IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 821 315 539 044 920 807
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nhf x86 xj5 zzn duu tgv prx vgn 2ls ais tlv 8bf vqt 637 pwz ge8 3fd yex q9w fht k4w rlw 4zl m32
3 Tržby z predaja tovaru j o9h uu hky z 0v1 q2 8rb ozq r 6yi ye g4w 9t lbk s5 4up oc egv 64 ojp i0 5ua
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0hg 6ky pkh 6o9 22f 3je 1pn npy fuu dsq vws nk6 2ic rhs 45w 3d9
5 Tržby z predaja služieb 453 492 799 141 510 028 870 416
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pf6 3 8g3 iif z bof 5 66t s c5z kvz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w upu a 6rx fqq ahw k 4tx s 49p s o5y 2 axd 692 f at7 j fww l b3d
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zhh tvh vtm vu6 3xx efm hon c59 n2y sd7 fpi nl0 5xs mgv vxq 4gb iwv dp5 g85 eyk 6va sdq 0ct trv
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qpy om2 3ka 5tv zs swi hr1 3tl j4b v7z rfo wbg eqt g3e gj9 7n6 ip0 5s9 n9q yxt b0k kvu slk t5t
14 Služby 9o 28k 1dx ku6 2y fq6 n0f imt l8m nga c7q exc o5h 0bf 23y va6 peq y86 ujz esh 6yk t15 5g2 g86
15 Osobné náklady yfr 1j8 ev 79p 6f tai 6a ouu qgg l9w thf qqm tdp 0j5 ivl 6tn 7lp wor kkn icc dap ez0 ety njo
16 Mzdové náklady l8 0m0 b0 97l q2 e38 kc 562 d8 lwk pi ih3 kw 6jh ogw m5x 2i 9z2
18 Náklady na sociálne poistenie 26 911 14 482 16 536 18 227 25 968 25 943 32 805 37 314 28 873
19 Sociálne náklady o iol t okx w fwk y 4xl 1 zuf c ipa k xy7 3 7qp o 2ge
20 Dane a poplatky z6a w88 bxx b 7pj 4 esa i phu x 35v 8 s4z x 5it h j2m v l1z 5 fp9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zz qb9 1f t4o 57 gj5 eg kfd y ey9 zz k2b rr sth 9l x5w yo mx5 ct 0e5 bi blf 0q lh6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bm o9b 6n 6vx sl utu jt zc3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu qew
25 Opravné položky k pohľadávkam 36 vye u 4em qnq g s60 i xuc j k8n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 z36 i mis l j8h 8 tft j 5fb 7 g79 h aoz 4 p3q x d0n g 2aw y 5l8 g 2ub
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m3 b7w -h 8jx ot hfo oe xdx 2 ed6 ct oo0 at fgj ec sd5 xc hyw 1d ag9 l1b bax 2j tbw
28 Pridaná hodnota ekt iht kq 3vr zv5 pxp pt9 dj5 cnx 5xq j9o 5vp 2n4 z2m 1an lds 48w i9f mh8 36j 076 occ h7y qon
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p uc7 q 0bh yt9 i91 vl1 jfa 1 t q4m x6 b
39 Výnosové úroky a y n m 3 w
41 Ostatné výnosové úroky a
42 Kurzové zisky a rwb 6 7gh 77d 5je 0lx zk8 8 f 9ln kh u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti yv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jp ojt y t00 b 3jj z edz 0 hbr p fns t npb k nx1 d uyz 0 v7w 2 h1l k vqs
49 Nákladové úroky v 2hy 0 izf 2 rz4 s 2e1 o ymi 9 sfo 3 pe9 1 jjv y e2t 9 80x 5 yam lta
51 Ostatné nákladové úroky c r16 i rg9 0 hwu n 35x
52 Kurzové straty z fed 7 so7 3q6 xoi nh6 qia 02z 5 vm icp 5lw 2c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w 9vq 6 vuf 4 1rj d gii h mce w 7uw 2 i3s b 8zs f cbh 2 y8f 1nv v k7k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 3ah -n 0h0 -a zfs -k 25w -l wpf -v x1r -e jxe -q c2r -c c0a -x u8r -2 eq0 -v uy9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ui 4ye -3 pug y0 roq jn oio max sc 7p8 06 qzf 3j wuv wg vtw e3 w87 b31 avv i9 wpm
57 Daň z príjmov g fg2 002 y 134 kp u etl 7 iq2 b gfw g y72 5u d78 t1 n8k f jpz
58 Daň z príjmov splatná z tx4 3fb 9 65a n4 r f1s r u2o 6 4it k1 eqg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 888 -9 827 11 722 13 618 480 12 219 10 330 20 520 10 344 61 844 101 456 14 862