LAMA SK a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
7508/B
Dátum vzniku
11.07.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva, samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
Základné imanie
100 000,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) až h) zákona č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (od 13.1.2023)
 • odborná príprava osôb a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a) až d) zákona č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (od 13.1.2023)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 13.1.2023)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 13.1.2023)
 • správa bytového, alebo nebytového fondu (od 13.1.2023)
 • údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu upratovacích a čistiacich prác (od 13.1.2023)
 • čistiace a upratovacie služby (od 13.1.2023)
 • poskytovanie služieb informátora (od 13.1.2023)
 • prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 4, ods. 1 písm. a) až g) zákona číslo 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (od 13.1.2023)
 • poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja (od 13.1.2023)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 13.1.2023)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 13.1.2023)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 13.1.2023)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 13.1.2023)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 13.1.2023)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 13.1.2023)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.1.2023)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 13.1.2023)
 • reklamné a marketingové služby (od 13.1.2023)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.1.2023)
 • Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods.1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) (od 13.1.2023)
 • Prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti (od 13.1.2023)
 • Spracovanie bankoviek a mincí podľa § 17f zák. č. 566/1992 Zb. v platnom znení (od 13.1.2023)
 • Vedenie účtovníctva (od 13.1.2023)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 13.1.2023)
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 13.1.2023)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 13.1.2023)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 13.1.2023)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 13.1.2023)
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 13.1.2023)
 • Kuriérske služby (od 13.1.2023)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 10 000,00 €
 • Počet: 10
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 13.01.2023
Akcionár
 • JUDr. Boris Reken
  Gajova 15
  81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.2006 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2010. Zmena obchodného mena z P.O.S. Security, s.r.o. na LAMA SK s.r.o.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.10.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2014.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.08.2015.
Uložené listiny
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Rozhodnutie MVSR.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.9.2015
 • rozhodnutie jediného súpoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.9.2017
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 5.9.2017
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Úplné znenie zak. listiny.zep
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 10.12.2010
 • úplné znenie ZL - 08.10.2012
 • Podpisový vzor štatutárneho zástupcu.zep
 • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2009, rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka 2011, Rozhodnutie
 • Účtovná závierka za rok 2010, rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad z 10.12.2010
 • Plnomocenstvo.zep
 • vyhlásenie konateľa
 • plná moc
 • Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby - zmena rozsahu činnosti LIC-36-55/2006
 • Licencia - technická služba.zep
 • rozhodnutie o licencii zo dňa 04.10.2016
 • Rozhodnutie o udelení licenlcie na prevádzkovanie technickej služtby z 8.8.2014
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby z 9.9.2011
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 20.12.2010
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 7.9.2017
 • Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.9.2015
Dátum aktualizácie
27.01.2023