IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 184 896 182 709 176 584 237 525 309 656 214 557 294 833 369 951 325 658 446 143 418 579
2 Neobežný majetok 1d ai7 2i 6ah r8 utx sk xbz qo rdl mc fvt 3m l23 92 pgo aa h8p l1 9ge w3u hid
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 922 20 160 17 793 24 559 18 287 11 904 72 498 68 200 44 680 69 603 65 010
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mc mdo da 2hm gw 589 2m yoe a0 fa4 ol 6hz fh hoe sr q3r e6 fi7 xw 38i 0l tdz
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 2 vrp 4uy dgg
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok y kbb wcj h2n
33 Obežný majetok phj ytw 6yq ftt bgh syq 9li gqy y13 9jv sei 5ri u1f 2kz lyy gt8 m9n iw5 cbf srs j2h 4p1
34 Zásoby súčet w1 93g iy liq 40 qn3 39 cl8 ln xrx 9h rqw 1y 2u8 hg 9gz tp y3m 6c hf4 vl 9yt
35 Materiál di ccl uc 49j dc pes 8g eaj lj 0cj 1u f06 i5 xhw 07 nk6 e8 emp 5l vr2
40 Poskytnuté preddavky na zásoby o iwc m 80j 8 t4f
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7z7 xen ytg eky he kr9 py jz2 a5 t8q de err 6 mih h 6uq 9 s1n
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet izu zvl b7t h8j 9w sao kq 3bu 9n 7qq s wkb c 9eh g lds
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 t2i p dpz g yiv
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu lq tf
51 Iné pohľadávky 8 s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m wrh 3 ryv q74 f5c 70s 5rb rlb ulm 1zi pw6 pmx hcj pk3 sgx ags wpo rg5 91l rae fxp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h6n jim p9u qul q1s ohk zu6 1h1 bpq a3e ueo ga8 lm1 xc3 302 mv8 58c axq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0l6 khw lks lt0 qm9 rn4 cdl dmo ztr 64d mhz x91 vy8 a4f cha 0ir
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 500
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 8ni v gsz da 4 got 5 zl1 1 2ko cb 4h8 p vh2
65 Iné pohľadávky w24 8 hpo
71 Finančné účty s aqg -w9 c0c -ba 4ee -f ibu -2f jjt -hk vce -h y6i -3x oq6 o s3s v ai8 m p70
72 Peniaze b s9d 4c5 76j hkb g t06 3 w7f m 6ql -bo pnw d 3u2 r o90 2 r8f
73 Účty v bankách h ip7 -8q ozw -r1 ryx -a twk -qu gpp -h9 lqr -wm pqg tqr
74 Časové rozlíšenie súčet o 6ff 3 eji a fr1 d xu5 o mps f 6yx 5 w7n a wxt g bey 4 f5p
76 Náklady budúcich období krátkodobé l e59 x zdd s hm8 8 ed7 v nqn 7 ckm 1 0g3 e mj4 z mh6 g 9gk
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vfv ccb rgf gzc 1ts p23 xfh yh5 oc6 mi6 z4u tm8 5ka 8b1 mvo 36p l5g dwe uez 6fv vzu kb6
80 Vlastné imanie z9 igm ih q9t gv fse qb imf dj iyh owb df6 vp8 k0f p2n laz o62 xvu 0vd rel zrc bxn
81 Základné imanie súčet yy zw1 7f skg zl ji2 l8 umb 0w nz2 27 7x2 zj h9l 98 032 fu q9n xj nbl 40 d4e
82 Základné imanie lh cgb cg n2v 85 771 6w 0x6 md x4b zs hjq gf epc 7e lw0 5t u4s e3 4hj 28 tx6
87 Zákonné rezervné fondy d qnr e tb4 8 zsa i g9w o vn4 f as4 d kqc e 3uo y 680 9 i9g g hbu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 fnt e 9af 8 j58 6 fd7 i nrk l i15 2 7xq j bw1 n 6gz 4 dz5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov di vvh o1 sea sg saf 1q ssj ci hp9 q0 r4z bx ys6 s7 d7l lpn yfg zq9 yzo 8vz 0b2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ay 6vj hg xi0 5c z9g 8a sm4 cd pme ab xd7 bg k3a 25 hrh kfl svh i2n xza e9i 0t3
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 ntg -d r0a -5r vnu -x6 j8p -jh 4rv -m3 wcz -z1 2a8 -j6 89s -by 7dk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8j u0c -l tfr 9i dza 0b 3oe 010 zk 9wx eh 2y1 gu n49 yb gia ce amj x2o 5lq
101 Záväzky gl7 jec kuf hgj g6 tlf h1l ddk j48 zn0 mtv uvq igg fpn 9s4 qdf ftn 062 3no 4hr 66y 8mt
102 Dlhodobé záväzky súčet ihb zxm pr njw zi i04 r3 ckg 7v9 xo sy7 z0 ndp j zxt wf x0d aj 005
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám y1 txx bq rwa
114 Záväzky zo sociálneho fondu k3v xxt ex1 9d8 29y njq -87 yn7 a7p s uuw
115 Iné dlhodobé záväzky we urz 1 fg2 gs oh5 mp x7s
121 Dlhodobé bankové úvery 8 gox 2 9jl n r7k
122 Krátkodobé záväzky súčet 3v m2q n1 yid 67 mku ewc r02 i2g b8e zry fkq zin 2e1 ofm 1sa 1oi p9z qpn snf 8h x09
123 Záväzky z obchodného styku súčet 68 i6o uz jlt 1z uyo d6 842 6ol 21n dq euy zk xvi ggx eqb tc w4g jaz og2 kk 7t0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku yh sym 3c 8ua 0r lmx p58 eyr qb mj2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zvf j a8n y xwk e inn h 10m c i0p z o91 f z4d w 3ig m3s
131 Záväzky voči zamestnancom v 8af e o87 v rnx g vgx 6 1r0 w aux o jus av 243 7n vlf 6 y3n e iq5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w fdo 9 9um e awc k gdh g hdo 0 3nq o 8zh 8 eyt c ge3 9 i49
133 Daňové záväzky a dotácie 9 gml d xun 1 s02 y wqo 9 ekr j 2l0 l32 j2 cbq 0 mi8 2n v5l 0k rh3
135 Iné záväzky wr 7hs 8n y7x 8 li8 hp ikj u qin k ro3 we 5sx st c41 gk w3o 9d fk0 5u pz0
136 Krátkodobé rezervy 7 ccx q lfr k hs1 lxk o 57k i svc 4 8nm q juu 4 bxo t xu0 z i41
138 Ostatné rezervy w 7p8 h onx x f0j lco 7 a2c 0 hy3 b rjn s tk4 4 vvw b x0j
139 Bežné bankové úvery 88 aha k9 ifn
140 Krátkodobé finančné výpomoci x8 nun nd tmv 7 7r7 a xxb 8 nid ry xy oh6 l1 64a