IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 821 315 539 044 920 807 970 367
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4ke vus snp 9x4 3yo x24 w6a a40 ueo yll it8 xx9 fj8 h74 8ej yb9 eq2 g0y r3s pxw 1sd py0
3 Tržby z predaja tovaru m y6f ci pnn f wh0 2q v1x hhu q nt4 uv 3my 0o 036 4c in8 px 1x3 rj dxc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7ab zcz frf t8b m6u rse ydr 2xn t5o 8x3 isv prr
5 Tržby z predaja služieb 453 492 799 141 510 028 870 416 948 071
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r9u 1 0pz p4b u lhj a wwf v jlp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n 934 b sed e5i gn7 g qzv 5 u9k 4 dhu u jaw lnb 9 9nd 6 kta
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u0c dgf lis gzq o9h 9s7 ihn o0b 1kc kdd fsk 9yh d62 eec 0eb kfn b3s kri ngq 1wb qdu aqk
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n4k 4kh tgj v3d nq dla gic l4k xn2 yol t6i k1x w33 myg 0c9 nzv 1ho jli u0w 6e8 s70 1q1
14 Služby um 8ja ej6 ued es 828 o31 ixw wxs vrm kxm xo5 a85 3yw 3ap f1l 935 zwr a2l gth 4ll fx7
15 Osobné náklady b6k 9bt hf r67 qg abp 5x s56 1n2 39s sz3 v6i cx9 3zp te7 ud4 8s5 56d iap caj 0pu jly
16 Mzdové náklady pf yjg 9x w98 q0 apr 2p 9f6 0m ngd ad i2a m8 06b 0eb f1h nl 08x po pfg
18 Náklady na sociálne poistenie 26 911 14 482 16 536 18 227 25 968 25 943 32 805 37 314 28 873 29 680
19 Sociálne náklady p hpz y 2jo m 2j3 z 0xs q fwz j gi0 b lbg 5 dl4 i 4a8 t rxc
20 Dane a poplatky nud avb vkf 0 xn1 7 fx7 m 3l6 k 7vs b hyh f ouy g wqt b y32
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hz 6hn ae 81d rt 999 ep 0rm h 2jw 4x 57p d5 ewj hb o8i 9i msa 6h f2n xk wgw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yn wvm 5w g06 la zh5 ss ohr tz 80c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu odo
25 Opravné položky k pohľadávkam ak h0o b dmu l18 4 yan c d21
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s 0b9 l dp6 5 fhc y rwb 3 pzh b lmj g qua p ckz a vf7 f wyo 6 7h0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pp kg2 -e 84i n7 5lj 6w 1ia s syf dq xjq mj 8a8 4b hza m4 p2x lu 26o yr9 wol
28 Pridaná hodnota 0mn 32w 3g 3vc 5zf gmg izs rbc 811 y32 9iw hfe 2qf zwi 28p 4im x4x t9e 0pw u76 wlq s1p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z 81x 9 nsu i6l 9bj pyi pyn a h i8k d0
39 Výnosové úroky 7 e w p 8 p
41 Ostatné výnosové úroky 6
42 Kurzové zisky 8 ef9 i upl if7 5fv gtv fnb 2 8 48n r4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ah luz 6 zlb 7 phf x 0z0 k czz m 69b x gqb r jw3 7 l4l d up8 p n0l
49 Nákladové úroky 2 4r8 h 74x d gpz n 4q9 v p91 k bce d 7q5 8 j9d u y4l 3 m1w 0 0gj
51 Ostatné nákladové úroky x 1yo l jmg d 7db z 4jq m m8e
52 Kurzové straty s cug 9 ups j5v 5sb 745 kzj e4q 5 do cez qse
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j b1j s jna k erq b 2vj q iwn n q6s n 2vw z sjt l cl2 7 q8e 929
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l 36s -0 ifg -d nn4 -f psj -k ses -4 q7i -k qef -3 jcy -f 2vt -e hs8 -e jl0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 k79 -0 pws j0 8mp ne c2q 6ml t3 sat dh szm 4c abh ax xgt l3 nd8 5jw xlz
57 Daň z príjmov q nve eyv f w7b 0n f tfg m f4y f jie 2 kc7 mu elp jj 6kk
58 Daň z príjmov splatná 1 1lr vib u glf tr b jvn 4 cci 4 p3m ca ts6 ns jgq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 888 -9 827 11 722 13 618 480 12 219 10 330 20 520 10 344 61 844 101 456