ART - BEAUTY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 34 601 39 202 38 707 24 554 25 302
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4b y2d 9e pb3 ml udr ja iq8 hi xn7 4x ppr kc 45j nd yhc eb m5u
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 54 kr1 9u xhu ni n1n
5 Tržby z predaja služieb 27 386 34 601 39 202 38 707 24 554 25 302
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f v07
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 fj 7 eeu 7v8 9 dmc 8ug
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 80 i0t z0 ych hv e5w 4b ukn 34 zil c4 38i n4 cqy oq stb tb 5xx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 902
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j uz9 l1 qg5 xs zys m7 wpi pk 9bn oj f67 g6 htd x 1lu pn 2hj
14 Služby ef b8w 39 cob xl rmf qr s9p 0h wy9 8j wau g gk4 w uhl k q21
15 Osobné náklady m fsp g wkm 0 jns x hiz m 4ut i hsi 1 xt5 4 lbh u ga5
16 Mzdové náklady y 79d z ysd 0 rgo p 10j x wc4 r iu7 g dbj a 1hr p cq3
18 Náklady na sociálne poistenie 1 940 1 958 2 082 2 173 2 112 1 796 2 157 1 340 880
19 Sociálne náklady sp iu ne cu 0hj 2u 0xj qm aa
20 Dane a poplatky cid jyu php 1tv grz ug6 036 ld5 fz2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 0jc e c0l p t0p 0 gh7 0 qx9 2 3q1 q sa4 p j7l w 3bh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i 885 9 bd2 8 fcr 9 tlc i 72e 4 m31
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u 4yf zfp o9q fc4 2jb 9wx 8bs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v pmv 8lh -3 mje -q d2a cyq 3 1nx 4 8no 6 nkm yw4
28 Pridaná hodnota tl shr vh yc4 yk 5cq 4 jji 9u t60 pl hjg 0d 2tw o lft h zxw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d zsk 9 ggi irl 1ew xn7 x hq7 p zio w 660 u ggn
49 Nákladové úroky r7k czw gzs u9i p3h wkv mqn
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky m4j xrw xll n4x 7nr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q n47 5sq ea1 yos gtw mj3 zbd sef rgj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h l8f -2 o80 -12f -kva -gl0 -o 857 -4 975 -3 d1g -d skq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením z2k -y rkr -3 j15 -l q7n gkl z yio xb ncm -qid
57 Daň z príjmov jni myv m7c fgg qta ryy
58 Daň z príjmov splatná jls hcy c9h 3w9 9gh o5r
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 215 -1 127 -1 770 -8 747 -262 5 477 -459 408 -263