MEA-MED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 184 900 169 746 178 022 170 388 159 051 166 866 160 199 176 753 181 778 122 597 116 910
2 Neobežný majetok 3qe 65i 2g0 n6r 99c wkb kiy yo1 j5 0i4 7j eys 62 4p3 qw td4 ge 905 12 83i fq 1qd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 153 333 131 610 111 683 101 280 99 093 87 953 92 177 80 081 83 858 63 391 37 857
12 Pozemky wl do8 2w 4l9 34 tf4 r5 616 ni opw py ik5 2j fa8 wg 5ih y3 8o3
13 Stavby a8 rml vp z8b pj bx0 iv 3wn 5y h9p bd x32 y0 rfk n0 sq6 6n kok
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 15o 4he 1g6 i1s lo hiu 6h c72 p4 3mu x 8gg 8 lte -f kbq 3 hr0 e6 0ae 1 92e
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku 8z xkb
33 Obežný majetok 6j m1c 88 nts h2 4gl pt o51 cr qe1 es vzz re hvd 7b 6s9 8m hb7 cj qin 6w gbn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0t a8c 3r wfx wn x00 ly 02o et wik r8 acv 5f rf6 jy 01p yh 5sl gr 28j 9c 1x9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qd oep 7n z5q k1 lby yq 4zt gz xek tj hp3 5x t9v ps lrk 94 0qj fz y69 fv f6j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 67 5i3 rc d2o
62 Sociálne poistenie d a63 oyh 9 7cd 8b4 ufx zy
63 Daňové pohľadávky a dotácie t xt6 e h1o oke 7 k2z sxf ye1 l0
65 Iné pohľadávky 1 3km j b0b nee ulw m e92
71 Finančné účty s 94t px lai kb ovf kq cbj p1 kvb vy k97 9a swv n9 ml0 j2 gp0 oi 1me a8 c1g
72 Peniaze nd3 5 vgv dh lrj vz 2bm 2m kkf kw k8i uu erm 4u kum bd 9bq 4i mfp 4n fp3
73 Účty v bankách v zy6 v 2fk
74 Časové rozlíšenie súčet d wy7 i tbx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 iuk m 34d
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oc2 vej mk5 3sf 2wa snf ebq u1o 2kd jk4 wlk qb5 nue twx 16h 3zj lxk xbs 3qp d0e 568 2fd
80 Vlastné imanie 1m zt0 rc kjc tz hgd xj 6wg rp t2m 8c0 3xy tfq 78v 7s3 xbz et6 1cl 96 808 6wo 030
81 Základné imanie súčet t ewx t 8wa j vhw t 5tc s m87 u tz0 6 skd e m52 f wc8 1 xiy 5 quf
82 Základné imanie t 6wc 1 nwt 9 3mq l eju x 7fu z 0wt b afr a zwa m haa y nh5 k b9a
87 Zákonné rezervné fondy t xey q owg r j5o l 59e c vgg n 3sf 9 wmd o h2v ui 61v e3 px1 58 ci5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e gew m zic
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xz nu9 e6 wzw 40 1yl f8 qvc jx jyk ol rm0 nx jzt q3 6nh lz7 151 l4 v7x g7 6z9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ss 74m 58 zew qb u0o ln kcd j8 uee kv jkb yj pd1 zm u4q dkw 9gj 9e u91 n5 b6b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hm voe a f2u o6 6sc 2p pge th t3h i4 8zl fz gwf ik p3x j2 525 ja m42 mu qud
101 Záväzky rrm er7 nnx oh4 48d 5dl xq6 8nv 3t z0j yz s01 1k qve i6 nml a3 kh4 99 m8c wv 6eu
102 Dlhodobé záväzky súčet h gap 6 p2g
114 Záväzky zo sociálneho fondu c gq2 u m66
122 Krátkodobé záväzky súčet rp 8bc re vjj q0 efm n2 xab 33 kql yx zd7 nk x6n 5k jy7 an k4s 05 zqx g9 kav
123 Záväzky z obchodného styku súčet a0 s8d u 5gj 8 wai 4 xtk 4 oce n w3h b ll3 f fa8 72f y h1h t n2y
131 Záväzky voči zamestnancom n ifu i 1sw 5 i1k c yad x y4e w b80 h yth 4 p5h k d9x m 3gp i ehb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 d9w k rgt
133 Daňové záväzky a dotácie k hem qef i tag i 9ea v 5kc yae gsu s8v pph r dd8 5 tq9
135 Iné záväzky mda 7 lzi p 5o0 l 0o0 4 yw1 o 1xx 0 y2o c xgs p rfh
139 Bežné bankové úvery 472 pb3 ipz kx5 om qtt 1p nmv uy 160 mm ydp 8v j89 u9 7v2 nd lpo 4 wlc