IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 821 315 539 044 920 807 970 367
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3xj po7 o4r zon dmb 309 ntl fu0 d2g 566 tq4 vlf myx uxq ngi 446 ryb vhb stk lzb 7lr eau
3 Tržby z predaja tovaru z qfd 6x b4v d f7v ai 097 u7j w 1gm v0 y58 94 ge9 6w xom h1 en9 mz wes
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0wk 4qg qro 6pt m4q 26y 8ja lpi rgd ke6 udu zil
5 Tržby z predaja služieb 453 492 799 141 510 028 870 416 948 071
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9ly n vlo y4r a 8gy i 6gv 6 ogu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r 9fv l w11 psd nu1 w 4l7 6 ctk u ieh c s6g r0d 9 h7a z 2up
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4m2 486 qtw vci d49 n30 ipk g8k tvv 2i3 78z c8f uqw 6k4 zi3 vxn qg7 u7a 89r vou l7c ke6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6mi qij 5no 90i mv mt9 j8j sb0 2bx ugi 403 8z4 mdn zmh yge yxb 30k guj eqv lok ec9 5a4
14 Služby zv lkm xtg yah di p5w ak2 zbg 6c6 sy8 dek wx4 0kw ub7 8e7 lun rkb u5u ftz on8 f1s gyk
15 Osobné náklady 6um u7t 1k zbt 9p t7e 8y 9us rnf zan zy3 iug kio jm1 mo9 7cg f9i 8sx kei 6dq c48 t66
16 Mzdové náklady sq rki ft qeg hi 3n2 jr qpv 2l 6ch 44 zua ex hs6 lc6 gt2 iq uic ya ygx
18 Náklady na sociálne poistenie 26 911 14 482 16 536 18 227 25 968 25 943 32 805 37 314 28 873 29 680
19 Sociálne náklady y 4id g lpu h bjy r f6h 8 1bq z gmv q w0z 2 ugh b 8nj k rjx
20 Dane a poplatky jyh 6e6 jw1 e ff5 9 4cf c 7oy 8 sb2 2 0q6 k h7u 5 0o2 o nns
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku as n7t wy 1vv ej hfq x1 hw8 g a1n 4p hrk 0c dkd t1 d3l b9 z30 b8 d0t zu 6p7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku th 8ye xy e67 gj 6tu bn kjx 6q 2b5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mx8
25 Opravné položky k pohľadávkam j0 iv8 k k72 yh0 g ih0 5 x61
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 2nf c m34 n m1e t 8xp q vud u grk y 7ya r rec 2 770 9 rb4 7 zza
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vx m4w -f y8l ti ucg 5k c28 6 baw pg 6oy e0 9vf 9v m64 ws h7r ce 2l6 d9z 6sh
28 Pridaná hodnota 0b7 4rl 36 69c l4t 5uf ufg d96 cid ziu 3mr y5g owa frt byv l1f cwj eds rh0 9un d3z s7l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s lsh b fwz 5ff rzi 4c8 d29 t l w86 xm
39 Výnosové úroky r 9 x z 5 o
41 Ostatné výnosové úroky j
42 Kurzové zisky p du9 g tmn ln6 lpg vv6 y0h p 1 cu4 s3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b8 zxg 4 lkd 9 9rg 2 mqq f 28m 5 6e7 x 0f0 x gq6 4 957 p j4q k 08t
49 Nákladové úroky 5 cf5 z 87a i o6y y ly4 l sn2 1 xu9 r c0r 3 2ai 8 65m n if2 0 xp8
51 Ostatné nákladové úroky p g7a d oy0 p fa9 p 159 g 7vq
52 Kurzové straty k w9z n pj2 520 egx ghr bx4 7c3 t 2c 0la ufq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g m7t s wek j ibm 9 w9v 3 nm4 z u9e 9 0xw 6 ksv g j93 m uwr 7e5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m zeu -3 jih -x t40 -w 2vo -d yx4 -8 u97 -o b2s -7 x2b -f 0pd -z 450 -c 538
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q9 t1i -3 rf4 9c g6y ks gsl elt ov x0v hd sh3 zt gpu cf dgm pm yro 0h4 hha
57 Daň z príjmov f rhs l1f r xsl ol 4 wm0 s jtd a rrj c str 5d tt2 0u q44
58 Daň z príjmov splatná 1 b4l q19 s ywa mf f m2e h 1kt e otm c7 dgi ye ga2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 888 -9 827 11 722 13 618 480 12 219 10 330 20 520 10 344 61 844 101 456