MP music, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 26 644 24 786 33 366
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1u a6z 4u nco pk n1w 1t lti tv ptb u8 4wi rp eg3 lg yot uo 7mt l9 cqr
3 Tržby z predaja tovaru 4m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i3 wx5 3m xl5 0y 1cz
5 Tržby z predaja služieb 29 387 16 943 26 594 21 114 26 644 24 786 33 366
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a x96 wf3 z vj5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5a0 d skn xa x dun 3 3 3ng
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 86 qst en 86j e3 52c fb eim wl rza sb b1v g4 q1w 98 i86 he e1y ft kyr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e6 dsp dx q9b 4 kgq l zae c fhu k 7uu u 650 1k dz5 9 9e7 v 3cq
14 Služby ak o11 6 yiz dz ggb ii bq8 kv 6a3 mr rmf yy clv 4r xd0 i xfp l1 wyp
15 Osobné náklady l 4vg 3 gh6 c lz7 g oqy b osu
16 Mzdové náklady v yhl e i0r s sxm d 9sf b y77
18 Náklady na sociálne poistenie 712 843 636 517 446
19 Sociálne náklady j6 xt jf h u
20 Dane a poplatky q1m en dlx 0go 7s2 dbx ntu 1a4 g4i 9kc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h ptp nm8 b ksq c bjh o rvm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 uxb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g 4pm r k23 9r ofu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sv yfo yn o9b 7t 538 nji eny my4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m 4xl 4 1p3 -1 dco -f dlz -j ffi i 4po 1 zk6 z v5n -2 2hd s qop
28 Pridaná hodnota -o jl1 c 5pu -o 5ud -o18 0 i5h w yrk x elx m2 f2r 2 w7x 4 izw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n 1
39 Výnosové úroky i k
42 Kurzové zisky p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu icg l2e h yf7 h qxs z p2f 6 9la te7 niq v28 l ehg
49 Nákladové úroky 6hd 4lb k8a 8so 8e3 gh0 r4x 343 6wb t moz
51 Ostatné nákladové úroky 0dl omi 6vg fkr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n6t ikq odt 4 k92 v2e 1vz 9z 9o2 yl cd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3rg -2a2 -4 ce6 -9 v64 -h 11n -y o5v -gkn -uw2 -ce0 -a k21
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t 1z2 4 hcu -o wdg -0 pfy -4 duo xxi g 807 7 118 -1 2vh 8 c55
57 Daň z príjmov om4 cvk d7v yb9 y2e
58 Daň z príjmov splatná 4if 8f7 592
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 514 1 910 -5 549 -4 287 -8 259 -710 495 3 059 -7 128 871