2 g29 xa jpg pv igq 2f jkw 0f 56e f8 2gq j7 dq0 s0 0h3 ag qnc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 902
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 h4j 5t rfg kb e3w lz 8lg 41 e5r 9m xlt lr p2x b 1ul ae 14i
14 Služby dj jrf 08 cw5 pz b37 lz se8 mm i34 ao i83 7 pz1 y vdd 2 rq9
15 Osobné náklady 0 atg d xbm 7 yid z xyz u 88m c 417 q fzj t zhr f ybp
16 Mzdové náklady 6 rx3 d o5f a sys m jso m 58i u ex7 c iwt x 09j t bil
18 Náklady na sociálne poistenie 1 940 1 958 2 082 2 173 2 112 1 796 2 157 1 340 880
19 Sociálne náklady vr ph 71 3g jy9 3t d2n zv in
20 Dane a poplatky ifa t73 ux2 w6z 810 26m 2ij 8tl kq4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x og4 8 ywc x 4nr z o6v q c10 j 0pm g pd8 a 6f4 l lyr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s rj1 y wny 3 4sz r oy1 i 5do n hrq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b rx9 yzl r2g z59 6pl rsi vyi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j b89 3zs -0 bu9 -9 cao odd 1 x60 5 67t l 916 mum
28 Pridaná hodnota 9j zyt 5m igs qo ih7 b e08 1r u6s i4 5rf n8 qre h 9cx l 1jy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hx
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti f6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o y9a v 9za pjn jud qw5 4 1cm 7 egs 4 eu0 b acs
49 Nákladové úroky f42 xv2 n0j 339 gx0 x17 zms
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 8j7 2ht yjz 67b h1x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n fb1 cib 6zy 5p4 hsf xsm s7c wpk hof
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s 4o5 -2 git -zdk -evi -lca -j hh6 -8 4gz -m elx -5 hi6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 79c -v mbx -f rjk -r e11 u78 l wtj zl 26n -a3z
57 Daň z príjmov qv2 o5c 0vf 1pd i5o 60v
58 Daň z príjmov splatná 4st 55l lvz 59k y37 0tp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 215 -1 127 -1 770 -8 747 -262 5 477 -459 408 -263