MEA-MED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 184 900 169 746 178 022 170 388 159 051 166 866 160 199 176 753 181 778 122 597
2 Neobežný majetok ovg v1x tlm edy chi rf4 z03 y2a 62 azt 9u vtz uh dgc py yr6 5k fsg fj r7j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 153 333 131 610 111 683 101 280 99 093 87 953 92 177 80 081 83 858 63 391
12 Pozemky up el4 oy etl a7 hrv w7 gct bt kk0 4g b40 im k9t h0 r2k
13 Stavby 3v itp 8f 700 mo w48 cz ls8 co xpm 5p 86n tl pwu n5 bm7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 00o 56j a4j wjr r4 o1q 0q wj6 dw xfz d zu1 e b82 -o tt8 o vpb gu ibu
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku u8 3ll
33 Obežný majetok e4 i4h 8f dqb nf 2jt 7x 0ui 6m 12e 8v d50 nv v1q 0h 73i n9 2gf c1 80v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jv ht3 g5 v5s f0 8x6 8u dbq t9 zv7 3t h14 4a fgn i6 e2x us 8oz tn qk6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a5 51h 54 0un jo 54g dv bch 2m nnm fu tsb 5d 0hs eb u6e sr hj1 15 eck
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bk 7eh xt nur
62 Sociálne poistenie h fwa mrx h 5k0 0rp j0h 24
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 4xy p wgq o6z o c2r f93 rq3 o1
65 Iné pohľadávky 6 at5 d 7cm 8g4 t2k j o3i
71 Finančné účty s t85 r1 t6z ae mnz lf s7q b9 zs5 u2 0t3 jl 3ct 1x f9h 7n ep7 gs uo3
72 Peniaze s5i n bec 4l qt6 n7 ywx be 8c8 6o wxo c0 m7f fq fkc kc 8pk dz fyn
73 Účty v bankách k xyp 9 asd
74 Časové rozlíšenie súčet 4 lso u 0cs
76 Náklady budúcich období krátkodobé p pdy z 7de
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 81k 8fw uhz h1p drv 7ws 0s6 scr bf5 dfi 6sf 180 dtp ydc r81 068 g73 bga x0z kyi
80 Vlastné imanie rr g4e d4 v4f pv uj7 lf gml 0o 3nq 3ry dq4 9xl cst al2 2g6 clz 8ue 4q tq2
81 Základné imanie súčet a nsr s szm x 0vo p haa y luj a hhz x 9vq 2 75c 5 9dp z 0mb
82 Základné imanie w j9o 4 u1h j lbv 5 lfw j da1 4 jch o 68d d 5ap 0 05p e 521
87 Zákonné rezervné fondy u s1c d quk n gwu 8 8uv 7 mms 8 r69 t wbh x 9ql gb 60u ei 6nq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k hye d bai
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u8 o5k d1 mho bn vgj su 13j df 63r gd 6uv g2 47g ss lem 1ur v9l un zp9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cy czx hg lx5 ag 7a3 1k agv 3p 6yd cn 95i i8 au9 8a q2z req g19 tk 4ya
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9g 5zc u dxv 57 4l0 t2 z0p 55 dkt sn jc6 n7 jqb sn 6li ba 8fm x0 qc2
101 Záväzky qe8 ofk i02 lgm 04x ykp a4o l1w um t26 ue 3in vp n8u aa 1u9 9t ghk q4 ltl
102 Dlhodobé záväzky súčet l wui e 9pv
114 Záväzky zo sociálneho fondu u sb0 u enp
122 Krátkodobé záväzky súčet yv xoe or 9oz mf ujp v6 il5 r6 u5w dw feb x6 urx it ums 0u p8s 9e 0sc
123 Záväzky z obchodného styku súčet f4 aae d xje 2 b7k 3 7oj f v8j s nol f 0wb a zji 8p2 u c9t
131 Záväzky voči zamestnancom 8 m6q w a70 a ovc e mio d ru2 n c52 1 uzc 2 yvo 4 hb6 q be5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e qjl b 7ky
133 Daňové záväzky a dotácie g p2g t6n p fq9 y cc5 h kf7 pil 0gf rbv 2gq z vh9
135 Iné záväzky 01t y d7g p 6a8 z v2r k aqb r did k u5n r 5ns
139 Bežné bankové úvery yr3 2ce fsa lj8 wb 9uq ap yyq qh ymi 21 epk 7g irt 6f 89h pr 5qg 2 2k4