MP music, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 34 046 29 943 27 871 49 415 39 678 40 687 42 753 41 161 48 270 52 689
2 Neobežný majetok w2 nr2 ec mb8 6s 5dr ph czk w7 442 5w n16 p6 8o9 li b66 ct 1z7 i1 3w2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 747 27 699 26 937 46 156 39 056 39 056 39 056 39 170 38 566 37 420
12 Pozemky 5v lap
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s2 1m5 0z ygw tl ewv y9 pfw mo r3w zh l4c wm 2sz 42 41y un 8t7 qq blj
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ov uly
33 Obežný majetok p 4fg k rxo wwq k dax iw6 y hxq r uyv v 91o 0 r2f kw eto
34 Zásoby súčet l5n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y 1dg utj t hbr gb0 v dzy u 9cc 0 rf0 k l00 t yjn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u bml d hes 9oi 4 jk9 a b7o 6 kz9 p 1ty xcl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f c1d x 9hi xh6 i 7gn a q1l 2 ak5
62 Sociálne poistenie uy d00 eq8
63 Daňové pohľadávky a dotácie n9f agt 605
65 Iné pohľadávky sx7 j3
71 Finančné účty in1 x ksh 8h0 y tle 5je 6go et j4i 8 6t6 qe c1p
72 Peniaze uk2 1z2 tu3 5zn 38 20 vj d pcw r5 zoa
73 Účty v bankách cyt n0l ow 2 6pg 18a y8t nbi
74 Časové rozlíšenie súčet l5 h5 3z dp rzh 5n 94
76 Náklady budúcich období krátkodobé kj ks zy vy j67 vc 94
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wi 90e pg q7y ht lm8 wc uuk kx j8g h6 6ki hs f82 8x zcd zg nxf 1q 73q
80 Vlastné imanie -d5 vvy -p h9n -nc r7p -9b s76 -y1 w6y -qw jm7 ta ka7 jg 7c6 lm 8px yr nz6
81 Základné imanie súčet h v6r n ikx 5 4yr h by3 v 3mk e 3qg 1 5kx f bmj 2 8xh 7 qgn
82 Základné imanie 5 s3u b zho d q7o 7 o2k w 1qs f afm m mxu y 5r2 l nih 6 iyj
86 Ostatné kapitálové fondy 8k y3m 7t 6zb as zps 8l 2by
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j re9 -ch twj -kd uvm -uf tbe -ah cf4 -np lr0 -60 s87 -n6 h9f -l7 l6q -j2 i4y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov co9
99 Neuhradená strata minulých rokov -u n3z -hq ccb -a7 wnl -eg rjs -7f 2ao -se 5d5 -2k j9t -6w ebr -me 9mk -ve nn4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y hey 3 pjg -1 hsa -u jml -4 4vc -6zs rgi l shx -r ln5 p18
101 Záväzky hu rdr k9 g3k jw 2s0 kr kea gd hx2 xd z77 cp dqo q ca5 jb ubk xf cjm
102 Dlhodobé záväzky súčet c 4ch v vh0 0 1k9 4f 993 mv 9gh 9 or6 e ezy 9 dr9 fu 344 6u hj8
110 Ostatné dlhodobé záväzky dr hr1 4 p7n 8 jg7 g imt
114 Záväzky zo sociálneho fondu em 6s o6 1g 31 rm ke xl
122 Krátkodobé záväzky súčet p6 eyl za y6q vb 13q 2j zx8 3k b74 4g fq0 q 3k0 w 8zm f nuv 5 co0
123 Záväzky z obchodného styku súčet k8 dah a iy8 s jg8 8ck 83k 5l8 d lg3 7we w7f f r4x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5ad wyg k wi9 wv9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kz gcl sa pcc 3j g2f wb dg3 c5 ekh zj yyv 9 xoq
131 Záväzky voči zamestnancom -rp9 roa tzg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p2y u3r mp bw
133 Daňové záväzky a dotácie 46w rb quo d6e crh o xvc l 0th 5 m3c q isq l67
135 Iné záväzky 877 m 27l m 9fj
139 Bežné bankové úvery 7jz k8d bpz