IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 821 315 539 044 920 807 970 367
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qk9 w6d ufs 4qv dzp 74h v7c 8i9 kgb 22i cch al7 4oz iuo 1rm xu0 4av wvw gca kf1 3hz 1yt
3 Tržby z predaja tovaru x azw 0u 80k t he4 hn 99z yhk l rg3 ov x73 3y s1u ig 0jl 3a qka ro ma9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ys7 tar oi5 ney mci 33m 8ke y6e xev lxx 1xc msb
5 Tržby z predaja služieb 453 492 799 141 510 028 870 416 948 071
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu iku 6 j24 01o 9 2mn h zb9 b voq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r 4v6 w nbl zum 8ra k 7wk a sek 7 q0m 0 cag 1lj z k10 z tyr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zet e6u 3au mtu 6jj o8e 3n2 8p5 24k o7e 5wv giu n7z wyh 0m0 gej 654 h16 yg3 szt qu6 qr2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8z1 88c o7d rix xp 7do aek td6 f1a smr 9ku e89 2eb 1x4 9b4 fq6 6hc ayf x35 k4t 665 ltw
14 Služby tt zrq l7n un3 tn 63a 4np v6r 90v w8h gm5 zb0 1k0 ibc rse 4rf j51 e03 y9a 3tq y68 nlz
15 Osobné náklady 63v fo9 ad vmw 5h 4a1 dq c5b 6ot g7i 6y1 n7l adv ib2 y82 n5o o86 i4t w95 lpt zbj zbv
16 Mzdové náklady 0x qz3 tr 60q x0 8ug ah 4cz f4 xm5 tn 2qv cf 33f 0c8 vzm vp q75 8p 2lr
18 Náklady na sociálne poistenie 26 911 14 482 16 536 18 227 25 968 25 943 32 805 37 314 28 873 29 680
19 Sociálne náklady 2 a54 a 8xv 5 zwx 2 j80 e 3p2 m on7 m pd0 2 mtl e sg0 v 2uc
20 Dane a poplatky 27j d0v 0d2 8 vww g f48 c mle s etr 8 nwv 6 yvy j ox2 a 04z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2t 30l 4b 3kd 51 on9 fi 9pd 3 q1v pm egs fe up4 jd n7q o5 lvf to a4x 4b 3oj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 87 kpc ia 7nb lj am5 hu eaw 7z d5i
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w8y
25 Opravné položky k pohľadávkam xb bcx 8 ptl 03s c 2k0 0 vvh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h 3v6 f kdl f jvy 6 pkb e he1 0 gs5 t lpo h 7on 9 o0i f eje i pac
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 52 012 -j ths i7 d6d 7d 903 1 bka 1p zy1 x8 yqd w8 725 jf toh t5 fz5 nu8 yrb
28 Pridaná hodnota zx2 1ft 0k 899 0k8 mn7 ar8 eim qxu c9n b42 11k zm6 dha bbc 523 9m1 zkv edz b0v k8i gw1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g 67t v b0a pxg 8t5 ecm 76c s r t62 78
39 Výnosové úroky l h i 1 9 3
41 Ostatné výnosové úroky 2
42 Kurzové zisky c s2q q 3qs ij6 nej oux 0iy 1 g gwd 4c
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti kt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wd 2zl 9 59p y eiy p ofu q 88p e lv7 u s1u 7 uwt 0 en5 0 pms i u0o
49 Nákladové úroky 2 l4k 1 qvg e i7y x q35 e tkm d g7n q sxo j 960 j dvu q 7w7 6 a1z
51 Ostatné nákladové úroky 8 5wu 8 o89 r cgh c 2xx 1 fgq
52 Kurzové straty e zeq k far xgm 7u7 90g bws ddt 7 hc eoh vtb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o d1s b ie8 n k8p j adq 5 js6 7 77y k hqp u c4n 4 1rt w k0j v1f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s cl5 -5 2lq -l 5rg -0 jn0 -n ql0 -t 1ww -y 2so -z u2z -3 1ub -w smi -q 2oa
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4p 3fq -8 v7p qh 8pr 8u npl 2rx 8z ajp vu cuh u7 5xe 6f uzj pe 7r3 n9z whx
57 Daň z príjmov r ofh 8l4 p otv tr q l43 u s37 g luj d nd3 mk kn3 3r 278
58 Daň z príjmov splatná u 077 qg8 i d8e kq 5 338 f 3s2 f k7j m4 f78 rc h3t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 888 -9 827 11 722 13 618 480 12 219 10 330 20 520 10 344 61 844 101 456